Навсякъде се случват явления, чужди на законите на човешката наука, разкривайки в причината, която ги произвежда действието на една свободна и интелигентна воля.
Разумът казва, че един интелигентен ефект трябва да има като причина една интелигентна сила и фактите са доказали, че тази сила е в състояние да влезе в комуникация с хората
чрез материални знаци.
Когато била разпитана относно своята природа, тази сила заявила, че принадлежи към света на духовните същества, които са се освободили от телесната обвивка на човека. Така беше
разкрито Учението на Духовете.
Комуникации между духовния свят и телесния свят са в естествения ред на нещата и не представляват свръхестествен факт, дотолкова, че за такива комуникации се намират следи сред всички народи и във всички епохи.
Днес те са се обобщили и са станали видни за всички.
Духовете възвестяват, че са настъпили времената, белязани от Провидението за едно всеобщо манифестиране и че те, бидейки служители на Бог и агенти на неговата воля, имат за мисия да инструктират и просвещават хората, отваряйки една нова ера за регенерацията на Човечеството.

Тази книга е хранилището на техните учения. Беше написана по заповед и под диктовка на Висши Духове, за да се установят основите на една рационална философия, освободена от предразсъдъците на системата.

Тя не съдържа нищо, което не е израз на техните мисли и което да не е прегледано от тях. Само реда и методичното разпределение на материалите, както и формата на някои части от композицията представляват дело на този, който получи мисията да ги публикува.

В числото на Духовете, които допринесоха за изготвянето на този труд, мнозина докладват, че са живели в различни епохи на Земята, където са проповядвали и практикували
добродетелта и мъдростта. Имената на други от тях не принадлежат на никой персонаж, чиято памет Историята пази, но тяхното извисяване е засвидетелствано от чистотата на ученията им и от хармонията им с онези, които носят уважавани имена.

Ето условията, при които ни дадоха, писмено и посредством много медиуми, мисията за написването на тази книга:

„Заемете се, изпълнени с усърдие и постоянство, с работата която сте предприели с наша помощ, тъй като тази работа е наша. В нея поставихме основите на една нова сграда, която
се издига и която един ден трябва да събере всички хора в едно и също чувство на любов и милосърдие. Но преди да я публикувате, ние ще я прегледаме заедно, за да проверим
всички дреболии.
„Ние ще бъдем винаги с вас, когато поискате, за да ви помогнем във вашата работа, защото това е просто една част от мисията, която ви е поверена и която един от нас вече ви разкри.

„Сред ученията, които са ви дадени, има някои, които трябва да запазите само за себе си до второ нареждане. Когато дойде времето да ги публикувате, ще ви кажем. Докато чакате, медитирайте върху тях, за да сте готов, когато ви кажем.
„Ще поставите в началото на книгата лозовата клонка, която ви скицирахме (да добавим лоза изображение в книгата и да попълня страница номер на бележката), защото това е емблемата на делото на Създателя.
Там са събрани всички материални принципи, които могат най-добре да представят тялото и духа. Тялото е лозовата клонка; Духът е виното; душата или духът, свързан с материята, е зрънцето.

Човекът дестилира духа чрез работа и вие знаете, че само чрез работата на тялото Духът придобива знания.

„Не се отчайвайте от критиката. Ще намерите непримирими врагове, особено сред онези, които имат интерес към злоупотребите. Ще ги срещнете дори сред Духовете, тъй като тези, които все още не са напълно дематериализирани, често се стремят да посеят съмнение от злоба или невежество. Винаги продължавайте. Вярвайте в Бог и ходете с увереност: тук ще бъдем да ви подкрепяме и е близо времето, когато Истината ще засияе от всички страни.

„Суетата на определени хора, които си мислят, че знаят всичко и искат всичко да обяснят по свой начин, ще породи противоречиви мнения. Но всички, които държат пред погледа си великият принцип на Исус ще се смесят в едно-единствено чувство – на любовта към доброто, и ще бъдат обединени от една братска връзка, която ще обгърне целия свят. Те ще оставят настрана мизерните въпроси на думите, за да се занимаят само с това, което е съществено. И доктрината винаги ще бъде същата, що се отнася до същността, за всички, които получават съобщения на висши Духове.

До жътва на плодовете от вашите произведения ще стигнете чрез постоянство. Удоволствието, което ще изпитате да видите доктрината да бъде разпространена и добре разбрана, това ще бъде една компенсация, чиято пълна стойност ще познаете, може би повече в бъдеще, отколкото в настоящето. Не се безпокойте от тръните и камъните, които невярващите или нечестивите ще натрупат по пътя ви. Запазете увереност: с нея ще стигнете до края и винаги ще заслужавате да ви се помага.
„Помнете, че Добрите Духове оказват помощ само на тези, които служат на Бог със смирение и безпристрастност и които отхвърлят всеки, който търси пътя на Небето като една стъпало, за да завладее нещата на Земята; които се отвръщат от гордите и амбициозните. Гордостта и амбицията винаги ще бъдат една бариера, издигната между човека и Бог. Те са един воал, хвърлен върху небесното сияние, а Бог не може да използва слепия, за да направи светлината видима.“

Свети Йоан Евангелист, Свети Августин, Свети Винсент де Пол, Свети Луи, Духът на Истината, Сократ, Платон, Фенелон, Франклин, Сведенборг и т.н., и т.н.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *