ЕКСТАЗ*

Пояснение: Eĸcтaз, буквален превод „излизaм извън ceбe cи“; cъcтoяниe нa дyшeвнa възбyдa, пpи ĸoeтo възпpиeмaнeтo нa външния cвят и вpъзĸaтa c нeгo ce зaгyбвaт. B тoвa cъcтoяниe ce пpaвят пpeдcĸaзaния, пpeживявaт ce видeния и ce изпитвa нeпocpeдcтвeнaтa вpъзĸa c бoжecтвеното.

 1. Каква разлика има между екстаза и сомнамбулизъм?
  „Екстаза е един по-точен сомнамбулизъм. Душата на екстатика* е още по-независима.“

Пояснение: Екстатик ще взаимстваме като термин обозначаващ, човек, който има способност да преживява екстаз.

440. Духът на екстатика наистина ли прониква във висшите светове?
„Той вижда тези светове и разбира щастието на тези, които ги обитават, откъдето се ражда желанието да остане там. Съществуват, обаче, светове, недостъпни за Духовете, които все още не са достатъчно пречистени.“

441. Когато човекът в транс изрази желание да напусне Земята, искрено ли говори, инстинктът за самосъхранение не го ли задържа?
„Зависи от степента на пречистване на Духа. Ако потвърди, че бъдещото му положение ще бъде по-добро от това, което е настоящия му живот, той се стреми да развърже оковите, които го прикрепят на Земята.“

442. Ако изпадналия в екстаз човек е оставен да решава сам, може ли душата му окончателно да напусне тялото?
„Напълно, би могъл да умре. Ето защо за да се върне е необходимо да го извикате обратно, апелирайки чрез всичко, което го обвързва с този свят, преди всичко карайки го да разбере, че най-сигурният начин да не остане там, където вижда, че би бил щастлив, се състои в късането на веригата, която го задържа за земната планета.“

443. Ако приемем, че му е дадено да види неща, които очевидно са продукт на едно въображение, в което земните вярвания и предразсъдъци са се отпечатали, не е ли справедливо да заключим, че не всичко, което вижда екстатика е истинско?
„Това, което екстатика вижда, е истинско за него. Но тъй като неговият Дух винаги остава под влиянието на земните идеи, може да се случи да вижда по свой начин, или по-добре казано, да изразява това, което вижда на един език, оформен от предразсъдъците и идеите, с които е пропит, или другия вариант е – от вашите предразсъдъци и идеи, с цел да бъде по-добре разбран. В този смисъл главно това го прави склонен към грешки.“

444. Каква доверие може да се гласува на откровенията на хората в екстаз?
„Екстатикът е склонен да се заблуждава много често, особено когато претендира да проникне в онова, което трябва да остане едно тайнство за човека, защото тогава той се оставя да бъде отнесен от течението на собствените си идеи или се превръща в играчка на измамни духове, които се възползват от вашата екзалтация, за да ви омаят.“

445. Какви изводи могат да се направят от явленията на сомнамбулизма и екстаза? Не представляват ли те един вид инициация в бъдещия живот?
„Всъщност посредством тези явления човек вижда миналия живот и бъдещия живот. Изучете ги и ще намерите изясняване на повече от една мистерия, в която разумът ви безполезно се опитва да проникне. “

446. Могат ли подобни явления да се вместят в материалистичните идеи?
„Онзи, който ги изучава добросъвестно и без предразсъдъци, не може да бъде материалист или атеист.“

Кардек представя един пример за екстаз, който се е случил с известния италиански композитор на религиозна музика Перголези:
„(…) На Разпети Петък Перголези придружи множеството. Когато се приближи към храма, той почувства едно спокойствие в душата си, отдавна неизвестно за него, и когато прекоси портата, се почувства обгърнат от един облак, плътен и светещ, и не видя нищо друго. Изведнъж той чу един далечен концерт от мелодични гласове, който се приближаваше към него. Докато душата му, обхваната в екстаз, отпиваше на широки глътки от простите и небесни хармонии, ръката на Перголези, която сякаш притежаваше една мистериозна сила, се раздвижи в пространството и сякаш изписа, независимо от неговата воля, музикалните ноти, предаващи звуците, които неговия слух чуваше. Малко по малко, гласовете се отдалечиха, видението изчезна, облакът се разсея и Перголези видя, отваряйки очите си, написано от собствената му ръка, върху мрамора на храма, това произведение на възвишена простота, което щеше да го увековечи: Стабат Матер, на което от този ден целия Християнски свят се възхищава и повтаря.

Композиторът стана, напусна храма спокоен и щастлив, без повече безпокойство и вълнение. И в този ден едно ново вдъхновение завладя душата на този артист (…).“

ВТОРО ЗРЕНИЕ

Пояснение: Термина е популярен още като вътрешно зрение, духовно виждане, второ внимание.

 1. Явлението, наречено „второ зрение“, има ли някакво отношение към сънуването и сомнамбулизма?
  „Всичко това е едно и също нещо. Това, което се нарича второ зрение, все още е резултат от освобождението на Духа, без тялото да е заспало. Второто или вътрешното зрение – това е зрението на душата. „
 2. Постоянно ли е второто зрение?
  „Способността е постоянна, но не и нейното упражняване. В светове по-малко материални от вашия, духовете се отделят по-лесно и влизат в общуване само чрез мисълта, без обаче членоразделната реч да е изключена. Поради тази причина в такива светове второто зрение е постоянна способност за повечето от обитателите, чието нормално състояние може да се сравни с това на вашите осъзнати сомнамбули. Това също е и причината защо тези Духове се проявяват с по-голяма лекота отколкото инкарнираните в по-плътни тела.“
 3. Спонтанно ли се появява второто зрение или поради волята на тези, които го имат като способност?
  „В повечето случаи то е спонтанно, но волята също играе много често една важна роля в неговата поява. Вземете например една от онези личности, които се наричат гадатели на бъдещето, някои от които разполагат с тази способност, и ще видите, че с помощта на собствената си воля те се поставят в състояние да получат второ зрение и това, което вие наричате видение.“
 4. Възможно ли е второто зрение да се развие чрез упражнения?
  „Да, работата винаги води до прогрес и изчезване на завесата, която покрива нещата.“
  а) Тази способност има ли някаква връзка с физическата организация на тялото?
  „Безспорно организмът влияе върху нейното съществуване. Има организми, които са несъвместими с нея.“
 5. Защо второто зрение изглежда наследствено при някои семейства?
  „Поради сходство на телесната организация, която се предава както другите физически качества. Тогава способността се развива чрез един вид възпитание, което също се предава от един на друг.“
 6. Вярно ли е, че определени обстоятелства развиват второто зрение?
  „Болестта, близостта до опасност, едно голямо сътресение може да го развият. Тялото понякога се озовава в едно специално състояние, което позволява на Духа да види това, което не може да види с телесните очи.

Коментар на Кардек: Във времена на кризи и бедствия, на големи емоции, накратко всички причини за свръх възбуда на моралното чувство нерядко причиняват развитието на второ зрение. Изглежда, че когато ни заплашва една опасност, Провидението ни дава средствата да я избегнем. Всички преследвани секти и формирования предлагат множество примери за този факт.

 1. Хората надарени с второ зрение винаги ли са съзнателни, че го притежават?
  „Не винаги. Те смятат това за едно напълно естествено нещо и мнозина вярват, че ако всеки един наблюдава какво се случва с него, всички биха потвърдили, че са като тях. “
 2. Може ли да се отдаде на един вид второ зрение проницателността на някои хора, които без да показват нищо необикновено, оценяват нещата по-прецизно от другите?
  „Винаги на душата, която се излъчва с по-голяма свобода се дължи по-добрата преценка, в сравнение с онези, чиито възприятия са по-плътно закрити от булото на материята.“
  а) Може ли тази способност, в някои случаи, да даде едно предварително знание за нещата?
  „Може. Тя също дава предчувствията; тъй като са много нивата, на които тя съществува, възможно е в един и същ индивид тя да съществува на всички нива, а при друг само на някои от тях.“

Спиритистката библиография е пълна с примери на случаи с ВТОРО ЗРЕНИЕ.
Ще цитираме един пример, предоставен от френския астроном и спиритистки писател Камил Фламарион:

„Професор Бьом, който преподаваше математика в Марбург, както си беше една нощ с приятели, изведнъж получи убеденост, че трябва да се върне в къщата, където живееше. Пристигайки у дома той се почувства принуда да премести леглото си. Колкото и абсурдно да изглеждаше това умствено налагане, той разбра, че трябва да го направи. Той повика прислужницата и с нейна помощ постави леглото от другата страна на стаята.
Като направи това, вече удовлетворен, се върна при приятелите си и остана там още известно време. Той се сбогува с тях в двадесет и два часа, върна се вкъщи, легна и заспа. Но беше събуден през нощта от силен шум и установи, че една дебела греда се е срутила, повличайки част от тавана и падайки на мястото, което леглото беше заемало.“

От сайта https://incrivel.club/ извлякохме следните свидетелства:

1) Трябваше да се подложа на хирургия на гръбначния стълб и бях упоен за операцията. Тогава се случи нещо, което може да се обясни само като опитност извън тялото. Видях тялото си и цялата процедура отгоре. Видях как случайно електронна игра на лекаря пада под масата. Той вдигна падналите батерии, но не можа да намери една от тях. Когато се събудих, казах на лекаря всичко, което бях видял, както и къде е другата батерия. Лекарят я намери веднага. И двамата не разбрахме какво се беше случило.
2) Една вечер аз и жена ми се прибирахме у дома от едно празненство. Когато отворих вратата, видях как жена ми седи пред компютъра и работи, както почти винаги, когато пристигам вкъщи. Но този път съпругата ми влизаше в къщата заедно с мен. Когато си легнахме, ѝ казах, че съм я видял да седи пред компютъра. Тогава тя стана сериозна и каза, че когато съм отворил вратата, тя също се е видяла седнала пред компютъра.
3) Нещо необичайно се случи, когато бях в началното училище. Аз стоях в коридора и видях как колегата излиза от стаята, минава пред мен и тръгва към стълбите. Около 20 секунди по-късно същият колега излезе от същата стая, отново мина пред мен и слезе по стълбите.

Покана за Курс Механизми на Медиумизма през погледа на Спиритизма тук на нашия уебсайт или в ЮТУБ – https://www.youtube.com/playlist?list=PLnTgcZReG7_qk41s5RSgtT5WlrAdEG7VG , където може да чуете всички материали от 6 месечния курс проведен 2023 г., комбиниращ лекции на Спиритистки Център Леон Денис и книгата на Каирбар Шутел „Медиуми и видове медиумизъм“.

Темата за второто зрение ще разгърнем по-детайлно в бъдеще с книгата на медиума Шико Шавиер „В сферите на медиумизма“.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *