КОНВУЛСИОНЕРИ = термина се отнася до колективно събитие – съзнателни или неосъзнати медиуми, които влизат в колективен транс. При някои това е изключително резултат от магнетизъм, който действа върху нервната система. Този процес притъпява чувствителността. Той може да бъде несъзнателен или чрез един дух, или дори като ефект от една магнетизация (хипноза). Това е, грубо казано, един сомнамбулизъм, доведен до крайност.

Феноменът на конвулсионерите има много нива, едно от тях може да бъде колективната халюцинация. Представете си един факир, който върши удивителни неща и не изпитва болка. Представете си онези хора, които носят кръстове и търпят бичуване по гърба, за да усетят това, което Исус е почувствал. Спомнете си за онези фанатични групи като в САЩ и на други места, където хората извършват колективно самоубийство. Това е едно и също нещо, но с малки вариации в детайлите. Това e, когато една определена група хора се съ-настройват в унисон с много нисши духове на магнетизатори, които индуцират тези хора да бъдат част от колективни събития като да крещят силно, да се търкалят на земята, да говорят на чужди езици, да не чувстват болка и т.н.

КОНВУЛСИИ

 1. Духовете играят ли някаква роля във феномена, който се случва с някои индивиди, наречен конвулсии?
  „Да, и то много важна, както и магнетизмът, който е първопричината за подобни явления. Но шарлатанството често ги използва и преувеличава така, че ги обрича на присмех.“
  а) Какви по природа са Духовете по принцип, които допринасят за производството на такъв вид явления?
  „Те не са много извисени. Допускате ли, че висшите Духове се наслаждават на подобни неща?“
 2. Как е възможно внезапно едно цяло население да бъде обхванато от аномалното състояние на конвулсии и нервни кризи?
  „Ефекта на симпатията. Моралните предразположения прихващат много лесно в определени случаи. Вие не сте толкова невежи по отношение на ефектите на магнетизма, че да не разбирате това и отделно, че някои Духове естествено ги възприемат за факт, от съчувствие към онези, които ги предизвикват.“

Коментар на Кардек: Сред странните способности, които се забелязват при хората проявяващи конвулсии, някои се разпознават лесно, за които сомнамбулизма и магнетизма предлага многобройни примери. Също така физическа безчувственост, четене на мисли, предаване на болка от състрадание и др. Следователно няма съмнение, че онези, в които се проявяват подобни кризисни състояния, се намират в един вид буден сомнамбулизъм, предизвикан от влиянието, което оказват един на друг. Те са едновременно магнетизатори (хипнотизатори) и несъзнателно магнетизирани (хипнотизирани).

 1. Каква е причината за физическата нечувствителност, наблюдавана при някои хора изпадащи в конвулсии, както и при други индивиди, подложени на най-жестоки мъчения?
  „При някои това е изключително ефект от магнетизма, който действа върху нервната система, по същия начин както някои вещества. При други извисяването на мисълта притъпява чувствителността. Бихме могли да кажем, че в тях животът се е оттеглил от тялото, за да се концентрира целия върху Духа. Не знаете ли, че когато Духът е активно зает в нещо, тялото не чувства нищо, не вижда нищо и не чува нищо? “

Коментар на Кардек: Фанатичния екстаз и ентусиазъм, при случаи на изтезания, ни дават множество примери за едно спокойствие и хладнокръвие, които не биха могли да тържествуват над една мъчителна болка, ако не признаем, че чувствителността на човека е неутрализирана сякаш от ефекта на един вид упойка. Известно е, че в разгара на битката бойците не осъзнават, че са сериозно ранени, докато при обикновени обстоятелства обикновена драскотина би ги накарала да потреперят.

Тъй като тези явления зависят от една физическа причина и от действието на определени Духове, правилно е да попитате как би могла един публичен авторитет в някои случаи да ги накара да ги спрат. Причината е проста. Тук действието на Духовете е едва второстепенно и те не правят нищо друго, освен да се възползват от едно естествено предразположение. Публичния авторитет не потиска тази тенденция, а причината, която я забавлява и стимулира. От активно състояние я редуцира в латентно. И авторитетът има основание да действа така, защото факта довежда до злоупотреби и скандал. Известно е обаче, че подобна намеса няма абсолютно никаква сила, когато действието на Духовете е пряко и спонтанно.

ПРИВЪРЗАНОСТ НА ДУХОВЕТЕ КЪМ НЯКОИ ХОРА

Изобразен е духа на един инкарниран, чието физическо тяло спи в леглото, докато духът му е доведен от духовния му водач до брега на морето, където да възстанови силите си приемайки от лечебните флуиди и изпарения и където получава грижа от други специализирани духовни лечители. Това е един малък пример за огромната дейност по подкрепа, която нашите духовни водачи и близки духове осъществяват за нас.
 1. Духовете проявяват ли предпочитание към определени хора?
  „Добрите Духове симпатизират на добрите хора или на тези, които са податливи на подобрение. Нисшите Духове с хора, които са порочни или които могат да станат такива. Оттук идват и техните привързаности, като едно следствие от подобието на чувствата.“
 2. Привързаността, която Духовете изпитват към определени хора, изключително от морално естество ли е?
  „Истинската обич няма нищо общо с плътта; но когато един Дух се привързва към един човек, това не винаги е само от обич. Към почитта, която този човек вдъхновява, може да има добавен и един спомен за човешките страсти.“
 3. Дали Духовете се интересуват от нашите нещастия и нашето благоденствие? Тези, които ни обичат, скърбят ли с бедите, които търпим в живота?
  „Добрите Духове правят всичко добро, което им е възможно, и се чувстват щастливи от вашите радости. Те скърбят за бедите ви, когато не ги понасяте със смирение, защото тогава не извличате никаква полза от тях, като в такива случаи приличате на пациента, който отхвърля да изпие горчивата течност, която ще го излекува.“
 4. Сред нашите злини, от какво естество са тези, които най-силно разстройват нашите Духове-приятели? Това физическите злини ли са или моралните?
  „Вашият егоизъм и твърдостта на сърцето ви. Оттук следва всичко останало. Те се смеят на всички тези въображаеми злини, които се раждат от гордостта и амбицията. Радват се на онези, които съкращават времето на вашите изпитания.“

Коментар на Кардек: Знаейки, че телесният живот е мимолетен и че присъщите за него премеждия са средство за постигане на едно по-добро състояние, Духовете се притесняват по-силно от нашите беди дължащи се на морални причини, отколкото на физическите ни страдания, които всички са преходни. Те не се интересуват много от нещастията, които засягат единствено на нашите светски идеи, точно както ние правим с детинските неволи на децата.

Виждайки в горчивините на живота един начин да постигнем напредък, Духовете ги смятат за извънредна криза, която ще доведе до спасението на болния. Те съчувстват на нашите страдания, както ние съчувстваме на мъките на един приятел. Въпреки това, виждайки нещата от една по-безпристрастна гледна точка, те ги оценяват по начин различен от нас. И така, докато добрите повдигат духа ни, заинтересовани за нашето бъдеще, другите ни подтикват към отчаяние, с цел да ни провалят.

 1. Роднините и приятелите, които са отишли преди нас в отвъдния живот, имат ли по-големи симпатии към нас от Духовете, които са ни непознати?
  „Без съмнение и почти винаги те ви защитават като Духове, според силата, с която разполагат.“
  а) Те чувствителни ли са към обичта, която пазим към тях?
  „Много чувствителни, но те забравят онези, които на свой ред ги забравят.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Конвулсионерите от Сен-Медар – Списание „Revue Spirite“ от 1859г.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОТЕКЦИЯ – оставят ли ни понякога Духовните ни Водачи?


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *