Лектор: Алтиво Памфиро.
Дата: 25 юни 2001 г. Спиритистки център Леон Денис, Рио де Жанейро

ТУК МОЖЕ ДА ЧУЕТЕ АУДИО ЛЕКЦИЯ

1) разглеждани въпроси от Книга на Медиумите, на Алан Кардек: Глава 14, въпроси 159 до 163 – Медиуми на физическите ефекти.

Бележка: В тази лекция Алтиво говори за флуидите и за общите характеристики на медиума, за това я избрахме за въвеждаща лекция в темата за Медиумизма.

Цитати от Книга на Медиумите,ю по които лектора говори:

Книга на Медиумите,
Алан Кардек – Глава 14, точка 159 и извадки от точка 160 и 161

159. Всеки човек, който усеща влиянието на Духове, в каквато и да е степен на интензивност, е един медиум. Тази способност е присъща на човека и следователно в никакъв случай не е една изключителна привилегия. Малко са хората, които я нямат. Тогава може да се каже, че всички са повече или по-малко медиуми. Тази квалификация все пак се отнася само за тези, чиято медиумна способност е ясно характеризирана и се проявява чрез явни ефекти с определена интензивност, която зависи от един организъм повече или по-малко чувствителен. Трябва да се отбележи, че тази способност не се разкрива по един и същи начин у всички. Медиумите обикновено имат една специфична склонност към даден ранг от явления, които показват толкова разновидности, колкото са и видовете манифестирания. Основните са:
медиуми на физическите ефекти; чувствителни или впечатлителни медиуми; чуващи;
говорещи; виждащи (ясновидци); сомнамбулистични; лекуващи; пневматографи; пишещи или
психографиращи медиуми.

160. Медиумите на физическите ефекти са по-подходящи за създаване на материални явления, като например движенията на инертни тела, шум и др. Те могат да бъдат разделени на изборни и неволни медиуми.

Изборните медиуми са тези, които осъзнават своите способности и които произвеждат духовни феномени чрез действието на своята воля.

161. Неволните (или природните) медиуми са тези, чието влияние се упражнява без да са го поискали.

Нека Исус Христос благослови тази вечер на обучение и духовни дела, носейки ни своя мир!

Забелязахте, че оттук нататък ще изучаваме какво е да си медиум, какви са характеристиките на един медиум.

Чули сте също и това изказване на Кардек, което е много ясно по отношение на всички хора:

„Всеки един, който чувства в някаква степен влиянието на Духовете, поради тази причина е един медиум.“

И така, всеки път, когато усетим някакво влияние от Духовете, това означава, че човекът може да бъде класифициран като медиум, но тук е важно да се направи едно разграничение.

Съществува влияние на Духовете, но също така има и възприятието, което създанията притежават.

Съществуват хора, които са природно чувствителни. Не е влиянието на един Дух, което ги кара да възприемат нещо от духовния свят.

Има хора, които се доближават до другите и регистрират техните вибрации, техните усещания… Понякога медиумът дори е способен да долови мислите на някого.

Не е необходимо да има един Дух, който да произвежда този феномен; може да става дума за една човешка способност. В този момент ние не сме медиуми, а сме сензитивни, което е различно.

Когато съществува медиумен феномен, има един Дух, който провокира този феномен.

Аз мога да имам една чувствителност, провокирана от един Дух; но също мога да притежавам чувствителност и в себе си. Това се случва главно с тези същества, които имат един вид свръхчувствителност, този човек, който класифицираме като една „гъба, която попива“. Където и да отиде този човек, той се чувства зле. Ако отиде в къща на Петър, той се чувства зле. Ако се качи на един автобус или на влак, пак се чувства зле.

Това не винаги е характеристика на медиумизъм. Понякога е просто една крайна чувствителност.

Тогава възниква съмнение:

Кога имаме прекомерна чувствителност? Кога е медиумизъм?

Като цяло медиумизмът има много свойствени признаци.

Медиумизма има една интелигентна сила, която е насочена.

Докато чувствителността не е интелигентна. Тя е чисто възприятие, чисто усещане.

Аз мога да бъда в един автобус и да се чувствам зле, защото някой разстроен е седнал до мен. Това ще бъде проява на моята чувствителност.

Сега, ако аз се доближа до някого и един Дух ми каже:

– Виж как е обезпокоен този човек!

В този случай ще имаме едно напътствие от страна на един Дух. Тук имаме медиумизъм.

Забележете, че когато нашата чувствителност е насочена, можем спокойно да кажем, че има медиумизъм. Без тази посока това е просто чувствителност.

Как да лекуваме чувствителността?

Много от присъстващите тук хора ще кажат:

– Значи, аз не съм медиум, аз съм чувствителен?

Да, в някои случаи те не са медиуми, а са сензитивни. Интересен детайл обаче е, че чувствителността е едно първо ниво, един признак, който притежават медиумите. Така че е много естествено първоначално хората да усещат нещо и чрез упражнения те да осъзнаят, че освен че са сензитивни, те са и медиуми.

Накратко, всеки медиум е сензитивен, но не всеки сензитивен е един медиум.

Всеки, който носи възможност за възприемане на Духове, трябва да е сензитивен, в противен случай той не би възприемал Духовете.

Сензитивните хора, от друга страна, могат да загубят тази чувствителност след едно определено време и тя да изчезне.

Някои хора твърдят, че са чувствали толкова много неща и когато са влезли в Спиритисткия център, са спрели да чувстват.

Защо става така? Защото чувствителността на този човек се е дисциплинирала. Той започва да разбира какво е медиумно явление, какво е чувствителност; той вече насочва по-добре мисълта.

Чувствителният при съприкосновение с чужда болка, с една караница, с един шум, той навлиза в този ментален диапазон.

Много добре. До тук научаваме, макар и накратко, разликата между сензитивен и медиум. Кардек продължава в точка 159:
„Следователно може да се каже, че всички са повече или по-малко медиуми. Въпреки това, обикновено като такива се класифицират само онези, при които медиумната способност е добре характеризирана, и която се показва чрез очевидни ефекти с определена интензивност, която зависи от един повече или по-малко чувствителен организъм.“

И продължава с думите:

„Способността не се разкрива по еднакъв начин у всички“.

Връщайки се към въпроса за чувствителността, какъв е този организъм повече или по-малко чувствителен? Това е капацитет, който имаме, да възприемаме определени характеристики на хората около нас.

Един медиум лечител, например, има както чувствителност, така и медиумизъм. Силата за изцеление се крие в него. Това е една дарба, която е свойствена на човешкия вид. Тя е вродена у медиума лечител.

Тази дарба обаче се усъвършенства и се задейства от духовния водач.

От друга страна, медиума лечител има един вид чувствителност, за да възприема болестта у хората. Това е характерният ефект, който Кардек споменава.

Така медиумът лечител свързва собствената си чувствителност с чуждия проблем.

Що се отнася до един медиум, който не е лечител, тогава той не е в състояние да свърже собствената си чувствителност с нуждите на другите. Той може дори да каже:

– Аз те виждам, но не усещам нищо.

Един медиум, който работи в процеса по деобсебване (какво е обсебване), е способен да възприема смущенията в другите; той усеща вибрацията, той усеща присъствието на един Дух в близост до някого. Това е едно свързване на чувствителността на медиума с характеристиките на това, което се случва с човека под духовно влияние.

Връщайки се към лечебния медиумизъм, тази способност зависи от флуидната сила на човека, но се представя в съответствие със способностите на пациента и на медиума.

Тогава човек ще попита:

– Точно така. Аз съм медиум.

Но как да разбера какъв вид медиумизъм притежавам?

Обикновено отговаряме така:

– Стремете се да разберете какво чувствате най-много, когато се приближите към някого.

Има хора, които изглежда, че привличат болни хора.

Това вече е една характеристика на медиума лечител. Неговата чувствителност се свързва със затруднението на болния. Има един унисон.

Има хора, които са различни: към тях се приближават не болните, а неуравновесените, дисбалансираните. Характерно за медиума, който работи в процеса деобсебване, е да се среща с този тип проблеми.

Това е сякаш една антена, която търси синхрон, която търси референтна честота.
У медиума лечител препратката е болестта на другите. У медиума по деобсебване смутното състояние в другите е референция.

Това е като сканирането на един радар.

Това е тема, която трябва да се изучава и върху нея да се медитира много пъти, за да бъде асимилирана.

Кардек съобщава за осем основни вида медиуми.

Той казва, че това са: медиуми на физическите ефект, чувствителни (или впечатлителни), чуващи, виждащи, сомнамбулистични, лекуващи, пневматографи, пишещи (или психографиращи).

Забележете, че Кардек не споменава инкорпориращите/ченълинг медиуми, които са толкова често срещани в спиритистките центрове.

Защо Кардек не говори за инкорпориращите ченълинг медиуми? Защото по негово време не е имало инкорпориращи медиуми (поне не като обект на изследване и наблюдение). Не е можел да говори за нещо, което не познава.

Леонора Пайпър инкорпориращ-ченълинг медиум

Инкорпориращите медиуми ще се появят едва няколко години след смъртта на Кардек, когато по време на един Спиритистки Конгрес е представен северноамериканския медиум Леонора Пайпър. Феноменът, представен от тази дама, получава наименованието медиумизъм на инкорпориране.

Инкорпорацията е един термин, използван от Спиритистката доктрина, за да опише акта, чрез който един медиум позволява съзнателно или несъзнателно на един Дух да се прояви чрез тялото му. В Спиритистките Центрове винаги е съзнателно и медиумът упражнява пълен контрол върху действията на Духа.

Инкорпорацията/ или ченълинга/ се различава от Психофонията (което е въздействие само в говора) и Психографията (което е въздействие само в писането). При инкорпорацията Духът може да действа в цялото тяло на медиума. В Спиритистките центрове инкорпориращите/ченълинг медиуми работят главно в задачи за подпомагане на страдащи Духове; все пак психофоничните медиуми макар и бавно, но ще вземат превес в бъдеще и инкорпориращия ченълинг медиумизъм ще спре да съществува.

Така че Кардек не е присъствал на този феномен, той не е изучавал този феномен. В епохата на Кардек главен беше медиумизма на психографирането. Като цяло имаше малко медиуми. В голямата си част те бяха много грамотни хора, които пишеха добре. Другите най-често срещани видове медиуми бяха медиумите сомнамбули, медиумите на физическите ефекти. Те бяха медиумите, които да докажат ефекта от медиумизма.

Има една книга, издание на СЕЛД, която ви каня да прочетете: „Еусапия, магьосницата“.

Еусапия Паладино медиум на физическите ефекти

Защо Еусапия Паладино била наречена магьосница? Защото този италиански медиум имаше един огромен флуиден потенциал. Тя местеше предмети.

В един от експериментите, които тя направи, под супервизията на учени и образовани хора, тя вдигна ръце нагоре и повдигна масите, без да ги докосва. Когато спусна ръцете си, масите се спуснаха надолу.

По време на един от експериментите един от тези изследователи, нейният сънародник Чезаре Ломброзо, помоли Еузапия да вдигне една тежка мастилница. Тя отговори:

– За какво са тия дреболии? Способна съм да те накарам да видиш собствената си майка.

Речно сторено, Духът на майката на г-н Ломброзо се появи пред очите му, усмихвайки му се и каза:

– Чезаре, сине мой!

Този факт стана много известен в спиритистките кръгове.

Този учен дотогава отричаше медиумизма, а сега той беше там пред материализирания Дух на собствената си майка.

Този тип медиум се нарича медиум на физическите ефекти. Той произвежда явления, способни да създадат такива условия като описаните.

Някой тук чувал ли е за тези медиумни феномени, произведени от една дама от вътрешността на щата Сао Пауло, която изваждала предмети от телата на хората? Игли, камъни, малки същества и т.н.

Дори го показаха по телевизията.

Тази госпожа произвежда такива явления спонтанно.

Тя не ги произвежда, за да провокира вярата. Тя дори нямаше ни най-малка представа какво прави. Въпреки това, тя произведе един феномен, който присъства в самото същество.

По този начин, когато тя вадеше някакъв предмет от вътрешността на тялото на човек, този човек имаше тази психическа форма вътре в своя организъм.

В интервюта тя каза:

– Аз не произвеждам феномена. Аз изваждам това, което е вътре в другите.

Тя заявяваше това напълно сериозно.

И тя не произвеждаше тези явления с който и да е, а само с тези, които имаха белег в периспирита си (флуидното тяло което служи за обвивка на духа и го отделя от материалното тяло). Това е една интересна подробност, която дори някои изследователи на феномените на физическите ефекти не знаят.

Това е един феномен, който може да изглежда прост, но който се случва само когато има смесване на флуиди между медиум и пациент.

Веднъж разговаряхме с шаман (лечител от местно племе), който се появи по телевизията, произвеждайки феномени на материализация на предмети. Освен това той лекува хора.

Отидох да изнеса една лекция в един Спиритистки център и той беше там. В края на срещата дойде да говори с мен.

Попитах го как прави изцеленията.

– Не знам. Прокарвам ръце по хората и ръцете ми се импрегнират с нещо, което не познавам.

Вижте добре: ситуацията е същата като с тази дама от вътрешността на щата Сао Пауло. Не те произвеждат това, което е вътре в хората; те просто го премахват.
В рамките на медиумизма на физическите ефекти наблюдаваме два вида явления: движение и повдигане на обекти.
Веднъж медиума Еусапия Паладино повдигна една много тежка маса пред изследователи, които останаха с отворени уста.

Това е един вид медиумизъм на физическите ефекти.

Тези примери за дамата и шамана са един феномен на физическите ефект, свързан с изцелението и нуждите на всеки индивид.

Това е един феномен, подобен на транспортирането на обекти, който ще бъде изучаван в друга лекция.

Медиум на физическите ефекти може да бъде използван при лечение. Всеки медиум лечител е медиум на физическите ефекти, само че създава един по-умерен ефект, това е един ефект, насочен към изцелението на хората.

Съществуват медиуми лечители, които единствено укрепват здравето на хората. Те също не трябва да бъдат класифицирани като лечители, а само като помощници на нуждаещи се създания.

При истинския медиум лечител от неговата ръка излиза материя, излиза флуид.

Той усеща как този флуид обгръща и прониква в болния орган на пациента. Това действие на физическите ефекти може да бъде очевидно, както в случай на левитация и движение на обекти, но също и незабележимо, както в случая на изцеление. Ние ще възприемем това действие като изцеление единствено когато болният каже:

– Интересно! След поредицата от енергийни магнетизиращи пасове, които получих, това неразположение изчезна. Не беше нито от едно лекарство, нито от лекар.

Следователно, имаше едно незабележимо действие, но способно да осигури изцеление. Имаше флуидна интервенция, имаше лечебна интервенция.

Когато се появиха медиумите на физическите ефект, те бяха доста зле третирани от учените. Те искаха да докажат дали фактът е истинен или измама и това провокира много страдания на медиумите. Някои бяха поставяни в клетки и заключвани.

Жените медиуми биваха задължени да се съблекат, за да се разбере дали не крият нещо в дрехите си.

Това беше нещо жестоко, но учените искаха да се уверят, че няма никаква измама.

Тези първи пионери медиуми пострадаха много. Бяха дискредитирани. Казваха им, че са измамници.

Тук, в Бразилия, имахме медиума Пейшотиньо. Препоръчвам да прочетете книгата „Досието на Пейшотиньо“ ( „Dossiê Peixotinho“).

Този медиум, когато раздвижеше ръцете си падаха розови листенца и морски раковини с капчици вода.

Те бяха следи от този медиумизъм на транспортиране, който той притежаваше.

Пейшотиньо беше спиритист и можеше да провокира тези сеанси с физически ефекти, но първо той поставяше около себе си 8 пациента, за да ги излекува.

Вижте разликата между един медиум спиритист и един медиум, който не е спиритист! Вижте разликата между един медиум със солидно обучение и друг, който се намира там само за да прави експерименти!

Така тези медиуми, които провеждаха експерименти на един определен етап от живота си страдаха. След това те се отказваха да бъдат част от тези болезнени експерименти и продължаваха да казват:

– Вярвайте по резултатите!

Такъв е случаят с Пейшотиньо. Той произвеждаше феномени пред всички. Който иска да вярва.

Имаше също и една еволюция във феномените на физическите ефекти. И тази голяма еволюция се крие във факта, че физическите явления губят своя ред. Малко хора се интересуват от това. Тези физически явления отстъпват мястото си на интелектуалните явления, тоест на ИЗУЧАВАНЕТО.

Тези явления обикновено спират, когато медиумът започне да участва в един Спиритистки Център.
Обичайно е медиумите да ми казват следното:

– Преди да вляза в Спиритисткия център аз усещах това, усещах онова, виждах Духове; чувствах пасове и неща прошепнати в ушите ми… а сега всичко това е изчезнало.

Защо? Защото това, което Духовете искаха, беше да ви отведат до Спиритисткия център.

При пристигането ви там явленията се промениха до едно по-интересно ниво, което е изучаването на невидимия свят, за да го опознаем и да бъде за нас една сигурност; една абсолютна убеденост, че животът продължава.

Следователно тези физически явления имаха ФУНКЦИЯТА ДА ДОКАЖАТ съществуването на Духа. От един определен момент нататък, когато е получено потвърждението, необходимостта от явленията отпада.

Така че, ако вие като медиум усещате разлика в явленията, след като започнете обучението си, не се притеснявайте. Просто имате една прогресия.

Да отидем до края на точка 162. Кардек казва:

„Невидимите същества, които разкриват своето присъствие чрез сензорни ефекти, като цяло са Духове от по-нисък ранг и могат да бъдат подчинени от някой с морално превъзходство.“

Продължавайки по-нататък:

„Морализирането на един Дух чрез съвети от едно трето лице, влиятелно и опитно, когато медиумът не е в състояние сам да го направи, често е едно много ефективно средство.“

Полтъргайст

Терминът „полтъргайст“ беше често срещан. Камъни хвърляни по къща, запалване на неща (включително цели къщи), късане на хартия…

Аз имах една приятелка, която като човек беше много негодуваща и се сърдеше. Беше момиче на 16 години. Понякога тя казваше на баща си следното:

– Няма ли да ме пуснеш да изляза? Тогава ще видиш какво ще направя! Ще подпаля цялата къща.

Бащата оставаше да се грижи за нея. И къщата се подпалваше. Баща ѝ оставаше до нея през цялото време, но феноменът се случваше, той беше очевиден. Тя имаше тази сила.

Как се контролира такава сила?

Ето отговора:

„Морализирането на един Дух чрез съвети от едно трето лице…“

Това семейство бяха спиритисти. Майката постави името на дъщеря си в сесиите по Деобсебване, правеха практиката „Евангелието у дома ежеседмично. Но поради този проблем майката започна да прави практиката „Евангелието у дома“ всеки ден с момичето, което седеше там и гледаше. Майката направи каквото беше по силите ѝ, но забрави едно нещо: да морализира Духа, който помагаше на дъщеря ѝ в проявите.

Тогава, един ден, тя се обади на един приятел медиум и обясни цялата ситуация. Духовният водач на този медиум ѝ каза мислено:

„Те трябва да се морализират.“

– Но те са достойни хора – отговори медиумът. – Те са коректни хора. Защо казвате, че трябва да морализират?

Морализирането означава и смирение, а в тях си остават гордостта и арогантността. Духът, който е до дъщерята, осъзнава, че всички те са арогантни, суетни и нетолерантни…“

Въпреки че бяха спиритисти, те се смятаха за по-способни от другите. Те бяха хора интелектуалци, способни на отлични речи. Въпреки това в тях все още имаше суета.

Духът, който провокираше явленията заедно с дъщерята, каза на медиума:

– Опитвате се да помогнете на тези суетни и нетолерантни хора ли?

Водачът на медиума, говорейки с присъстващия там Дух, каза:

– Те просто са си такива. Напълно сте прав. Но направете ми една услуга. Нека спрем да си починем малко.

Духът се уплаши и попита водача защо го моли за това.

– Моля ви за една услуга. Нека си починем малко. Нека това болезнено явление спре за известно време.

Духът отговори:

– Аз се грижа за това момиче! Тя тръгва срещу баща си и аз ѝ помагам! Тя казва, че ще запали огън и аз помагам. Тя има флуида, аз имам капацитета, а нейните родителите нямат морал… За мен е лесно.

И тогава духовния благодетел убеди Духа, в името на добрата воля, да даде на тези хора едно триседмично примирие. Духът се съгласи и също заяви, че е уморен.

През тези три седмици духовният водач на медиума говори на семейството за необходимостта от мир, молитва, работа, прошка, толерантност.

И членовете на семейството започнаха постепенно да се променят. Когато Духът се върна, той каза на водача на медиума:

– Ти ме измами. Какво направи с тях?

Духовния водач отговори, че само се е опитал да ги образова малко повече.

През тези три седмици водачът успя да откачи членовете на семейството от духовното влияние чрез едно по-етично поведение. Тогава Духът вече не можеше да въздейства върху тях.

Това е, което Кардек казва:

„Морализирането на един Дух чрез съветите на едно влиятелно и опитно трето лице…“.

Не може да е просто който и да е.

Така че, когато разглеждаме тази гама от феномени на физическите ефекти, ние питаме сами себе си: струва ли си да притежаваме тази дарба, когато тя може да бъде толкова сложна, толкова комплексна?

Кардек насочва вниманието ни към нещо интересно: той казва, че

Медиума трябва да спре да бъде природен медиум, за да стане медиум по избор, тоест такъв, който контролира процеса.

Какъв е този природен или спонтанен медиум? Това е онзи, в който феномените се произвеждат, без той да осъзнава своето участие.

Вече в изборния медиум, един добре балансиран медиум, феноменът се ръководи и насочва.

И така, какво трябва да правим с нашия медиумизъм? Да го оставим да се разгръща свободно или да го ръководим?

Да се научим да го ръководим!

По този начин ние не можем да бъдем медиуми, у които явления се случват всеки ден, по всяко време, против нашата воля. Не. Медиумът трябва да се научи да ръководи явленията по такъв начин, че винаги да може да каже:

– Господи! Аз съм един медиум, който ръководи своята способност!

Следователно това е медиум, който прави феномените да се случват по време на духовната работа.

Тук, в СЕЛД (Спиритистки Център Леон Денис), всички медиуми позволяват феноменът да се случва в точното време: по време на енергийните пасове, например.

Преди да пристигнат в СЕЛД, повечето медиуми са изпитвали различни усещания. След един определен период на учене, на морализиране, на работа, те се превърнаха в медиуми, които ръководеха феномени.

Именно към този резултат Спиритизмът води работниците в своята област. Това е да работим с нашата активна воля. С помощта на Приятелска Духовност (така наричаме Духовните Ментори и Развитите Приятелски Духове, които ръководят помощта на духовен план) и с помощта на дисциплината ние усещаме нашия медиумизъм в баланс.

Ето защо е важно винаги да идваме в Спиритисткия Център. Тук нашите Духовни Водачи ще ни помогнат да насочим нашия медиумизъм към работа в полза на ближния, независимо дали става дума за даване на енергийни магнетизиращи пасове в салона, за лечение или духовно подпомагане.

Това е изборния медиум /т.е. който контролира процеса/. Това е дисциплиниран медиум. Това е спиритистки медиум.

До този резултат ни води Спиритистката Доктрина.

Затова, нека Бог да ни благослови, да ни донесе своя мир и нека това изучаване да продължи, като всички вие препрочетете отново пасажите, които бяха изучавани тук.

Прочетете ги отново в домовете си. Извадете книгите си и сравнете казаното от мен с това, което можете да заключите сами.

Винаги се опитвайте да четете и учите в домовете си.
Много мир на всички!

Алтиво Памфиро


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *