ВРЕМЕННИ НАКАЗАНИЯ

 1. Духът, който изкупва грешките си в ново съществуване, изпитва ли материални страдания? Ще бъде ли тогава правилно да се каже, че след смъртта за душата има само морални страдания?
  „Напълно вярно е, че когато душата е реинкарнирана житейските премеждия са едно страдание за нея; но само тялото страда материално.
  „Говорейки за някой, който е починал, обикновено казвате че е спрял да страда. Това не винаги изразява реалността. Като Дух, той е свободен от физическа болка; обаче грешките, които е извършил, може да са такива, че да бъде подложен на по-тежки морални болки и да се окаже в още по-окаяно състояние в ново съществуване. Злия богаташ ще трябва да моли за милостиня и ще бъде изправен пред всички лишения, произтичащи от мизерията; гордият ще се срещне с всички унижения: този, който злоупотребява с авторитет и се отнася към подчинените си с презрение и грубост, той ще бъде принуден да се подчинява на един началник дори по-суров от него самия. Всички трудности и премеждия на живота са изкупление за грешките от друго съществуване, освен когато не са следствие от грешките на сегашния живот. Веднага щом излезете от тук, ще разберете. (273, 393 и 399)
  „Човекът, който се смята за щастлив на Земята, защото може за да задоволи своите страсти, е този, който полага най-малко усилия да се подобри. Много пъти неговото изкупление започва
  в същия този живот на мимолетно щастие, но със сигурност в друго съществуване, толкова материално като това ще приключи неговото изкупление.“
 2. Превратностите на живота винаги ли са наказание за текущи грешки?
  „Не; вече казахме: те са изпитания, наложени от Бог или такива, които вие сами сте избрали като Духове преди инкарнацията, за да изкупите грешки, извършени в друго съществуване, тъй като нарушението на законите на Бог и преди всичко законът на справедливостта никога не остава ненаказано. Ако наказанието не се случи в това съществуване, то непременно ще стане в друго. Ето защо този, който ви се струва праведен, много често страда. Това е наказание за неговото минало.“ (393)
 3. Прераждането на душата в един не толкова груб свят представлява ли една награда?
  „Това е следствие от нейното пречистване, защото пречиствайки се, Духовете започват да се въплъщават във все по-съвършени светове, докато напълно не се отърват от материята и не отмият всички нечистотии, за да се наслаждават вечно на щастието на Чистите Духове, в лоното на Бога.”

Коментар на Кардек: В светове, където съществуването е по-малко материално, отколкото в този свят, нуждите не са толкова груби и физическите страдания не са толкова тежки. Там хората не познават злите страсти, които в низшите светове ги превръщат във врагове един на друг.
Без никакъв мотив за омраза или за ревност, те живеят в мир, защото практикуват закона на справедливостта, любовта и милосърдието. Те не познават раздразненията и грижите, които произтичат от завистта, от гордостта и от егоизма, причини за тормоз в нашето земно съществуване. (172-182)

За коментар на този въпрос каним нашите приятели и читатели, които все още не са сторили това, да прочетат статиите за живота в други светове – Живот на други планети

 1. Може ли Дух, който е напреднал в своето земно съществуване, понякога да се реинкарнира в същия свят?
  „Да; щом като не е успял да завърши мисията си, той самият може да поиска да му се даде възможност да я завърши в ново съществуване. Но тогава вече не е обект на изкупление.” (173)
 2. Какво се случва с човек, който, не върши зло, но също не прави нищо, за да се освободи от влиянието на материята?
  „Тъй като не е направил нито една стъпка към усъвършенстването, трябва да започне отново едно съществуване с идентичен характер като предходното. Той остава стационарен, като така може да удължи страданията на изкуплението.“
 3. Има хора, чийто живот протича в съвършено спокойствие; които не трябва да правят нищо сами, оставайки без грижи. Доказателство ли е такова блажено съществуване, че те нямат какво да изкупят от предишното си съществуване?
  „Познавате ли много такива хора? Грешите, ако си мислите, че те са много на брой. Често спокойствието е само привидно. Може би те са избрали такова съществуване, но когато го оставят, разбират, че не им е послужило да напреднат. И така, както мързеливите, те скърбят за изгубеното време. Знайте, че Духът не може да придобие знание и да се издигне, освен ако не бъде деен. Ако заспи в леност, не напредва. Той наподобява някой, който трябва да работи, но който отива на разходка или ляга, с намерението да не прави нищо. Знайте също така, че всеки ще трябва да дава отчет за доброволната безполезност на своето съществуване, една безполезност винаги е фатална за бъдещото щастие. За всеки един общата сума на това бъдещо щастие съответства на сбора от доброто, което е направил, а сумата на бъдещото
  нещастие е пропорционална на злото, което е сторил и на онези, които е опозорил.”
 4. Има хора, които, въпреки че със сигурност не са зли, правят всички, които ги заобикалят нещастни поради характера си. Какви последствия ще има за тях?
  „Безспорно тези хора не са добри. Те ще изкупят грешките си, като винаги имат пред очите си онези, които са направили нещастни, чието присъствие ще бъде за тях като обвинение.
  Тогава, в друго съществуване, те ще изстрадат това, което са накарали другите да страдат.”

Ще обобщим уроците, разгледани тук, в следващите текстове.

От книга „Рай и Ад“ на Алан Кардек – Раздел Безчувствени Духове: Духът на Анжела –един безполезен живот

И последния пример е на духа автор Ирмао Х чрез медиума Шико Шавиер, от книгата „Библиотека на Живота“ ( Estante da Vida) – Разочарования поклонник


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *