Какво е Спиритизмът?

„Спиритизмът е една наука, която се занимава с природата, произхода и съдбата на Духовете, както и връзките им с материалния свят.”

Алан Кардек

Всички ние имаме Дух, затова Науката за Духовете не е нищо друго освен изследване от къде идва Човека, на къде отива и защо се намира на Земята, каква е целта на неговото съществуване; и каква е причината за болката и страданието.

Духовни прояви съществуват от дълбока древност. Алан Кардек със своите 5 основни творби написани през XIX век чрез помощта на Висши Духове дава основата на Учението за Духовете, моралните закони и правила по които съществува всичко. Тук не само ще срещнете доказателства за прераждането, но и информация за живота в други светове, на други планети; информация за връзките и общуването между човеците на земята и духовете на починалите, Духовните Водачи, които всеки човек има; информация за медиумизма и медиумите, морала и правилата, които дълбоко засягат всеки човек натоварен с определена дарба; и не на последно място изключителните уроци и дълбоки насоки предадени преди 2 хилядолетия от Исус на човечеството, останали в забвение и погрешни ограничаващи интерпретации на тесногръдите умове от онова време. Във всяко поръчение, притча, урок предадени алегорично или директно от Учителя, е скрит дълбок смисъл толкова актуален за нашите динамични времена на преход и промени на Земята.

СПИРИТИЗМА в своето най-просто изражение | Алан КАРДЕК

Всички тези теми са разгледани в Книга на Духовете, Книга на Медиумите, Евангелието според Спиритизма, Рай и Ад, и Генезис – на Алан Кардек. Свое естествено продължение и множество примери и случаи в доказателство се получават и чрез по-съвременни медиуми на Спиритизма като бразилския медиум Франсиско Кандидо Шавиер (Шико Шавиер), чиито творби ще срещнете тук във всички курсове на обучение и материали за самостоятелно изследване.

Най-нови публикации:

Един малък екип от хора работещи на доброволни начала за превода, подготовката и представянето на учебни материали на Спиритизма на български език, и един много по-голям екип от Духовни Водачи, които ни помогнаха през годините да се намерим, макар и всеки да живее на различни точки в света, и да си помагаме в това начинание.

Да бъдем полезни на другите и да предоставяме в достъпен вид информация, която има силата да утешава, освобождава и поставя едни стабилни морални основи на всяко човешко същество, което търси да се ориентира какъв е смисъла на пребиваването ни в земния живот и как продължава пътуването ни в Отвъдното.

Историята на Спиритизма в България не започва с нас, нито ще свърши с нас.

Във всяка нова инкарнация човек рестартира мисията и задачата си от там, до където я е докарал предишния път.

Благодарни сме на Духовните Ментори на Спиритистки Център Леон Денис в Рио де Жанейро, Бразилия, за техните насоки, примери и богатство от разработени случаи през годините, от които можем днес да се учим.

Молим Бог да ни благослови да имаме търпението и дисциплината да вървим в тази отговорна задача спазвайки нужната доктринална чистота и духовните наставления на Исус и Кардек.

За вас подготвихме

0
Публикации