Създаване на Живите Същества

 1. Кога земята е станала обитаема?
  „В началото всичко било хаос; стихиите били смесени в състояние на объркване. Постепенно всяко нещо заело своето място. Тогава се появили и живи същества, приспособени към състоянието на земното кълбо.“

Според информацията от Духовния свят, Чарлз Дарвин е трябвало да сподели известната си книга „Произходът на видовете“ преди публикуването на Книга на Духовете (1857), за да помогне за разбирането на концепцията за еволюцията на съществата. Въпреки това, поради дилемата, пред която е изправен Дарвин между вярата и науката, той я отлага до 1859 г.

И така, „Книга на Духовете“ е първата книга на съвременната епоха, която подхожда към еволюционния цикъл на съществата от научна гледна точка.

По пътя към светлината

След описания в предишния урок процес на сътворение, където характерният за началото хаос започва да се превръща в организирана планета на бъдещето, духовния автор Еммануел в книгата си „По пътя към светлината“ / чрез медиума Шико Шавиер/, глава 1, „Втвърдяване на материята“ казва следното:

След това настанала диференциация на измеримата материя във великата работилница, от което се породил водорода.
Огромната атмосфера представлявала едно обширно хранилище на пари и електрическа енергия, които действали върху измъчените вещества на земното кълбо. Студът на космоса, обаче, въздействал върху тази лаборатория на нажежени енергии и кондензация на металите, възникнала с финото образуване на една втвърдена земна кора.

Това било първото прекъсване на бурните геоложки катаклизми на земното кълбо. Образували се примитивните океани, където хладката вода претърпяла налягане, което трудно може да се опише. Атмосферата била натоварена с воднисти изпарения и огромни бури помитали планетарната повърхност във всички посоки. Но хаосът на Земята най-сетне бил овладян, сякаш на магия. Пейзажите започнали да изсветляват, отразявайки слънчевата светлина, която засияла в този нов театър на еволюцията и живота.
Ръцете на Исус си отпочинали след този дълъг период на хаос на физическите елементи на планетарната организация.

Създаването на Земята:

 1. Откъде идват живите същества, които се появяват на Земята?

„Техните зачатъци се съдържаха в самата земя в очакване на благоприятния момент за тяхното развитие. Органичните принципи се събраха при преустановяването на силата, която ги държеше раздалечени, и тези принципи формираха зародишите на всички живи същества, които населиха Земята. Тези зародиши останаха латентни и инертни, като какавидата и семената на растенията, до настъпването на подходящия момент за оживяване на всеки вид. Съществата от всеки вид след това се събраха и се размножиха.“

„Първи Обитатели на Планетата“

В глава 2 от същата книга на Шико Шавиер и духа-автор Еммануел , в точка „Първи Обитатели на Планетата“ се казва следното:

Ние заявихме, че един слой от желе-подобна материя обгърнала земята в нейните най-вътрешни контури. Тази аморфна, лепкава материя била свещената съкровищница за семената на живота. Протоплазмата била ембрионална за всички земни живи тела, и докато тази безформена материя покривала втвърдената кора на планетата, кондензацията на масата скоро породила появата на ядро, поставяйки с това началото на първите прояви на живи същества.
Първите обитатели на Земята на материалната равнина бяха клетките на белтъците наречени Албумини, амебите и всички изолирани и свободни едноклетъчни организми, които се размножаваха изумително много в топлите води на океаните.
С продължение хода на времето тези първобитни създания се движели из водите, където открили живото-поддържащия кислород, елемент, който преди появата на големите растителни форми, твърдата земя все още не притежавала в достатъчни количества за поддържане на животинския свят. Тези елементарни създания притежавали само едно сетиво – допир – което довело до появата на всички останали, когато се развили по-висшите организми.

 1. Къде бяха органичните елементи преди образуването на Земята?
  „Те съществуваха, така да се каже, в едно флуидно състояние, в космоса, сред духовете или на други планети, очаквайки създаването на земята, за да започнат едно ново съществуване на една нова планета.“

Коментар на Кардек: Химията ни показва молекулите на неорганичните тела, които се обединяват, за да произведат кристали с правилни форми, неизменни за всеки вид, веднага щом тези молекули се окажат в условията, необходими за тяхната комбинация. Най-малкото нарушаване на тези условия е достатъчно, за да се предотврати съединяването на елементите, или поне предотвратява симетричното подреждане, което образува кристала. Защо не се случва същото сред органичните елементи? Ние съхраняваме от години семената на растенията и на животните, които се оживяват само при определена температура и при определени условия: зърна пшеница са наблюдавани как покълват след изминаване на векове. Следователно, в тези семена се крие латентен принцип на жизнеността, който само очаква събирането на благоприятни обстоятелства, за да се развие. Може ли това, което се случва пред очите ни всеки ден, да се е случвало и в началото на земното кълбо? Дали идеята за образуването на живи същества, породени от хаоса под действието на самата сила на Природата, намалява по някакъв начин величието на Бог?

Съвсем не: това кореспондира по-добре с усещането ни за необятността на Неговата сила, упражняваща властта си върху безкрайността от светове чрез действието на универсалните закони.
Вярно е, че тази теория не решава въпроса за произхода на жизненоважните елементи, но Бог си има своите мистерии и е поставил ограничения на нашите изследвания.

Много от съвременните учени обмислят хипотезата за първите форми на живот, дошли извън нашата планета.

Еволюция в 2 свята

Андре Луис в книгата си „Еволюция в 2 свята“, глава 3, Еволюция и Духовно Тяло „Ранни Дни на Живота“, ни казва следното:

Еволюция и духовно тяло

РАННИ ДНИ НА ЖИВОТА

Опитвайки се да поставим определени идеи за духовното тяло, ще е необходимо да се върнем към ранните дни на живота на Земята, когато телуричните гърчове едва са престанали, на които Ангелските Министри на Божествената Мъдрост, под надзора на Божия Христос, положили основите на живота на планетата.

Електронът е един от основните корпускули на елементарната материя. На ниво на еволюционния опит подлежащ на нашия анализ, тази елементарна материя, акумулирана в себе си, под сътворяващото дихание на Вечните Интелекти, е генерирала планетата Земя в Слънчевата система, към която принадлежим, чийто феномен на първоначална формация не можем сега да уточним в неговата вътрешна структура.

На огромната атомна пещ бе дадена възможност да получи семената на живота
и под импулса на Съзидателните Духове, действащи на новороденото кълбо, виждаме повърхността на планетата, покрита с топли морета, завладяна от гигантска вискозна маса, разпространяваща се през примитивния пейзаж.

Интелигентният Принцип произхожда от това космическо желе в неговите първи
проявления …

Манипулирани през хилядолетия от духовните работници, които работят
магнитно над тях, обменяйки елементи помежду си, под действието на вътрешната топлина на самата планета и външния студ на пространството,
Звездните Монади се появяват в света чрез нишковидната мрежа на протоплазма, от която се формира организираното съществуване на планетата. Следват векове на тиха активност…

Вижте видеото:

 1. Има ли живи същества, които се появяват самопроизволно в наши дни?
  „Да; но първичните микроби за тях вече съществуват в латентно състояние. Вие непрекъснато сте свидетели на това явление. Не съдържат ли тъканите на човешкото тяло и на животните микроби на множество паразити, които очакват появата на гнила ферментация, необходима за живота им и за тяхното развитие? Всеки един от вас съдържа един дремещ свят от микроскопични същества в процес на създаване.“

Този въпрос също отговаря защо ние сме духове, а не самото тяло, тъй като сме формирани от живи същества (клетките), които се раждат и умират като всичко друго.
Ние сме формирани от живи същества, независими едно от друго, които работят заедно под командата на нас, духа, през мозъка. Представете си го така: тялото е една машина, образувана от живи същества, клетките. Тази плътска машина е управлявана от дух.

 1. Човешкият род намирал ли се е сред органичните елементи, които се съдържат в земното кълбо?
  „Да; и се появил във времето, определено от Твореца. Оттук и твърдението, че човекът е „бил създаден от пръст.“

Спиритизмът говори за еволюцията на съществото, създадено като интелигентен принцип, който оживява всички примитивни форми на живот, като се учи чрез повторение, докато бъде в състояние да се превърне в човешка душа и от този момент нататък да се реинкарнира само в човешки същества.

 1. Можем ли да установим епохата на появата на човека и на другите живи същества на земята?
  „Не; всичките ви изчисления са химерни.“

Това е въпрос, който съвременните технологии не могат да определят с точност. Радиовъглеродното датиране не притежава нужната акуратност.

 1. Ако микробите на човешката раса са били сред органичните елементи на земното кълбо, защо хората не се появяват самопроизволно и в наши дни, както е било по времето на тяхното възникване?

„Начало на нещата е в тайните на Бог, въпреки това може да се каже, че най-ранните потомци на човешката раса, когато веднъж са били създадени, са погълнали в себе си елементите, необходими за тяхното формиране, с цел да предават тези елементи според законите на възпроизвеждането. Същото може да се каже по отношение на всички различни видове живи същества. „

В книга „Еволюция в 2 свята“ Андре Луис обяснява много ясно процеса на еволюция чрез асимилация.
Например за интелигентния принцип (наричан също небесна монада, примитивният елемент, който формира всичко), който оживява една мравка, беше необходимо да научи по-рано всички неща, необходими за поддържане на една мравка жива: процеса на храносмилане, дишане, контрол на крайниците и т.н. Как се е случило това? Като преминава през всички примитивни същества в ранните форми на живот и ги оживява.
Всяко създание е като един клас в училището на живота.
Ние не можем да пропускаме часовете.

НАСЕЛЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА – АДАМ

 1. Човешкия род от един единствен човек ли е започнал?
  „Не; онзи, когото наричате Адам, не беше нито първият, нито единственият човек, който обитаваше земята.“

Разнообразието на расите ясно показва, че човешките същества не може да произхождат само от една единствена двойка.

 1. Възможно ли е да се знае в кой период е живял Адам?

„Около периода, който вие му приписвате; тоест, около 4000 години преди Христа.“

Човекът, когото традициите запазват в своята памет под името Адам, беше един от онези, които в някои от страните на земното кълбо оцеляха при един от големите катаклизми, които в различни епохи променяха повърхността му, и които станаха основатели на една от расите, която населява земята и в наши дни. Законите на природата правят невъзможно осъществяването на това количество прогрес, за който знаем, че е постигнат от човешката раса на нашата планета, много преди времето на Христос, толкова бързо, колкото се твърди, ако земното кълбо съществуваше само в периода, определен от появата на Адам. Мнението, което има най-голямо съгласие с разума, е това, което разглежда историята на Адам като един мит или като алегория, олицетворяваща най-ранните епохи на света.

Нямаме научни, нито исторически знания, за да твърдим, че Адам е съществувал като персонаж или не.

Той прилича повече на патриарх на един народ или на една определена раса.

Завършваме днешния урок 7 с два много важни цитата от Спиритизма:
„По-важното от една информация е нейния източник.“
„Спиритизмът предпочита да отхвърли 100 истини, отколкото да твърди, че една грешка е правилна.“


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *