РАВЕНСТВО НА ПРАВАТА НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

 1. Мъжът и жената равни ли са пред Бога и имат ли еднакви права?
  „Нима Бог не е дал и на двамата разсъдъка за добро и зло и способността да напредват?“

От Парижкото списание „Revue Spirite“ от 1858 г. извличаме откъс от интервюто с дух, който живее на Юпитер:

– Има ли разлика в пола?

„Да, има навсякъде, където съществува материя; това е закон на материята.“

Исус говори за ролята на мъжете и жените в този красив откъс от книга Блага Вест, психографирана чрез медиума Шико Шавиер, дух автор Хиларио Силва – Глава 22 ЖЕНАТА И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО – Мисията на жените в света – по книга на медиума Шико Шавиер и духа автор Ирмао Х

 1. Откъде идва моралната малоценност на жените в определени държави?
  „От несправедливото и жестоко господство, което мъжът е взел над нея. Това е резултат от социалните институции и от злоупотребата на силата над слабостта. Сред малко напредналите човеци правото е на по-силния.“
 2. С каква цел жената е физически по-слаба от мъжа?
  „За да ѝ се предопределят специални функции. На мъжа, тъй като е по-силен, грубите работи; на жената, леките работи; и на двамата задължението да си помагат взаимно да издържат на изпитанията на един живот, изпълнен с горчивина.”
 3. Физическата слабост на жената не я ли поставя естествено под зависимостта на мъжа?
  „На някои Бог даде сила да защитават слабите, а не да ги поробват.“

Коментар на Кардек: Бог пригоди телесната организация на всяко същество за функциите, които съответства да изпълнява. Давайки на жената по-малко физическа сила, той в същото време ѝ даде по-голяма чувствителност във връзка с деликатността на майчинските задължения и слабостта на съществата поверени на нейните грижи.

 1. Задълженията, за които е предназначена жената от Природата, ще имат ли толкова голяма важност, колкото и предоставените на мъжете?
  „Да, дори още по-голяма. Тя е тази, която ви дава първите представи за живота.“
 2. Бидейки равни пред Божия Закон, хората трябва ли да бъдат равни и пред човешките закони?
  „Първият принцип на справедливостта е следният: Не правете на другите това, което не бихте искали да ви бъде сторено на вас.“

а) Следователно, едно законодателството, за да бъде напълно справедливо, трябва да признае равните права на мъжа и жената?
„На правата, да; на функции, не. Необходимо е всеки един да бъде на мястото, което му принадлежи. Мъжът се грижи се за външното, а жената за вътрешното, всеки един според
своя капацитет. Човешкия закон, за да бъде справедлив, трябва да издигне равенството на правата на мъжете и жените. Всяка привилегия, предоставена на единия или другия, противоречи на справедливостта. Еманципацията на жените съпътства прогреса на цивилизацията. Нейното поробване върви ръка за ръка с варварството. Освен това половете съществуват единствено във физическата организация. Имайки предвид, че Духовете могат да се инкарнират и в единия и в другия пол, по този аспект между тях няма никаква разлика. Следователно те трябва да се ползват с еднакви права.”

РАВЕНСТВО ПРЕД ГРОБА

 1. От къде произхожда желанието на човека да увековечи паметта си чрез надгробни паметници?
  „Последен акт на гордост.“

а) Но разкошът на погребалните паметници не се ли дължи по-често на близките на починалия, които искат да почетат паметта му, а не на самия покойник?
„Това е гордостта на роднини, желаещи да прославят себе си. О, да! Всички тези демонстрации не винаги се правят за починалия. Те се правят от себелюбие и за света, а също така и за показване на богатство.
Предполагате ли, че споменът за едно любимо същество трае по-малко в сърцето на бедния, който не може да постави над гроба нищо повече от едно обикновено цвете? Предполагате ли, че мрамора спасява от забрава онези, които са били безполезни на Земята?“

 1. Упреквате ли тогава, по един абсолютен начин, помпозността на погребенията?
  „Не; когато целта е да се почете паметта на един добър човек, това е редно и е добър пример.”

Коментар на Кардек: Гробът е обединяващото място за всички хора. Там неизбежно свършват всички човешки различия. Напразно богаташът се опитва да увековечи паметта си, нареждайки да му издигнат грандиозни паметници. Времето ще ги унищожи, тъй както ще погълне тялото му. Това иска Природата. Спомена за добрите и лошите дела, които е извършил, ще надживее гроба му. Помпозността на погребението няма да го очисти от неговите злини, нито ще го издигне дори на едно стъпало в духовната йерархия. (320 и следващите)

Тази тема вече е разгледана в Урок 41 – Помен за умрелите, погребения – как да почитаме своите близки, психосферата на гробищата


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *