ЗАГУБА НА ЛЮБИМИ СЪЩЕСТВА

  1. Загубата на хора, които са ни скъпи, не представлява ли правдива причина на болка за нас, толкова по оправдана, колкото е непоправима и независима от нашата воля?
    „Тази причина за болката засяга както богатите, така и бедните: представлява едно изпитание или изкупление, и е общ закон за всички. Но вие имате една утеха, че можете да общувате с приятелите си чрез средствата, които са във вашия обхват, докато започнете да разполагате с други по-директни и достъпни за сетивата ви.“

Болката ни все още е резултат от липсата на духовност, от отказа ни да повярваме в духовния живот и най-вече от липсата на едно сериозно изследване по темата.
Още от древността имаме книги, които описват живота на Съществото след смъртта. Омир в своята творба „Илиада“ вече ни е разказал за участието на боговете, тоест духовете в светски ситуации. Вергилий в „Енеида” е още по-ясен в описанието на срещата на Еней с душите на мъртвите.
След появата на Спиритизма имаме стотици доклади.

  1. Какво трябва да се мисли за мнението на тези, които смятат комуникациите с отвъдното за поругаване?
    „В това не може да има поругаване, когато има благоприличие и когато евокацията (призоваването) се практикува с уважение и по правилния начин. Доказателство, че е така имате във факта, че Духовете, които ви посвещават обичта си, отговарят с радост на вашето повикване. Те се чувстват щастливи, че ги помните и че комуникират с вас. Би имало поругаване, ако това се върши лекомислено.”

За съжаление много от нас са възпитани да вярват, че смъртта е краят; други, поради религиозно невежество, смятат, че членовете на семейството не могат да общуват с нас. И така ние сами затваряме вратите на комуникацията между двата свята, носейки мъка на тези, които остават…

Духовния автор Ирмао Х дори описва един епизод от далечното минало, когато Моисей е трябвало да ги забрани.Забраната на Моисей за общуване с Духове, автор Ирмао Х, книга „Басни и Апологети“

С един друг текст ще внесем още малко яснота по отношение на общуванията с духовете, като си запазваме правото след края на Онлайн курса по Книга на Духовете да ви запознаем по-обстойно с най-важните моменти от Книга на Медиумите, на Алан Кардек, както и с някои лекции на Спиритистки център Леон Денис разработени по темите на медиумизма.

ГЛАВА X Естество на общуванията с духове – Груби, лекомислени, сериозни и поучителни (инструктивни) общувания

Коментар на Кардек: Възможността да общуваме с Духовете е една много сладка утеха, тъй като ни предоставя средства да разговаряме с наши роднини и приятели, които са напуснали Земята пред нас. Чрез призоваването те се приближават, застават край нас, изслушват ни и отговарят. И така между другото всяка раздяла между тях и нас престава. Те ни помагат със своите съвети, засвидетелстват обичта, която пазят към нас и радостта, която изпитват, когато си спомняме за тях. За нас голямо удовлетворение е да знаем, че те са щастливи, да се информираме чрез тяхното посредничество за детайлите на новото съществуване, към което са преминали и да придобием увереност, че един ден ще се присъединим към тях.

936. Как неутешимите болки на тези, които са останали на Земята, се отразяват на Духовете, които са напуснали?
„Духът е чувствителен към спомена и тъгата на онези, които са му били скъпи на Земята; но една непрестанна и отчаяна болка го докосва болезнено, защото в тази прекомерна болка той вижда липса на вяра в бъдещето и липса на доверие в Бога, и следователно една пречка за напредъка на онези, които го оплакват, а може би и пречка за събирането му с тях.“

Коментар на Кардек: Тъй като Духът е по-щастлив в Космоса, отколкото на Земята, да съжаляваш, че е напуснал телесния живот, означава да съжаляваш, че е щастлив. Нека си представим двама приятели, които се оказват вкарани в един и същи затвор. И двамата един ден ще достигнат свободата, но единия я получава преди другия. Ще бъде ли милосърдно този, който продължава да е в затвора, да се натъжава, защото приятелят му беше освободен първи? От негова страна не би ли имало повече егоизъм, отколкото привързаност, ако иска другия да сподели неговият плен и неговото страдание за същото време?

Същото важи и за две същества, които се обичат на Земята. Този, който си тръгне първи е този, който се освобождава първи и ние единствено се полага да го поздравим, търпеливо очаквайки момента, когато на свой ред ние също ще бъдем освободени.
Нека направим в това отношение още едно сравнение. Вие имате приятел, който редом до вас е в много трудна ситуация. Неговото здраве или неговите интереси изискват да замине за друга държава, където ще бъде по-добре във всяко отношение. Той временно ще престане да бъде до вас, но вие ще си кореспондирате с него винаги: раздялата ще бъде само материална. Пак ли ще недоволствате от заминаването му, макар, че е за негово добро?

Посредством очевидните доказателства, които той предоставя за бъдещия живот, за присъствието на тези, които обичаме около нас, за продължаващата им обич и загриженост, които ни показват; чрез отношенията, които ни позволява да поддържаме с тях, Спиритистката доктрина предлага една върховна утеха за една от най-оправданите причини за болка. При Спиритизма няма повече самота, няма повече изоставяне: човекът, колкото и изолиран да е, винаги има близо до себе си приятели, с които може да общува.

Житейските премеждия понасяме нетърпеливо. Толкова непоносими ни изглеждат, че не разбираме, че можем да ги изтърпим. И все пак ако сме ги понесли смело, ако знаем как да заглушим роптанията си, ние ще се поздравим, когато излезем от този земен затвор, така както болния, който е страдал, и който се поздравява при излекуването си, че се е подчинил със смирение на едно болезнено лечение.

От книгата „Рай и Ад“ на Алан Кардек представяме свидетелството на щастливия дух на г-жа Ане Гурдон: Духът на Госпожа Ане Гурдон – и поръчението към нейните близки да не я натъжават

Сега нека да видим гледната точка на друг свободен от материята дух в този пример от книга „Действие и Противодействие“ на медиума Шико Шавиер и духовния автор Андре Луис – Глава 2 Коментари на инструктора – Майка и син – последиците от погрешно прилаганата любов и поправката в нова инкарнация

Книга Любими Създания, случаят на Алдано

Клара – разказ за смъртта и посрещането ѝ в духовния свят, чрез психографията на медиума Шико Шавиер


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *