За пълна версия на урока с всички примери слушайте аудио файла.

ГЛАВА III

СЪТВОРЕНИЕ


Формиране на Световете

Коментар на Кардек: Вселената включва безкрайността на световете, както тези, които виждаме, така и тези, които не виждаме, всички одушевени и неодушевени същества, всички звезди, които се въртят в пространството, и всички флуиди, с които пространството е запълнено.

 1. Създадена ли е Вселената или съществува от цяла вечност, като Бог?
  „Със сигурност Вселената не може да се е създала сама себе си; и ако тя съществува от цяла вечност, като Бог, тя не би могла да бъде дело на Бог.“

Коментар на Кардек: Разумът ни казва, че Вселената не може да е създала себе си и че, така както не би могла да бъде дело на случайността, то трябва да е дело на Бог.

 1. Как Бог е създал Вселената?
  „Заемайки един добре познат израз ще отговорим така:
  чрез Неговата воля. Нищо не охарактеризира по-добре действието на тази всемогъща воля от онези красиви думи от Битие „И каза Бог: „Нека бъде светлина, и стана светлина.“
 2. Можем ли да знаем как се формират светове?
  „Всичко, което може да се каже по този въпрос, и вие да разберете, е следното: Световете се образуват от кондензацията на материята, разпръсната в пространството.“
 3. Кометите, както се предполага досега, едно начало на кондензация ли са на примитивните материални светове в процес на формиране?
  „Да, но е абсурдно да се вярва във влиянието, което им се приписва. Искам да кажа, влиянието, което обикновено им се приписва; защото всички небесни тела имат своя дял на влияние в производството на определени физически явления.“
 4. Възможно ли е един напълно оформен свят да изчезне и материята, от която е съставен, да бъде отново разпръсната в пространството?
  „Да. Бог обновява светове, както обновява и живите същества, които ги обитават.“
 5. Можем ли да знаем продължителността на времето, използвано за формирането на светове – на Земята например?
  „Това е въпрос, по отношение на който не мога да ви кажа нищо, защото това е известно само на Създателя; и наистина глупав би бил този, който претендира, че притежава такова знание, или да преброява вековете на такава една формация.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Относно сътворението, в книгата на медиума Шико Шавиер психографирана чрез духа Андре Луис „Еволюция в 2 Свята“ ние намираме следната информация:

„Космическият флуид е божествената плазма, диханието на Създателя или нервната сила на Всемогъщия Мъдрец. В този първичен елемент съзвездия и слънца, светове и същества вибрират и живеят, както риба в океана.

В това първоначално вещество, под влиянието на самия Върховния Господ, Божествените Интелекти*1, прикрепени към Него, в един неописуем процес на единение, се трудят, извличайки от това духовно Дихание житниците на енергията, с която те изграждат системите на безкрайността, в служба на съ-създаване във висшите нива, действащи според проектите на Всемилостивия, който ги прави агенти на Отлично Творение. Тези Славни Интелекти вземат божествената плазма и я превръщат в космически местообитания, с множество изрази, излъчващи или неясни, газообразни или твърди, които се подчиняват на предварително определени закони, като например местообитанията, които съществуват хилядолетия след хилядолетия, но които дегенерират и в крайна сметка се трансформират, защото Създаденият Дух може да изгради или съ-твори, но само Бог е Създателят за Вечността.“

Бележка *1 – Божествени Интелекти – в нашия свят са известни като великите деви на хиндуистката теология или архангелите интерпретирани така в разнообразните религиозни учения. В книгата често се срещат с най-различни нарицателни като Божествени Архитекти, Висши Интелекти, Божествени Агенти и т.н.

Големия Взрив и създаването на Вселената и планетата Земя: https://youtu.be/Tz8ithgTBj4

Звездите Супернова са добър пример как материята се разпространява в космоса:


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *