Глава 38 Щастлив брак

Бурята от чувства у групата души под наше наблюдение утихна малко по малко…В духовния живот Жулио очакваше без страдание своевременното връщане във физическото поле и Зулмира, под благотворното влияние на Антонина, се бе обновила за радостта от живота. Марио Силва, преобразен под насоките на младата вдовица, беше се привързал дълбоко Прочетете повече…

Глава 25 Помирение – когато възвишената любов проникне в сърцето

Амаро не регистрира поканата на дезинкарнираната си спътничка, под формата на чути думи, но я отчете като един мълчалив апел в менталната сфера. Той отиде до трапезарията, мислейки за Зулмира, с неудържимото желание да ѝ съобщи за странното задоволство, което го бе обладало. Не беше ли редно да сподели с Прочетете повече…

Глава 22 Сестра Клара – пречистеното чувство, способно да гарантира обновяването на душата

В нощта непосредствено след преживяванията, които описахме, Министърът ни покани да посетим сестра Клара, която щеше да помоли за помощ в полза на просветляването на Одила.Аз се чувствах все повече и повече привлечен към живия роман на тази група души, които съдбата беше хванала в мрежите си. Ако ми беше Прочетете повече…

Майка и син – последиците от погрешно прилаганата любов и поправката в нова инкарнация

Този кратък откъс е пример за една частично провалена мисия – мисията на една майка, която от погрешното си разбиране за любов и отдаденост на своя син става причина за неговото подхлъзване по пътя на егоизма, себичността и злото като цяло. Но все пак нейният дух, както ще видите от Прочетете повече…

Глава 17 Връщане назад във времето – регресията на Марио Силва (Естевес)

След нашето усилие за автокондензация, заради необходимото нагаждане на вибрациите, Кларенсио се приближи до двамата приятели с характерната му любяща сила. Разпознавайки ни, Марио асоциира нашето присъствие с кошмара от предишния ден и започна да се жалва: – Моят случай не е с полицията!… Нямаме нужда от представител на закона Прочетете повече…

НЕПОБЕДИМИЯТ ЗАВОЕВАТЕЛ

духовен автор Ирмао X, книга „Estante da Vida“ Без да се позоваваме на воините и тираните на Нил и Ефрат, други велики завоевателите са минали преди тях… Камбис II, цар на персите, с държание на луд, след като уби брат си и жена си, завладява Египет, изгаряйки домове, разрушавайки светилища, Прочетете повече…

Урок 98 – Характеристика на Добрия Човек. Познание за самия себе си.

Характеристика на Добрия Човек По какви признаци в един човек може да се разпознае истинския напредък, който ще издигне неговия Дух в духовната йерархия?„Духът доказва своето издигане, когато всички действия на телесния му живот представляват практикуване на Божия закон и когато предварително разбере духовния живот”. Коментар на Кардек: Наистина, добър Прочетете повече…

Рози към Безкрайността – послание за работниците на Доброто

Духовен автор Ирмао Х, чрез медиума Шико Шавиер, книга „Приказки и Апологети“ В ослепителния пейзаж на Висшите Сфери няколко пратеника се събраха за едно любопитно събитие. Те идваха от различни места и носеха цветя за важно претегляне на заслугите. На огромния площад, павиран с една подобна на нефрит субстанция, многоцветни Прочетете повече…

Урок 97 – Страсти. Егоизъм. Какъв е начинът за унищожаване на егоизма?

СТРАСТИ Зъл ли е по своята същност принципа, от който произхождат страстите, въпреки че се намира в природата?„Не; страстта е в прекаляването по наша воля, тъй като принципът, който я поражда е заложен в човека за добро, така, че страстите могат да го отведат да постигне велики неща. Злоупотребата с Прочетете повече…

Урок 96 – Морално съвършенство. Добродетели и пороци.

ГЛАВА XII Морално СъвършенствоДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОЦИ Коя е най-достойната от всички добродетели?„Всяка добродетел има собствено достойнство, защото всички показват напредък по пътя на доброто. Винаги има добродетел, когато има доброволна съпротива срещу увличането по злите наклонности, но възвишеността на добродетелта се състои в жертването на личния интерес за доброто на Прочетете повече…

Урок 95 – Милосърдие и Любов към ближния. Майчина и синовна обич.

МИЛОСЪРДИЕ И ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ Какво е истинското значение на думата милосърдие, както я разбираше Исус?„Благосклонност към всички, снизхождение към несъвършенства на другите, прошка за обидите.” Коментар на Кардек: Любовта и благотворителността са допълнение към закона на справедливостта, защото да обичаме ближния си означава да му сторим всичкото добро, което Прочетете повече…

Майчина Голгота

книга „A vida escreve“ – духовен автор Хиларио Силва, чрез медиума Шико Шавиер IКогато Мария Китерия, вдовица и болна, пристигна в къщата на д-р Лауро де Мело, тялото ѝ беше повече мъртво, отколкото живо.Лекарят и съпругата му, дългогодишни приятели, я приеха с отегчение.Китерия имаше деформирано лице.Беше загубила едното си око, Прочетете повече…