ГЛАВА II
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВСЕЛЕНАТА

Познание за първите Принципи на нещата

  1. Дадено ли е на човечеството да знае първия принцип – началото на нещата?

„Не. Има неща, които не могат да бъдат разбрани от човека на този свят.“

За да узнае принципа на всичко, човек трябва да извърви необходимите стъпки. Все едно да се опитате да предадете на едно обикновено дете знанието, което то ще може да научи едва в университет. Освен това какво е знанието на хората в сравнение със знанията на Духовете от висш ранг?
Хората дори не знаят как да си обяснят всички явления, които се случват на Земята.
Човечеството е достигнало технологията да унищожи една планета и да се гордее с това, сякаш това е причина да се гордеем, но могат ли хората да създадат едно цвете? Много самонадеяно е да мислим, че ние имаме правото, заслуга и интелигентност да разбираме самия Бог.

  1. Ще може ли човекът някога да проникне в тайната на нещата, които сега са скрити от него?

„Завесата ще бъде повдигната за него пропорционално на осъществяване на неговото пречистване; но за да разбере някои неща, той ще се нуждае от способности, каквито все още не притежава.“

Пречистване – независимо дали за инкарнираните духове – т.е. човека, или за дезинкарнираните духове – тези, които са в духовните нива, думата пречистване се използва често в Доктрината на Спиритизма. Можете да я разбирате като синоним на духовен растеж, който пречиства духа от невежеството, в което поначало съществува, a в последствие и от материята след като духът вече няма нужда да се преражда на толкова грубо материални светове. (и тук имаме предвид не само интелектуално, но и моралното невежество) Т.е. колкото повече се развива и еволюира един дух-човек, толкова повече ще развива у себе си способности да разбира тайните на Творението.

И ще подкрепим коментара си с един цитат от книгата „Исус у Дома“ – на медиума Шико Шавиер, където духовният автор Нейо Лусио предава думите на Исус към неговите ученици казвайки: „Знанието и любовта са двете крила на ангелите, които са достигнали Божествения трон.“

Според Спиритизма Исус е пример за дух, който е в състояние да разбере какво е Бог. Доста е пътят, докато стигнем дотам.

  1. Не може ли човекът чрез научни изследвания да проникне в някои от тайните на природата?

„Способността за научни изследвания е дадена на човека като едно средство, чрез което той може да напредва във всяка посока; но той не може да надскочи границите, които Бог му е определил.“

Коментар на Кардек: Колкото по-далеч човек напредва в изучаването на мистериите около него, толкова по-голямо трябва да бъде възхищението му от силата и мъдростта на Твореца. Но отчасти поради гордост, отчасти поради слабост, самият му интелект често го превръща в един спорт на илюзията. Той натрупва системи върху системи; и всеки ден му показва колко грешки той е приел невярно за истини и колко много истини той е отблъснал като грешки. Това са толкова много разочарования – урок за гордостта му.

Материалистическата земна наука е в състояние да изучава свойствата на материята, но Бог не е материя.
Всички открития на Науката, които целят доброто за човечеството, заслужават нашето уважение.
Но когато Науката работи за злото, това винаги е знак, че Бог е далеч от сърцето на тези учени.

  1. Разрешено ли е на човека да получава комуникации от един по-висш ред по отношение на въпроси, които, като не са в обхвата на неговите сетива, и са извън предела на научното изследване?

„Да. Когато Бог преценява подобни откровения за полезни, Той разкрива на човека онова, което наука е некомпетентна да го научи.“

Коментар на Кардек: Чрез комуникации от този по-висш ред се дава възможност на човека в определени граници да получи знания за своето минало и за бъдещата си съдба.

Ето как Духовете от Висш Ранг ни учат на някои знания, които не бихме могли да разберем сами. Онези древни цивилизации от миналото са реален пример за такава подкрепа от Бог, която да помогне на земното човечество да се развива. Всички човешки същества винаги са били подкрепяни от духовни водачи. Те са бащи, които следват стъпките на малките си деца. Във всички области на човешката култура винаги е имало Духове, които са се реинкарнирали – превъплъщавали, за да подпомогнат в развитието: религиите, изкуствата, технологиите и т.н.

В подкрепа на този коментар вижте тук в Ютуб, в папка Спиритизъм, видеото:
„Шико Шавиер – живот на други планети“, което резюмира накратко най-важното от книгата „По пътя към светлината“, където се разказва за инкарнирането на Духове от звездна система Капела, съзвездие Колар, тук на планетата Земя. А причините за това и с какво те допринасят за прогреса на земния човек по онова време на ранно развитие на хомо сапиенса ще разберете във видеото).

Дух и Материя

  1. Дали материята съществува от цяла вечност, както Бог, или е била създадена в определен период от време?

„Само Бог знае. Все пак има една точка, която вашия разум трябва да ви сочи, че Бог, първообразът на любовта и милостта, никога не е бил неактивен. Колкото и далеч в миналото да си представите началото на Неговото действие, можете ли да допуснете, че Той дори за един момент е бил неактивен? “

  1. Материята обикновено се определя като „онова, което има разширение “, „онова, което може да създаде впечатление върху сетивата ни“, „онова, което притежава непроницаемост“. Правилни ли са тези определения?

„От ваша гледна точка те са правилни, защото можете да я определите само в съответствие с това, което знаете. Но материята съществува в състояния, които са непознати за вас. Тя може например да бъде толкова ефирна и фина, че да не остави впечатление върху вашите сетива; и все пак това е материя, въпреки че за вас не би била такава.“

22а) Какво определение можете да дадете на материята?

„Материята е елементът, който обвързва духа; това е инструментът, който му служи и върху който, в същото време, духът упражнява своето действие.“

Коментар на Кардек: От тази гледна точка може да се каже, че материята е агентът, посредникът, чрез който и върху който действа духът.

Материята, от времето на Демокрит, до съвременните схващания за фотоните и Хиксбозона, са все опити да разберем по-добре какво е материята и как се формира.
Но тъй като ние знаем, че сме Духове, трябва да дадем на материята истинската ѝ стойност. Тъй като материята не е нищо друго освен събиране на малки частици, както и да ги наричаме, защо да им придаваме повече стойност, отколкото на нашия безсмъртен Дух?
Материята ще се събере, разпадне и след това отново ще бъде интегрирана в своя безкраен цикъл. Ето защо някои съвременни учени твърдят, че материята е просто илюзия за нашите сетива. И за да съберем тези илюзии (да трупаме материя), ние жертваме нашия Дух, който всъщност е истинското същество.

Платон дава ясно да се разбере, че материалният свят не е реалният свят, а просто едно несъвършено копие на Духовният свят, който всъщност е реалния свят.
Галилео Галилей казва някога, че „Математиката е азбуката, която Бог използва за изграждането на Вселената“.
Спиритизмът от своя страна твърди, че „науката е инструментът, който Бог е създал, за да позволи на хората да разберат как е изградена Вселената“.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *