Лектор: Лусия Вентура.
Дата: 19 февруари 2018 г., Спиритистки Център Леон Денис – Рио де Жанейро

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ЧУЕТЕ АУДИО ВЕРСИЯ НА ЛЕКЦИЯТА МОЖЕТЕ ДА ГО СТОРИТЕ ТУК

Книга на Медиумите (Глава 16 Специални медиуми, откъси от точки 185 до 188)

185 Освен категориите, които представихме по-рано медиумизмът представя едно безкрайно разнообразие от нюанси, което съставлява това, което наричаме Специални Медиуми, надарени със специфични способности, все още не дефинирани, абстрахирайки се от качествата и познанията на проявяващия се Дух.

Характерът на комуникациите винаги е свързан с характера на Духа и носи печата на неговата извисеност или неговата малоценност, на неговото знание или неговото невежество. (…)

Но редом до способността на Духа съществува и тази на медиума, която за него е един инструмент повече или по-малко удобен, повече или по-малко гъвкав, и в който той открива специфични качества, които не можем да оценим.

Нека направим едно сравнение: един велик музикант има на свое разположение
много цигулки, които за обикновения човек са добри инструменти, но сред които един велик артист прави разлика, долавяйки нюанси на изключителна деликатност, които ще го накарат да избере едни и да отхвърли други (…).

186 Би било една грешка да мислим, че щом като имаме един добър медиум, който пише лесно, може да се получат добри комуникации от всички жанрове.
Първото условие без съмнение е да сте сигурни в източника, от който те произлизат, тоест в качествата на Духа, който ги предава; въпреки това, необходимо е да се обърне внимание и на качествата на инструмента, който давате на Духа. Необходимо е да се изучи природата на медиума, както се изучава природата на Духа, защото това са двата основни елемента за да се получи един задоволителен резултат. Има и трети елемент, който играе една също толкова важна роля: това е намерението, вътрешната мисъл, повече или по-малко похвалното чувство на този, който задава въпросите, и това е разбираемо. За да бъде една комуникация добра е необходимо тя да произлиза от един добър Дух; за да може този добър Дух да я предаде, необходим е един добър инструмент; за да иска този инструмент да предаде комуникацията, целта трябва да го устройва. (…)

187 Медиумите могат да бъдат разделени на две големи категории:
Медиуми на физическите ефекти: тези, които имат силата да предизвикват материални ефекти или видими манифестирания.
Медиуми на интелектуалните ефекти: тези, които са по-склонни да получават и да предават интелигентни комуникации. (…)

188 Разновидности, общи за всички жанрове на медиумизма:
Чувствителни медиуми: хора, податливи да усещат присъствието на Духове
чрез едно впечатление общо или локално, неясно или материално. Повечето от
медиумите различават духовете по впечатлението, което предизвикват.
„Деликатните и много чувствителни медиуми трябва да се въздържат от
комуникации с агресивни Духове или чието впечатление е болезнено, по причина на умората, която произтича от това.“

Природни или несъзнателни медиуми: тези, които произвеждат явления спонтанно, без никакво участие на тяхната воля и през повечето време без тяхно знание.

Изборни или доброволни медиуми: тези, които имат властта да предизвикат явленията чрез едно действие на своята воля.
„Каквато и да е тази воля, медиумите не могат да направят нищо, ако Духовете откажат, което доказва намесата на чужда сила.“

Нека Исус ни помогне в изучаването, което ще проведем днес!

Започнахме изучаването на Глава 16, която се занимава със специалните медиуми. В тази глава Кардек ни представя една обобщена картина на различните модалности на медиумизъм с някои предварителни обяснения. В днешното изследване ще разгледаме една част от тази обобщена картина.

Какво ни казва Кардек още в началото? Първо, че съществуват безкрайни възможности на медиумизъм. Той отбелязва, че въпреки че сега ще изброи видовете медиумизъм, с които той е имал контакт, може да възникнат и други. Има безкрайни възможности.

А защо съществуват безкрайни възможности? Защото съществуват мислещите създания, които участват, които притежават воля, които притежават знание и които притежават морал: комуникиращият Дух и медиумът.

В рамките на тази взаимовръзка възникват безкрайни възможности.

Кардек започва, като говори за специфичните умения на общуващите Духове. Той казва защо съществуват толкова много възможности: комуникиращият Дух вече е живял безброй съществувания, той има своите собствени знания и притежава морала, който го характеризира. Ние можем да предложим единствено това, което притежаваме.

Следователно комуникиращият Дух ще може да предаде една информация, да даде едно обяснение, да предложи една утеха единствено според своите възможности. Това са постиженията му.

Кардек казва това за Духовете в средно положение. Ние сме в рамките на тази група. Така че тези средни Духове преференциално ще носят послания по теми, по които те имат повече познания.

Например, ако Духът е бил поет в една или повече инкарнации, за него ще бъде по-лесно да комуникира в поетична форма. Ако Духът е бил лекар, преференциално ще се занимава с въпроси свързани със здравето, тъй като той има тези знания. Ако е бил един Дух, свикнал да се справяте с екзистенциални конфликти и проблеми във взаимоотношенията, би било естествено неговите послания да се занимават с тези въпроси, свързани със съвместното съществуване.

Един Дух, който се е занимавал с изучаване на философски въпроси, ще има по-голяма лекота да говори за Философия.

В книга „Пратениците“ Андре Луис говори за един Дух, който няколко века е бил свързан с изучаването на Магнетизма и който развива темата в една лекция.

Така че, нормално е Духа да имат това предпочитание.
Кардек обаче казва, че само това не е достатъчно. Освен предпочитания, съществуват и знанията и морала на медиумите, които ги характеризират.

Ако медиумът е лекар по професия, например, е по-лесно да се свърже с един Дух, който е работил в областта на Медицината, тъй като медиумът притежава в своя мисловен архив съдържание, което улеснява комуникацията.

И така е за различни области като Поезия, Музика, Философия и т.н.

Но това не е абсолютно, както Кардек обяснява в целия текст.

Защо това е важно за нас на практика?

Кардек ни казва, че природата на комуникацията е свързана с еволюционното ниво на Духа и това ни води към оценка на съдържанието на комуникациите: груби, несериозни, сериозни или поучителни.

Очевидно в списание „Ревю Спирите“ и в книга „Рай и Ад“ Кардек представя сериозни и поучителни комуникации.

Дори в тези комуникации можем да видим, че някои от Духовете, които общуваха, в първия момент имаха една груба и несериозна комуникация, плод на тяхното състояние на невежество, в което се намираха.

Въпреки това, благодарение на работата на Приятелската Духовност и усилията на Кардек, дори грубите и несериозни комуникации достигат до нас в една рафинирана форма, така че да служат за нашето обучение.

Там в книга „Рай и Ад“ в случая на „Духът от Кастелнодари“, имаме един Дух насилник, затворник на една къща в продължение на много десетилетия, който насърчава смущаващи физически явления, за да не позволи на никого да живее в тази къща. Не бихме могли да повярваме, че когато бъде призован от Спиритисткото Обществото на Париж, този Дух би се представил спокойно и любезно, нали? Разбира се, че не. Той се манифестира с ярост.
Въпреки това, Приятелската Духовност, която съветваше процесите там, с подкрепата на медиумите и Кардек, допринесоха така, че Духа, малко по малко, да промени чувствата си посредством молитва и изясняващи обяснения. Когато Кардек публикува тази комуникация в книга „Рай и Ад“, тя вече е описана по начин, който ни служи за инструкция.

Така можем да наблюдаваме грижите, които Кардек полага, за да ни предупреди за естеството на комуникациите.

Нека обърнем внимание на езика на Духа, какво пише, какъв е неговият фокус, дали той лъже.

Приятелските Духове, средните и добрите Духове, имат едно предпочитание. Тук, в Спиритисткия Център, в по-старо време, когато пишехме с молба за напътствия чрез медиумното предписание „ресейтуарио“ (в днешно време това се е променило), човекът искаше напътствие директно от този или онзи Духовен Водач: от духът на д-р Херман, например. По-късно обаче отговорът идваше продиктуван от друг Водач. Хората ни търсеха раздразнени:

– Исках отговора от д-р Херман, а дойде такъв, но на друг Дух!

Защо се случва това? Защото Духовете ще отговорят в съответствие с областта на знанието и морала, които притежават.

Така ще видим духът С. Карамуру да отговаря на въпроси, свързани с медиумизма; Витор и Агостиньо, за въпроси на здравето. Жоао и Пауло Безера, по въпросите на отношенията и съвместното съществуване.

Аз, по-специално, се идентифицирам много с комуникациите на Духа, който идентифицира себе си като Жоао. Чувствам се добре посрещната, прегърната. Различно е от комуникациите на другите. Това е неговата специалност. Той знае как да утеши човека, който страда от някакъв проблем във връзката си.

Тогава Духът ще отговори в съответствие със своята специалност.

Когато един Дух вече се е издигнал по такъв начин, че да доминира във всички области на знанието, той вече няма да има една специалност. Ще говори по всякакви теми.

Такъв е случаят с Еммануел (духовният водач на медиума Шико Шавиер), който, въпреки че все още не е един чист Дух, пишеше по различни теми: исторически романи, медиумизъм, философия и наука, взаимоотношения, накратко казано, изключително утешителни послания, които ни насърчават да вървим, да продължаваме напред.

Имате един проблем? Хайде! Ти можеш. Проблемът е там по някаква причина. Духовете са редом до теб и вярват в теб. Продължавай напред!

Това е един Дух, който поради моралното си извисяване може да общува по различни теми.

Продължавайки, виждаме наблюденията на Кардек, които ни казва, че наред с тези тенденции на Духовете, има и пригодност на медиума.

По-късно той казва, че не е достатъчно да имате наличен един медиум, за да се получат добри комуникации. За да има добри комуникации трябва да има един добър Дух. За да имате един добър Дух, е необходим един добър медиум. Има и още един фактор: намерението на питащия да е добро, да е сериозно. Така че това е един набор от фактори.

Що се отнася до способностите на медиума, необходимо е поне минимално да познаваме този медиум. Дали ще задам един въпрос към Приятелската Духовност чрез първия медиум, който се появи пред мен? Разбира се, че не. Аз трябва да знам кой е този медиум, какъв тип живот води той.

Андре Луис ни казва, че медиумът има нужда от своя работа, своя професия, че той не може да преживява от медиумизма, че не може да се остави да бъде опиянен от похвали, защото работата я върши Приятелската Духовност; медиумът е един инструмент; че обменът между инкарнирани и дезинкарнирани е нещо естествено, няма нищо свръхестествено или мистериозно. (може да прочетете книга Пратениците на духа Андре Луис, която специално засяга случаи на различни провалени медиуми и причините, които са довели до провала на мисията им на Земята)

И така, Андре Луис ни дава ценни насоки, за да можем ние да оценим кой е комуникиращият Дух и кой е медиумът, който му служи.

Една важна подробност: Кардек казва, че „медиума е един повече или по-малко гъвкав инструмент с определени качества, които не можем да оценим.“

Това означава, че ние, инкарнираните, поради ограниченията на физическото тяло, все още няма да можем да разберем определени механизми, които обединяват един дух с един медиум. Да повторя какво казва той: „с особени качества, които не можем да оценим“.

Той сравнява медиума с една цигулка. Да предположим, че има няколко десетки цигулки на разположение. Един човек неспециалист ще каже: „всяка цигулка става“, но един музикант, който вече има друго възприятие; той оценява по различен начин.

А ако музикантът е цигулар, той веднага ще пристъпи към един подбор, като класифицира инструментите според техните качества.

И така, комуникиращите Духове са като тези музиканти цигулари, които възприемат нюанси в инструментите, които в този пример на Кардек представляват медиумите. Така Духовете избират чрез кого те предпочитат да комуникират.

Това е, което Кардек споменава като една „симпатия“. Например има пет медиума на разположение, с които един Дух може да комуникира. В допълнение към това „нещо“, което не можем да разберем, съществува в следната ситуация: Духът вече е живял с тези медиуми три прераждания назад. Вече съществува едно взаимно разбирателство, едно съжителство, една привързаност. Съществува една симпатия, една хармония.

С тoзи друг медиум, въпреки че той е един инструмент, който предлага много ресурси, съществува едно отблъскване от страна на Духа поради някакво поведение или отношение на медиума.

Да предположим, че един Дух трябва да комуникира и съществуват два налични медиумa. Единия от медиумите се е наял твърде много по време на хранене, преситил се е, показвайки трудности да остане буден по време на медиумната задача; другият медиум е имал една любовна среща и мислите му са доминирани от образите на преживените моменти.

Комуникиращият Дух трябва да избере. Кой от тях е в по-добро състояние? Към кого Духът има повече афинитет и симпатия?

Този въпрос за симпатията не е труден за разбиране. Нека помислим за самите себе си. Ако един мъдър човек има много сериозен проблем, какво прави той? Той избира някого, от когото може да потърси съвет. Той прави една селекция, един избор. Той трябва да изпусне напрежението, трябва да говори за своя проблем. Кого би избрал? Той ще избере някой, който е негов приятел, сериозен човек, когото познава отдавна; който ще знае как да остане дискретен.

Тогава, лесно разбираме, че това, което ние правим тук като инкарнирани, дезинкарнираните също правят по отношение на медиумизма. Духът ще избере един медиум, който е по-съвместим с това, което той иска да комуникира.

В точка 186 от „Книга на Медиумите“ четем, че не е достатъчно да имаш един медиум. Следователно възникват ситуации като тези:

– О, ти медиум ли си? Дай ми, тогава, новини за моята починала баба.

– Ще ми дадеш ли един магнетизиращ пас, защото се чувствам зле!

Кардек ни казва: нещата не функционират така. Той ни учи да обръщаме внимание и да бъдем грижливи.

За да бъде един медиум придружен от един добър Дух, който наистина може да помогне, има изисквания, които трябва да бъдат изпълнени.

Преценихме ли тези изисквания? Познаваме ли този медиум? Имаме ли информация относно духовете, които съветват този медиум?

Ако сложа една табела на вратата на моята къща с думите: „Приемам от 8 до 20 часа“, какъв тип Дух ме придружава? Кой Висш Дух би дежурил пред вратата на къщата ми дванадесет часа в очакване да консултира някого?

Висшия Дух, Добрият Дух, Духа в средно положение, те имат дневен ред, имат графици, имат ангажименти.

Те не са оставени на милостта на нашите капризи. Те установяват с медиума и със спиритистката институция един график на медиумна работа, който не е от дванадесет часа, защото те имат други задачи в духовния свят.

Да предположим, че познавате един медиум, който прави разкрития за вашето минало, прогнозира вашето бъдеще, съветва ви за проблемите, които преживявате сега… бъдете нащрек!

Първо, опитайте се да разберете кой е този медиум. Оценете комуникацията, за да проверите дали комуникиращият Дух е надежден.

Забелязахте ли с каква грижа Кардек ни дава тези насоки?

Естествено е да се вълнуваме от този медиум-лечител или от онзи психографиращ медиум и да искаме да знаем повече, но Кардек ни учи преди всичко да оценяваме. Той ни учи да бъдем по-предпазливи в този контакт с духовния свят.

В съботата, която предшества карнавала в Рио де Жанейро, д-р Херман даде една комуникация по време на публичната среща и ни предупреди за необходимостта от молитва, благоразумие и бдителност.

Що се отнася до проблемите на медиумизма, молитвата, благоразумието и бдителността са еднакво фундаментални.

Продължавайки, Кардек говори накратко за тези три съществени елемента за една добра комуникация, а именно, тя да носи добри резултати, да е полезна и истинна: един добър Дух, един добър Медиум и едно сериозно намерение, една благородна цел.

Духовете четат мислите ни.

Това ми напомня за една комуникация, дадена на Деня на Починалите (2 ноември) от Духа на една наша спътница тук в Спиритистки Център Леон Денис. Тя разказа, че съществува един екип на духовен план, който работи, за да пречи на пристигането навреме на хора, които идват да формулират писма до водачите на центъра с безсмислени или злонамерени въпроси. От друга страна, същият този екип работи усилено да пристигнат навреме хората с реални нужди (болести, морални проблеми и т.н.).

Това са интересни информации, за които много пъти дори тези от нас, които работят в Спиритисткия център, нямат ни най малка представа.

И така, Приятелската Духовност оценява нашето намерение, те познават нашите мисли.

Един добре известен случай в бразилската спиритистка литература е случаят на Еврипид Барсанулфо. Когато се случи първия му контакт на една медиумна среща, в една от сесиите във Фазенда де Санта Мария, той мислено помоли за изясняване апостол Йоан Евангелист относно съмнения, които имаше за блаженствата. Един полунеграмотен медиум чрез психография написа отговор, подписан от любимия ученик на Исус на един възвишен език, изяснявайки съмненията му и превръщайки Еврипид в категоричен спиритист.

Андре Луис в книгата „В Сферите на Медиумизма“ ни разказва за тази грижа, която духовете работници в центъра имат по отношение на медиумите, включително проверка дали те са годни за работа.

И така, вижте колко много важни информации има, за да можем да бъдем медиуми или да използваме нечий медиумизъм сериозно, по продуктивен начин, който наистина да бъде в съответствие с Божия Закон.

Продължавайки с четенето на Книга на Медиумите, след всички тези предупреждения и насоки, Кардек ни представя обобщената таблица, която е точка 187.

Има две големи категории медиуми: медиуми на физическите ефекти и медиуми на интелигентните ефекти.

Медиумите на физическите ефект произвеждат видими материални прояви, тоест такива, които всеки може да възприеме: това са почукванията, това е предметът, който се движи, това е материализацията и т.н. Това е, което сър Артър Конан Дойл в книгата си „История на спиритуализма“ нарича „организирана инвазия“. Тези физически явления се появяват в различни страни, за да привлекат вниманието. И така се слага начало на Спиритизма, с физическите явления.

За да се случат тези явления, е необходим един медиум на физическите ефекти. Не всеки медиум е способен да произведе един физически ефект.

Медиуми на интелигентните ефекти са тези, които могат по-лесно да получават и предават комуникации по един постоянен начин, регулярно.

Това правеше Кардек в домове, където имаше групи, които насърчаваха медиумните събирания, а по-късно и в Парижкото Дружество за Спиритистки Изследвания (Парижко Спиритистко общество)

Един Дух в нужда ще излезе напред, ще даде една комуникация, те ще го напътстват и ще помогнат по всякакъв възможен начин (ние виждаме това ясно в книга „Рай и Ад“). Известно време по-късно, на друга спиритистка среща, същият този Дух ще комуникира отново и Кардек ще пита дали Духът е по-добре, дали има нужда от повече молитви и т.н.

В цитираната книга виждаме, че има Духове, които общуват повече от веднъж, за да покажат цялата тази работа, извършена в подкрепа на страдащия Дух, както също и получените резултати.

И така, тези медиуми на интелектуални ефекти са медиумите, които сътрудничат в този тип задачи, които се състоят от един обмен между материалния и духовния свят.

В точка 66 от книгата, която не е част от предметите, изучавани днес, но която също е релевантна, Кардек ни казва, че „за да бъде една комуникация интелигентна, не е необходимо тя да бъде красноречива, проницателна или ерудирана. Достатъчно е тя да се докаже, че е свободен и доброволен акт, който изразява едно намерение или отговаря на една мисъл.“

Вече цитирахме примера на Еврипид Барсанулфо като отговор на една мисъл.

Но какво ни казва Кардек в тази точка, че комуникацията не произтича само от извисени Духове… Следователно не става дума единствено за произведения на Спиритистката литература и за консултациите в спиритистките центрове. Не.

Често е трудно да се направи една разлика между една интелигентна комуникация и една физическа проява. Във всеки интелигентен ефект има едно физическо проявление, точно както във всеки физически ефект има едно интелектуално проявление.

Дух, който например мести предмети в едно жилище, действа с намерение. Каква е целта му? Да изплаши някой от това семейство? Да покаже, че продължава да е жив? Да докаже медиумизма на някого и по този начин да подтикне този човек да търси обучение и усъвършенстване, като работи като медиум в Доброто в някоя спиритистка група?

Тогава феноменът беше произведен като един свободен и доброволен акт, който изразява една цел.

Кардек ни казва, че често е трудно да се отдели един ранг явления от друг. Между двата типа явления винаги има допирни точки.

Когато преди известно време изследвахме случая на сестрите Фокс, казахме, че той е стартирал с явления на физическите ефекти, така наречените „почуквания“, които бяха шумове, подобни на удари или пукания. Когато сестрите разбраха, че зад явленията има един разум, се установи една комуникация. От този момент нататък физическите явления станаха също толкова интелектуални явления. Разберете, следователно, че една интелигентна комуникация не означава непременно създаване на една доктринална книга, а единствено потвърждаване на съществуването на едно интелигентно Същество, произвеждащо феномените.

В точка 188 във втората част на обобщаващата таблица Кардек говори за особености, общи за всички медиуми, за всички форми на медиумизъм.

Това са сензитивни медиуми, природни медиуми и изборни медиуми.

Защо това е общо за всички медиуми? Защото това са етапи на медиумното развитие. Първоначално съществува една чувствителност, едно възприятие, което позволява на медиума да възприеме един Дух, който му е близък. Това е общо за всички медиуми. Признаците се появяват по различни начини: треперене, внезапно заболяване и т.н.. Всеки медиум има един свой специфичен начин да усеща присъствието на един Дух. Тази чувствителност не е органична, тоест не е като усещане за студ или горещина, при което признака се регистрира върху кожата. Това е една духовна чувствителност.

Докато медиумът учи и работи, той подобрява тази чувствителност до точката да разпознава Духа: дали той се представя като мъж или жена, дете или възрастен, дали се е дезинкарнирал по този или онзи начин и т.н.

Природните медиуми са тези, при които феномена се случва без те да го осъзнават, тоест по един неволен начин. Човекът не знае, че е медиум. Той допринася за производството на феномена, без да осъзнава собственото си участие.

Книга на Медиумите в Глава V споменава случая с Духа на Руа Нойерс, който хвърля камъни по прозореца на къщата. Служителката е разтревожена, без да знае, че тя е медиум на физическите ефекти, който дарява флуид, така че Духът да може да осъществи феномена. Следователно тази служителка беше природен, несъзнателен, неволен медиум: тя участваше във феномена, без да знае какво прави.

Изборните медиуми работят доброволно, осъзнавайки какво правят. Такъв е случаят с всички нас медиумите в СЕЛД: ние знаем, че сме медиуми.

Това са медиумите, които вече са се научили да използват медиумизма по един по-адекватен начин. Имам предвид медиумите, които са под грижите на един спиритистки център, които учат, за да станат работоспособни, които посещават спиритисткия център в определени дни и часове, дарявайки своите флуиди за една помощна дейност за нашите инкарнирани и дезинкарнирани братя, под закрилата и ръководство на Приятелската Духовност.

Те са изборни медиуми: знаят, че притежават медиумизма и сътрудничат в процеса.

Много хора смятат, че във феномена на инкорпориране или психофония комуникиращият Дух просто превзема тялото на медиума и действа по свое желание. Но не е така. Поне не и в Спиритистката доктрина. Съзнателните медиуми доброволно се представят за медиумна работа в определените дни и часове, като се поставят на разположение на Духовете-ръководители, участвайки активно в задачите. Това означава, че медиумите използват собствената си воля за действие и не са пасивни инструменти. Следователно те са сътрудници, съучастници в процеса. Комуникиращият Дух не прави каквото си иска, защото медиумът участва.

От книгата „Репортажи от отвъдното“ на духа автор Ирмао Х чрез психографията на медиума Шико Шавиер, ще цитирам Глава 3 „ЗАБРАВЕНОТО ЯСНОВИДСТВО“

Защо дадох този текст? Медиумите често казват, че искат да усетят духовния свят по един по-забележим начин; все пак обаче какво очаква Бог от нас? Нашето сътрудничество при всякакви обстоятелства. Със или без проявен медиумизъм, важното е да се научим да виждаме и да чуваме това, което светът ни представя, като се стремим да сътрудничим по най-добрия възможен начин.

Забележимо или не, нека сме в услуга на Приятелската Духовност, която ни кани през цялото време да правим добро: в семейното ядро, в квартала, в обществения транспорт, в търговията, в материалната работа, където и да е.

За нас тук, медиумите на СЕЛД, нека бъдем еднакво в услуга на доброто в медиумистичната практика в каквато и да е ситуация.

Бог да ни помага!


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *