ДЕЙСТВИЕ НА ДУХОВЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ

 1. Големите природни феномени, които се смятат за едно смущение в елементите, от случайни причини ли са породени или, напротив, всички те имат една провиденческа цел?
  „Всичко има една причина да съществува и нищо не се случва без Божието разрешение.“
  а) Тези явления винаги ли са насочени към човека?
  „Понякога за непосредствена причина на съществуването им е човека. В повечето случаи обаче имат като единствен мотив възстановяването на баланса и хармонията на физическите сили на Природата.“
  б) Ние прекрасно разбираме, че волята на Бог е първопричина, както в това, така и във всичко; и все пак, знаейки че Духовете упражняват действие върху материята и че те са агенти на Божията воля, ние питаме дали някои от тях не оказват определено влияние върху елементите, за да ги възбудят, успокоят или насочат?
  „Да, разбира се. Не може и да бъде по друг начин. Бог не упражнява пряко въздействие върху материята. Той намира отдадени агенти на всички нива от скалата на световете.“
 2. Митологията на древните се основава изцяло на спиритистките идеи, с единствената разлика, че те считат Духовете за божества. Те представят тези богове или тези Духове със специални сили. Така някои били отговорни за ветровете, други за мълниите, трети да господстват над флората и т.н. Подобно убеждение напълно неоснователно ли е?
  „Има основание, но все още е доста далеч от истината. „
  а) Възможно ли е тогава да има Духове, които обитават вътрешността на Земята и ръководят геоложките явления?
  „Такива духове не е необходимо да обитават Земята. Те господстват над явленията и ги ръководят според задачите, които имат назначени. Ще дойде ден, когато вие ще получите обяснение на всички тези явления и ще ги разбирате по-добре.“
 3. Духовете, които ръководят феномените на Природата, формират ли една специална категория в духовния свят? Те отделни същества ли са или са Духове, които са били инкарнирани като нас?
  „Били са или ще бъдат инкарнирани.“
  а) Тези Духове принадлежат ли към по-висшите или по-нисшите рангове на духовната йерархия?
  „Това е в съответствие дали ролята, която играят е повече или по-малко материална, и повече или по-малко интелигентна. Някои командват, други изпълняват. Тези, които извършват материални неща винаги са от по-нисък ранг, както сред Духовете, така и сред хората.“
 4. Производството на определени явления, например на бурите, работа на един единствен Дух ли е, или се събират мнозина, образувайки огромна маса, за да ги произведат?
  „Събират се заедно в една многобройна маса.“
 5. Духовете, които упражняват действие във феномените на Природата, действат ли знаейки причината, използвайки свободна воля, или е вследствие на инстинкта, или като един необмислен импулс?
  „Някои да, други не. Нека направим едно сравнение. Нека разгледаме тези безброй животни, които малко по малко правят така, че острови и архипелази да се издигат от морето. Мислите ли, че в това няма една провиденческа цел и че тази трансформация на повърхността на земното кълбо не е необходима за общата хармония? И все пак те са животинки от най-малък ранг, които извършват тези дела, осигурявайки своите нужди, без да подозират, че са Божии инструменти. Тогава, по същия начин, най-изостаналите Духове предлагат една полезност на цялото. Докато репетират за живота, преди да са осъзнали напълно своите действия и да се насладят напълно на свободната си воля, те действат върху определени феномени, несъзнателно превръщайки се в техни агенти. Първо, те изпълняват. По-късно, когато техният интелект вече достигне едно определено развитие, те ще нареждат и ръководят нещата от материалния свят. По-късно те ще могат да ръководят и тези от моралния свят. Ето как всичко служи, как всичко е свързано в Природата, от първобитния атом до архангела, който също е започнал като един атом. Един възхитителен закон на хармонията, който вашият скромен дух все още не може да схване като цяло! „

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Интервю с ДИВАЛДО ПЕРЕЙРА ФРАНКО ЗА ЕЛЕМЕНТАЛИИТЕ Препис от списание „Allan Kardec“

 1. Съществуват ли така наречените елементалии или Природни Духове?

Дивалдо – Да, има духове, които допринасят за развитието на ресурсите на природата. Във всички времена те са били познати и идентифицирани от разнообразна терминология, превръщайки се в митологията на народите, а някои от тях дори стават „богове“, които са направени да всяват страх или да бъдат обичани.

 1. Какъв е еволюционният етап на тези духове?

Дивалдо – Някои от тях са от най-висок ранг и командват онези, които са най-слабо развити, те са подчинени на тях, работещи в полза на индивидуалния и общия напредък, като помощници на онези, които ръководят явленията на природата.

 1. Значи ли, че те са подадени йерархично към друг ред на по-висшите духове?

Дивалдо – Според ролята, която играят, изискваща по-голям или по-малък интелект, те стават отговорни за многобройни явления или допринасят за тяхното възникване. Следователно, онези, които се фиксират към по-обикновени събития, са по-материални, и следователно поради самата дейност, която изпълняват, в по-ниското ниво, са подчинени на тези с по-високо развитие, които ги ръководят и напътстват.

 1. Дали тези духове се представят в определени форми, като феи, елфи, гноми, силфи, сатири и т.н.?

Дивалдо – Да, някои от тях, ако не и огромното множество на най-слабо развитите, които все още не са имали прераждания на Земята, често се представят със специални форми, малки размери, които дават началото на различните имена в митологиите от миналото. Аз лично вярвам, в резултат на опитностите на медиумизма, че някои живеят в междинния период между примитивни и човешки форми, подготвяйки се за бъдещи човешки прераждания.

 1. Дали имате предвид, че като човешки духове те преминават през еволюционни цикли и прераждания?

Дивалдо – Прераждането е законът на Живота, чрез чийто процес психичното същество придобива мъдрост и „разкрива вътрешния си Бог“.

 1. Те били ли са човеци някога или някой ден ще бъдат ли човеци?

Дивалдо – Най-висшите са живели веднъж на Земята, където са развили големи способности. По-слабо развитите ще се превъплъщават на Земята или в други светове, след като изпълнят задължения, които им носят морални и интелектуални заслуги, винаги за техния напредък, защото съвършенството е една цел, която е предназначена за всички същества.

 1. Елементалиите автохтонни ли са (т.е. местни за земята) или са от други планети?

Дивалдо – Лично аз вярвам, че огромна част имат своя произход на Земята, а други са дошли от различни светове, за да допринесат за напредъка на нашата планета.

 1. Какви задачи изпълняват те?

Дивалдо – Безброй. Те защитават растенията, животните, хората. Те допринасят за различни събития: бури, дъждове, приливни вълни, земетресения … намесвайки се в „нормалните“ явления на Природата под командването на Духовни Инженери, които действат в името на Бог, който не упражнява пряко действие върху материята. Той намира посветени агенти във всяко равнище на световете“, както отговориха на Кардек уважаемите водачи, във Въпрос 520 от „Книга на Духовете“.

 1. Те всички ли знаят как съзнателно да манипулират флуидите на Природата?

Дивалдо – Не всички. Само по-висшите знаят какво правят и с какви намерения го правят, когато действат върху елементите на природата. Тези от по-ниската степен „предлагат полезност на цялото“, дори не подозирайки, че са „Божии инструменти“.

 1. Ние не ги виждаме често. Означава ли това, че те не носят материално тяло?

Дивалдо – Концепцията за материята днес е много широка. Тяхната „невидимост“ за човешките очи, за някои индивиди, показва, че те са конституирани от материя, еквивалентна на другите духове на Сътворението. Те са на един определен етап на развитие, в който се възприемат само от медиумите, хората със специално възприятие, както също се случва и с виждането на Благородните Духове, които не могат да се видят от никой човек, лишен от медиумна способност.

 1. Какво е естественото местообитание на тези духове?

Дивалдо – Те са в Блуждаещо Състояние, в светът на Духовете, принадлежащи към своя собствена класа и следователно живеещи в региони, съвместими с тяхната степен на еволюция. Те се „смесват“ с хората и живеят, в голямата си част в самата Природа, която им служи като специално пространство.

 1. Една от основните грижи на човечеството днес е опазването на екологичното равновесие. Какво е отношението, което Елементалиите приемат, когато хората не уважават Природата?

Дивалдо – Когато се намират в детството на своето развитие, те са податливи на най-примитивни реакции и стават агресивни и възмутени. С развитието си те стават благи и изпитват съжаление към противниците на Природата. И така те вдъхновяват защитата на природата, развитието на ресурсите, които я съхраняват, нейното благородно използване за живота като цяло и, накратко, „да правим за Природата това, което бихме искали всеки от нас да прави за себе си”.

Пример:

През един летен ден в Спиритистки Център СЕЛД, докато Алтиво Памфиро изнасяше лекция, всички забелязаха приближаващи се тежки дъждовни облаци и се притесниха. По това време на годината дъждовете обикновено носят наводнения.
Чрез медиумното си виждане, Алтиво забеляза един от онези стари и големи ветроходни кораби в небето, който беше командван от един мил Дух, облечен в моряшки дрехи. Всичките му хора бяха „елементалии“. Той заповяда на тези елементалии да изместят облаците надалече оттам и така беше сторено.

След като чух тази история, си спомних анимационния филм „Питър Пан” от 1953 г. на „Дисни”, когато във финалната сцена героите виждат една голяма платноходка сред облаците.

Елементалиите са същества толкова разнообразни и действат в толкова много феномени, че информациите, които идват до нас са доста оскъдни. И все пак подобни информации ни карат да разберем, че много легенди се основават на реално съществуващи създания.

Андре Луис говори за тях в книга „Наш Дом“ и по-подробно в книга „Освобождение“.

В книгата „Спиритисткия център“ от Херкулано Пирес има текст, в който се казва:

„… когато Талес от Милет (древногръцкия философ) се позовава на боговете, които изпълват света във всички измерения, той потвърждава спиритическия принцип, че планетарната структура, в най-малките подробности, се контролира от Духовете, натоварени с поддържането на Земята, от простите елементалии (все още еволюиращи към човешкото състояние), до Висшите Духове, близки до Ангелското състояние, които менажират и ръководят телуричните дейности ”.

В книгата „Актуалност на Спиритистката Мисъл“ на Духа на Виана де Карвальо, психографирана от медиума Дивалдо Франко, откриваме също следното:

„Спиритизмът ни учи, че Духовете управляват климата на Земята, като за тази цел използват Същности – Елементалии, които, според някои източници, обитават гъсталаците, природните полета и девствени гори. Има ли някаква връзка между обезлесяването, сушата и Елементалиите? Ако е така, къде отиват тези духове, когато настъпи обезлесяване?“

Отговор: „Всяко неуважение към живота е престъпление, извършено срещу самия себе си. Престъплението срещу Природата представлява едно ужасно нарушение, което се превръща в причина за страдание, болести и мъка, за онези, които унищожават, особено, когато са управлявани от поквара, от егоизъм, от вандализъм, от финансови интереси … Естествено, тези Същности, които се ръководят от Висшите Духове, тъй като все още нямат проницателност и не са придобили способността да мислят, са насочени към други еволюционни преживявания, така че процесът на тяхното развитие да не бъде прекъснат.“

Елементалиите се намират навсякъде: на повърхността на земята, в атмосферата, във водите, в дълбините на земната кора, във вулканичния елемент. Невидими за човешките очи, те извършват неуморно и анонимно огромна работа, в най-различни аспекти, в царствата на Природата, заедно с минерали, растения, животни и хора.

Формата на тези същества е много разнообразна, но почти винаги близка до човешката форма.

Ще споменем някои известни групи:

Гномите се грижат за горички, лесове, пустини, заледени райони. Те защитават животните и произвеждат природни явления под надзора на Духовете.

Ундини (Нимфи) грижат се за моретата, водите и природните феномени, свързани с водите.

Силфите се грижат за ветровете, ураганите.

Саламандрите се грижат за всички природни явления, свързани с огъня.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *