С приложено оригинално издание от 1892г. на една от първите ученички на Спиритизма в България

Анастасия д-р Желязкова

Книгата вече е налична и в хартиен формат (47 стр. меки корици), с Приложение копие на издадената 1892 г версия на старобългарски език, преведена от Анастасия д-р Желязкова

При желание може да поръчате на формата за контакти

или телефон 0897472933 Цена 6 лв.


Кратка история на Спиритизма, изясняване на нравствената и философска цел на Учението на Духовете

С допълнение СПИРИТИЗМА В БЪЛГАРИЯ –
биографията на Анастасия д-р Желязкова и д-р Георги Миркович, бащата на българския Спиритизъм

Съдържание
Предисловие ……………………………………………………5
ИСТОРИЯ НА СПИРИТИЗМА……………………………7
Обобщение на Учението на Духовете……………….21
Максими извлечени от учението на Духовете …..30
СПИРИТИЗМА В БЪЛГАРИЯ………………………………37
Анастасия д-р Желязкова ………………………………..38
Д-р Георги Миркович – Бащата на българския
Спиритизъм ……………………………………………………42
Изучаване на философския, научния и религиозния аспект на Спиритизма в наши дни………………47

Приложение………………………………….49

Предговора към изданието от 1892г.

Целта на този превод е да дадем една кратка концепция за историята на Спиритизма и неговото начало. Спиритизма до сега неизвестен в България (oтнася се за времето, когато книгата е била издадена за първи път в България през 1892г.), започна тук, там да набира популярност и за кратък период придоби повече противници от колкото последователи.

Спиритизма е високата нравственост на Христовото учение, неговата основа са Добродетелност, Истина и Милосърдие. Спиритизма не се състои в събирането около масата за развлечение и забавно прекарано време, а в изучаването на самата Спиритистка доктрина, която големите учени авторитети са изследвали, изучавали, усъвършенствали и усъвършенстват ежедневно. На нас не ни остава друго, освен да изучим готовите трудове на известни учени и да добием това, което други придобиха със старание, постоянство и опитност в течение на многогодишни научни изследвания на природните неизменими закони.

И тъй желателно би било, интелигентния наш свят да обръщаше по-сериозно внимание и да отдаваше повече важност на спиритистките книги, които не съдържат нищо друго освен утешение и надежда за страдащи и безнадеждни сърца. Защото няма чувство по-приятно, по-благородно, по-възвишено от това да утешим страдащите, да пресушим горчивите сълзи, да вдъхнем надежда там, където отчаянието царува.

Чрез Спиритизма, човек може да съществува по-щастлив и в този материален земен свят и в онзи отвъдния. Съществуването на Бог, съществуването на душата, възнаграждението за добрите дела, наказанието на лошите и в настоящия и в бъдещият свят, това е краткия Спиритизъм, който препоръчваме на всяка човешка душа, на всяко скърбящо създание.


30 Май 1892, Варна
А. Д-р Желязкова.

Категории: Книги

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *