Характеристика на Добрия Човек

  1. По какви признаци в един човек може да се разпознае истинския напредък, който ще издигне неговия Дух в духовната йерархия?
    „Духът доказва своето издигане, когато всички действия на телесния му живот представляват практикуване на Божия закон и когато предварително разбере духовния живот”.

Коментар на Кардек: Наистина, добър човек е този, който практикува закона на справедливостта, любовта и милосърдието, в тяхната най-голяма чистота. Ако разследва собствената си съвест относно действията, които е вършил, той ще се запита дали не е нарушил този закон, дали не е сторил зло, дали е направил всичко добро, което можеше, дали никой няма мотиви да се оплаче от него, най-накрая дали е правил на другите каквото е искал да сторят на него.

Завладян от чувството за милосърдие и любов към ближния, той прави добро в името на доброто, без да разчита на никакво възмездие, и жертва своите интереси в полза на справедливостта.

Той е мил, човечен и доброжелателен към всички, защото във всички хора вижда братя, без разграничение на раса, нито на вярвания.

Ако Бог му е дал власт и богатство, той счита тези неща като ЕДИН ДЕПОЗИТ, който има отговорността да използва за добро.

Той не се гордее с тях, знаейки, че Бог, Който му ги е дал, може също да му ги отнеме.
Ако общественият ред е поставил други хора в негово подчинение, той се отнася с тях с доброта и благосклонност, защото те са равни на него пред Бога. Той използва своя авторитет за да ги повдигне морално, а не да ги смачка със своята гордост.

Той е снизходителен към слабостите на другите, защото знае, че сам също се нуждае от снизхождението на другите и помни тези думи на Христос: Който няма грях пръв да хвърли камък.

Той не е отмъстителен. Следвайки примера на Исус, прощава обидите, за да запомни само добрините, защото не пренебрегва това, че както е простил, така ще му бъде простено.
И накрая, той уважава всички права, които законите на Природата са предоставили на неговите събратя, така както желае същите права да му се зачитат.

Ирмао X, чрез медиума шико Шавиер, в книгата „Приказки и Апологети“ ни дава един красив текст за делата на истинските хора на Доброто, в техните различни нива – Рози към Безкрайността – послание за работниците на Доброто

ПОЗНАНИЕ ЗА САМИЯ СЕБЕ СИ

  1. Кой е най-ефективният практически начин човека да се подобри в този живот и да се противопостави на привличането към злото?
    „Един мъдър човек от древността ви каза: Познай себе си.“

а) Ние знаем цялата мъдрост на тази максима, но трудността е точно в това, всеки един да опознае себе си. Какъв е начинът да го постигнем?
„Правете това, което аз правех, когато живеех на Земята: в края на деня разпитвах съвестта си, преглеждах какво съм вършил и се питах сам себе си дали не съм се провалил в някое задължение, дали някой няма причина да се оплаче от мен. Така се опознавах и виждах какво у мен има нужда от реформа. Този, който всяка вечер си припомня всички действия, които е извършил през деня, и се попита сам себе си дали е сторил добро или зло, молейки Бог и неговия ангел пазител да го просветлят, той ще придобие голяма сила да се усъвършенства, защото, повярвайте ми, Бог ще му помогне. Затова си задавайте въпроси, попитайте се какво сте направили и с каква цел сте процедирали при такива или такива обстоятелства, дали сте направили нещо, което, ако бъде направено от друг, бихте критикували, дали сте извършили нещо, което не бихте посмели да изповядате. Попитайте се още: „Ако Бог благоволи да ме повика в този момент, щях ли да се страхувам от погледа на някого при влизането си отново в света на Духовете, където нищо не може да бъде скрито?“

„Проверете какво може да сте направили срещу Бог, след това срещу ближния си и накрая срещу себе си. Отговорите ще ви дадат или почивка за вашата съвест или индикация за една болест, което трябва да бъде излекувана.

„Следователно самопознанието е ключът към индивидуалния напредък. Но, ще кажете, как може някой да съди сам себе си? Няма ли илюзията на себелюбието да смекчи грешките и да ги направи извинителни? Скъперникът счита себе си единствено за пестелив и предвидлив; гордият мисли, че у него има само достойнство. Това е много реално, но вие имате едно средство за проверка, което не може да ви заблуди.

Когато сте нерешителни относно стойността на едно от вашите действия, попитайте се как бихте го класифицирали, ако е практикувано от друг човек. Ако го порицавате у някой друг, не може да го приемате за редно, когато вие сте негов автор, защото Бог не използва двоен стандарт при прилагането на неговото правосъдие. Търсете също така да узнаете какво мислят вашите себеподобни за това и не презирайте мнението на враговете си, тъй като те нямат никакъв интерес да маскират истината и много често Бог ги поставя до вас като едно огледало, за да можете да бъдете предупредени по-откровено отколкото би го направил един приятел. Затова нека проверяват съвестта си всички, които се чувства обладани от сериозно желание да се подобряват, за да изкоренят от себе си лошите наклонности, както вадят плевелите от своята градина; нека претеглят на везната морала на своя ден, за да оценят своите печалби и своите загуби, както търговеца, и ви уверявам, че сметката на тези ще бъде по-голяма от на останалите. Ако можете да кажете, че денят ви е бил добър, можете да спите спокойно и да чакате без страх събуждането в отвъдния живот.

„Така че формулирайте ясни и точни въпроси за себе си и не се страхувайте да ги умножавате. Оправдано е да отделите няколко минути, за да покорите едно вечно щастие. Не работите ли всеки ден с цел събиране на ресурси, които да ви гарантират почивка в старостта? Не представлява ли тази почивка обекта на всичките ви желания, целта, която ви кара да понасяте временни трудности и лишения? Добре тогава! Какво е тази почивка от няколко дена, винаги обезпокоявани от телесни недъзи, в сравнение с това, което очаква добрия човек? То не си ли струва известни усилия? Знам, че има много хора, които казват – живей в настоящето, защото бъдещето е несигурно. Сега, точно тази е идеята, за която сме отговорни да елиминираме от сърцето ви, тъй като искаме да ви накараме да разберете това бъдеще, така че да не остане никакво съмнение в душата ви. Ето защо първо привлякохме вниманието ви посредством феномените, способни да докоснат сетивата ви, а сега ви даваме инструкции, които всеки един от вас отговаря да разпространява. Именно с тази цел ние диктуваме Книга на Духовете.“

Посланието е дадено от духа на СВЕТИ АВГУСТИН

Коментар на Кардек: Много грешки, които допускаме, остават незабелязани. Ако в действителност, според съвета на Свети Августин, по-често изследваме нашата съвест, щяхме да видим колко пъти се проваляме, без да подозираме, само защото не проникваме в естеството и двигателя за нашите действия. В разпита и задаването на въпроси има нещо по-прецизно от всяка максима, която често пропускаме да приложим към самите себе си. То изисква категорични отговори, за някои да, за други не, които не оставят място за никаква алтернатива, нито за някакви аргументи от личен характер. И по сбора, който отговорите дават, ще можем да изчислим сумата на доброто или злото, което съществува в нас.

И за край на днешната изучавана глава имаме текста НЕПОБЕДИМИЯТ ЗАВОЕВАТЕЛ от книгата „Библиотека на Живота“ (Estante da Vida) на духовния автор Ирмао Х.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *