Пролог и обръщение на духовните автори на книгата към съставителя Алан Кардек

Навсякъде се случват явления, чужди на законите на човешката наука, разкривайки в причината, която ги произвежда действието на една свободна и интелигентна воля.Разумът казва, че един интелигентен ефект трябва да има като причина една интелигентна сила и фактите са доказали, че тази сила е в състояние да влезе в комуникация Прочетете повече…

7-17 част на Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА

Тъй като тази част на Въведение е дълга за четене припомняме, че можете да я чуете в аудио вариант на урока. Ето и темите: 00:00:01 VII Мнението на науката00:09:03 VIII Какво изисква едно сериозно изследване на Спиритизма00:12:46 IX Задълбочени наблюдения00:17:15 X Някои от възраженията – езика, който използват Духовете00:21:33 XI Прочетете повече…

Основни моменти от Доктрината на Спиритизма / 6та част от Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА

VI Основни моменти от доктрината на Спиритизма Както отбелязахме по-горе, самите същества, които общуват, обозначават себе си с името Духове или Гении, обявявайки, поне някои от тях, че принадлежат на хора, живели на Земята. Те съставят духовния свят, както ние изграждаме телесния свят по време на земния живот. Нека обобщим Прочетете повече…

Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА 1-5 част

I Разликата между думите спиритуалист, спиритуализъм и новите термини въведени от Кардек спиритизъм и спиритист За да се обозначат новите неща, са необходими нови термини. Яснотата на езика го изисква, за да се избегне объркването, произтичащо от разнообразието от значения на една и съща дума. Думите спиритуално, спиритуалист, спиритуализъм имат Прочетете повече…

Урок 111 – ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Книга на Духовете – от Алан Кардек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – от Алан Кардек I Онзи, който от земния магнетизъм знае само играчката на магнетизираните патета, които под действието на магнита се движат във всички посоки в леген с вода, трудно би могъл да разбере, че в това се крие тайната на механизма на Вселената и движението на световете. Прочетете повече…

Урок 110 – Възкресение на плътта. Рай, Ад и Чистилище.

ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ПЛЪТТА Догмата за възкресението на плътта дали е освещаване на прераждането, за което ни учат Духовете?Отговор от Духът на Св. Луи:„Как може да е другояче? Тези думи, както се случва и с толкова много други, изглеждат неуместни единствено в разбирането на някои хора, защото ги приемат буквално. Следователно Прочетете повече…

Урок 109 – Продължителност на бъдещите наказания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЪДЕЩИТЕ НАКАЗАНИЯ Произволна или подчинена на някакъв закон е продължителността на страданията на виновния в бъдещия живот?„Бог никога не действа от каприз и всичко във Вселената се управлява от закони, в които се разкриват неговата мъдрост и неговата доброта.” На какво се базира продължителността на страданията на виновния?Отговор Прочетете повече…

Урок 108 – Изкупление и покаяние. Страдания на безразличните духове. Забавено покаяние и връщане към пътя на злото.

ИЗКУПЛЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ Много хора чувстват тежест заради грешки допуснати от незрялост и неопитност в живота, както в отношенията си с близки хора, така и в изборите, които са правили поради подхлъзване по изкушения и низши тенденции.Понякога самите ние чуваме – „вече е твърде късно, няма как да поправя миналото, Прочетете повече…

Урок 107 – Временни наказания, материални и морални страдания в живота и след смъртта

ВРЕМЕННИ НАКАЗАНИЯ Коментар на Кардек: В светове, където съществуването е по-малко материално, отколкото в този свят, нуждите не са толкова груби и физическите страдания не са толкова тежки. Там хората не познават злите страсти, които в низшите светове ги превръщат във врагове един на друг.Без никакъв мотив за омраза или Прочетете повече…

Урок 106 – За оголването на всички наши постъпки в Духовния Свят и възприятията на различните нива души.

Коментар на Кардек: В Блуждаещо Състояние, Духът вижда от една страна всички негови минали съществувания; от друга страна, бъдещето, което му е обещано, и осъзнава какво му липсва, за да го постигне. Той е подобно на пътник достигал върха на една планина: вижда пътя, който е изминал и през какво Прочетете повече…

Урок 105 – Характер на бъдещите страдания и радости. Три примера за състоянието на духовете след смъртта.

а) Тогава смъртта не ни освобождава от изкушението, така ли?„Не, но действието на лошите Духове винаги е по-голямо над хората и по-малко над други Духове, защото те не са подвластни на материалните страсти, както е при хората.” (996) а) Но каква полза от тези страсти, ако вече нямат истински обект?„Точно Прочетете повече…

Урок 104 – Небитие. Бъдещ живот. Интуиция за бъдещите наказания и компенсации.

ГЛАВА II Наказания и бъдещи наслади НЕБИТИЕ. БЪДЕЩ ЖИВОТ Защо човекът инстинктивно изпитва отблъскване от идеята за небитието* (несъществуване, изчезване)?„Защото небитие не съществува.“ Откъде идва инстинктивното чувство у човека за бъдещия живот?„Вече казахме: преди да се инкарнира, Духът знаеше всички тези неща и душата запазва смътен спомен за това, което Прочетете повече…