ПРЕДЧУВСТВИЯ

 1. Предчувствието винаги ли е предупреждение от Духа-защитник?
  „Това е един съкровен и скрит съвет от един Дух, който ви желае доброто. Освен това то също е в интуитивността на избора, който правите. Това е гласът на инстинкта. Преди да се инкарнира, Духът притежава познание за основните фази от своето съществуване, т.е. за вида на изпитанията, на които ще се подлага. Тъй като те имат един очертан характер, той запазва в най-дълбоките недра на съществото си един вид впечатление за тези изпитания и това впечатление, което е гласът на инстинкта, се чува, когато дойде моментът да ги претърпи, и се превръща в предчувствие. „
 2. Тъй като се случва предчувствието и гласът на инстинкта винаги да са някак неясни, какво трябва да правим, когато се чувстваме несигурни?
  „Когато изпаднете в несигурност, призовете своя Добър Дух, или се молете на Бог, суверен господар на всички, и той ще изпрати един от неговите пратеници, един от нас. „
 3. Предупрежденията на Духовете-защитници целят само нашето морално поведение или също и мерките, които трябва да предприемем по въпросите на личния живот?
  „Всичко. Те се стремят да ви накарат да живеете възможно най-добре. Но вие почти винаги запушвате ушите си за спасителните им предупреждения и стигате до нещастие по своя вина.“

Коментар на Кардек: Духовете-защитници ни помагат със своите съвети, чрез гласа на съвестта, който правят да отекне в нас. Тъй като обаче ние не винаги придаваме значение на това, те ни дават други по-директни съвети, използвайки хората, които ни заобикалят. Разгледайте всяко едно от различните щастливи или нещастни обстоятелства в своя живот и ще видите, че в много случаи сте получавали съвети, от които не сте се възползвали, и които щяха да ви спестят много сърдечни болки, ако ги бяхте послушали.

ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВЕ В СЪБИТИЯТА ОТ ЖИВОТА

 1. Упражняват ли Духовете някакво влияние върху събитията в живота?
  „Разбира се, след като ви съветват.“
  а) Те упражняват ли това влияние по някакъв различен начин, освен чрез мислите, които внушават, тоест имат ли директно въздействие върху развоя на събитията?
  „Да, но те никога не действат извън законите на Природата.“

Коментар на Кардек: Ние погрешно си представяме, че Духовете могат да проявят своето действие само чрез необикновени явления. Иска ни се те да ни помагат чрез чудеса и винаги ги изобразяваме въоръжени с магическа пръчка. Тъй като нещата не са така, тяхната намеса върху нещата от този свят ни се струва скрита и приемаме за съвсем естествено това, което случва с тяхна помощ.
Така например те провокират срещата на двама човека, които ще предположат, че са се срещнали случайно; вдъхновяват някого с идеята да премине през определено място; привличат вниманието ви към определен въпрос, ако това ще доведе до резултата, който те имат предвид; те работят по такъв начин, че човекът, вярвайки, че се подчинява на свой собствен импулс, винаги запазва свободната си воля.

 1. Оказвайки въздействие върху материята, както правят, Духовете могат ли да предизвикат определени ефекти с цел да се стигне до една случка? Например: един човек трябва да умре; изкачва се по една стълба, стълбата се счупва и той умира от падането. Духовете ли счупиха стълбата, за да може да се изпълни съдбата на този човек?
  „Вярно е, че Духовете оказват въздействие върху материята, но в изпълнение на законите на Природата, а не за да ги нарушават, причинявайки едно неочаквано събитие в даден момент и в противоречие с тези закони. В примера, който описахте, стълбата се счупи, защото беше изгнила или защото не беше достатъчно здрава, за да издържи тежестта на един човек. Ако съдбата на този човек беше да загине по този начин, Духовете биха го вдъхновили с идеята да се покачи на въпросната стълба, която би трябвало да се счупи под теглото му, довеждайки до смърт в резултат на една естествена последица и без да е необходимо за това да се произведе едно чудо.“
 2. Нека вземем друг пример, където материята не се намира в своето естествено състояние. Един човек трябва да умре поразен от мълния. Той се укрива под едно дърво. Пада една мълния и го убива. Може ли да са били Духовете, които са провокирали производството на лъча и да са го насочили към човека?
  „Това е същото, както предишния пример. Мълнията пада на това дърво в този момент, защото е било в рамките на законите на Природа да се случи така. Тя не е насочена към дървото, защото човекът е под него. Той, да, бил е вдъхновен от идеята да се подслони под едно дърво, върху което ще падне една мълния. Дървото нямаше да избегне мълнията, само защото човекът не е под него.”
 3. В случай, когато един злонамерен човек изстреля куршум към друг, а той просто мине покрай него без да го достигне, може ли да се е случило така, че един добронамерен Дух е отклонил куршума?
  „Ако индивида под прицел не трябва да загине по този начин, добрият Дух ще го вдъхнови с идеята да се отмести, или още може да причини объркване на този, който държи оръжието, за да го накара да се прицели зле, защото веднъж изстрелян, куршумът следва линията, която трябва да измине.“
 4. Какво трябва да мислим за омагьосаните куршуми, за които някои легенди говорят, и които неизбежно достигат целта?
  „Това е чисто въображение. На човекът чудатостите му харесват и чудесата на Природата не го задоволяват.“
  а) Могат ли Духовете, които ръководят земните събития, да бъдат възпрепятствани в своите действия от Духове, които искат противното?
  „Това, което Бог иска, се изпълнява. Ако има забавяне в осъществяването или възникват пречки, така е, защото той така го е поискал.“
 5. Могат ли лекомислените и подигравателни Духове да създадат разнообразни малки смущения в реализацията на нашите проекти и да провалят нашите предвиждания? Те ли са, иначе казано, отговорниците за това, което наричаме дребни неприятности на човешкия живот?
  „Те се радват да ви създават неприятности, които за вас представляват изпитания, предназначени за да проявите своето търпение. Те обаче се уморяват, когато видят, че не постигат никакъв успех. И все пак, не би било честно, нито правилно, да им вменяваме отговорност за всички разочарования, които изпитвате, защото вие сте главните виновници поради своето безразсъдство. Бъдете уверени, че ако съдовете ви се счупят, това се дължи повече на вашата неразумност, отколкото по вина на Духовете.“
  а) От тях онези, които причиняват неуспехи подтиквани от лична неприязън ли го правят, или действат така срещу всекиго, без определен мотив, от чиста злоба?
  „И по едната и по другата причина. Понякога тези, които ви тормозят по този начин, са врагове, които сте си създали в това или в предишно съществуване. Други пъти няма никаква причина.“
 6. Злонамереността на съществата, които са ни навредили на Земята, угасва ли с телесния живот?
  „Те много пъти разпознават несправедливостта, която са вършили, и вредата, която са причинили. Но също така не е необичайно да продължават да ви преследват, изпълнени с вражда, ако Бог го позволи, за да ви изпита още.“
  а) Може ли да се сложи край на това? С какви средства?
  „Вие можете. Като се молите за тях и отвръщате на злото им с добро, те в крайна сметка ще разберат несправедливостта на техните действия. Освен това, ако знаете как да се поставите над техните машинации, те ще ви оставят, като се убедят, че не печелят нищо. “

Коментар на Кардек: Опитът показва, че някои Духове продължават и в друго съществуване да упражняват отмъщението, което са започнали, и че рано или късно човек ще си плати за вредата, която е нанесъл на друг.

 1. Духовете имат ли силата да държат определени хора далеч от злините и да ги облагодетелствате с просперитет?
  „Със сигурност не; защото има злини, които са постановени от Провидението. Те обаче облекчават болките ви, като ви дават търпение и смирение.
  „Освен това знайте, че много пъти от вас зави да отблъснете злините или поне да ги смекчите.
  Бог ви е дал интелекта за да ви служи и главно посредством вашия интелект Духовете ви помагат, предлагайки идеи осигуряващи вашето добруване. Но те помагат само на тези, които знаят как да си помогнат сами. Това е значението на думите: Търси и ще намериш, почукай и ще ти се отвори.
  „Знайте също, че това, което на вас ви се струва зло, не винаги е такова. Често от това, което смятате за зло, ще произлезе едно много по-голямо добро. Почти никога не разбирате това, защото гледате само настоящия момент или вашата собствена персона.“
 2. Могат ли Духовете да направят така, че да получат богатство онези, които ги молят за това?
  „Понякога като изпитание. Почти винаги обаче те отказват, както на детето му се отказва удовлетворението на една неразумна молба.“
  а) Добри или лоши Духове правят тези услуги?
  „И едните и другите. Зависи от намерението. Най-често обаче тези, които ги осигуряват, са Духовете, които искат да ви завлекат в злото, и които откриват лесно средство за постигане на това, подпомагайки ви в насладите, които осигурява богатство.“
 3. Когато пред осъществяването на нашите проекти изглежда изникват фатални препятствия, това поради влиянието на някой Дух ли е?
  „Понякога това е ефект от действието на Духовете; много по-често обаче вие сте тръгнали грешно при подготовката и при изпълнението на вашите проекти. Голямо влияние върху тези случаи оказват позицията и характерът на индивида. Ако упорствате да вървете по път, който не трябва да следвате, Духовете нямат никаква вина за вашите неуспехи. Вие самите представлявате за себе си своя лош гений.“
 4. Когато ни се случи щастливо събитие, на нашия Дух-защитник ли трябва ли да благодарим?
  „Първо благодарете на Бог, без чието разрешение не се върши нищо; след това, на добрите Духове, които са станали агенти на неговата воля. „
  а) Какво би се случило, ако забравим да благодарим?
  „Това, което се случва с неблагодарниците.“
  б) Има обаче хора, които не питат и не благодарят, и за които всичко върви добре!
  „В действителност е така, но е важно да видим края. Те ще заплатят добре това щастие, за което не са достойни, защото колко повече са получили, толкова по-големи сметки ще трябва да представят.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

1 – Леон Денис, в книгата „В Невидимото“ разказва следния епизод:

„Млад германски лекар, който се връщаше от посещение при родителите си, срещнал
двама офицери и с тях се разбрали да вземат заедно карета. Когато се качил в превозното средство, той се почувствал ограничен от едно странно влияние, което го накарало да се откаже окончателно от заминаването, въпреки настояванията на офицерите. Веднага след като офицерите тръгнали, влиянието се разсеяло. След което младият лекар се възползвал от първата възможност, която му се появила, да продължи пътуването си. Когато стигнал до бреговете на река Елба, той забелязал едно скупчване на хора: двамата офицери се бяха удавили в реката, където каретата беше паднала.”

2 – През януари 2017 г., докато работех по строителството на къщата си, бях паркирал на обичайното място, до входната врата на къщата. Това беше голяма, тежка порта. Започнах дейности. Няколко минути по-късно изведнъж почувствах силно желание да извадя колата от това място и да я паркирам на друго. Отидох почти механично до колата, преместих я и се върнах към започнатите дейности.
Около 3 минути по-късно чухме шума на падащата порта. Ако колата беше там, щеше да претърпи сериозни щети.
Благодарих на Бог за предчувствието.

От incredivel.club ще споменем няколко споделени истории:

3 – Не знам дали е било предчувствие или една щастлива случайност. Реших, че трябва да изхвърля боклука навън, преди да отида на занимания в университета. Обикновено не правя това. И така, „загубих“ 10 секунди, тъй като трябваше да вървя още малко, за да стигна до контейнера. Изхвърлих боклука, обърнах се и си тръгнах по пътя. Буквално 10 секунди по-късно минавах пред една сграда, когато пред мен падна „дъжд“ от парчета стъкло, който някакъв невнимателен човек хвърли от третия етаж.

4 – Бях близо до автобусната спирка. Превозното средство пристигаше и можех да го взема, ако се затичам, но нещо ми подсказваше да изчакам следващото. Взех следващия автобус след половин час и заех обичайното си място, точно отзад до шофьора. Малко по-късно се озовахме заседнали в едно задръстване и скоро разбрахме, че един камион е ударил автобуса, който бях изпуснал, точно на мястото, където седях.

5 – Събудих се от дълбок сън в 2 часа сутринта по време на снежна буря и почувствах, че нещо не е наред. Веднага тръгнах да търся възрастното си куче и не можах да я намеря никъде в къщата. Съквартирантите ми я пускаха да се разхожда, но обикновено забравяха за нея и затваряха вратата. Изтичах пред къщата и я заварих да лежи на килима пред входа. Тя едва дишаше и беше покрита със сняг. Беше останала сама навън поне пет часа. Преместих се от тази квартира скоро след това.

6 – Имах една важна среща в друг град. Две нощи подред преди полета сънувах, че самолетът ще катастрофира. Сутринта на пътуването направих всичко възможно да пропусна полета. И успях. В крайна сметка чух, че полетът мина добре, но бях уволнен, защото изпуснах срещата. Две седмици по-късно намерих една много по-добра работа. И така, интуицията ми наистина ме спаси.

Пример от сайта Reddit:

„Вървях към училище докато четях една книга. Бях на 15 години. Не внимавах по пътя и бях много фокусирана върху четенето. Изведнъж почувствах една ръка на рамото си. Погледнах назад и не видях никого. Когато погледнах напред, разбрах, че съм на ръба на една дълбока дупка и ако не беше тази ръка, щях да падна. Изминаха повече от 20 години оттогава и все още мисля за този епизод.“


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *