Обсебване/ ОБЛАДАВАНЕ*

473. Може ли един Дух да вземе временно телесната обвивка на един жив човек, тоест да се вмъкне в едно живо тяло и да действа на мястото на другия, който е инкарниран в това тяло?
„Духът не влиза в едно тяло, както влизате в една къща. Той се припознава в един инкарниран Дух, чиито недостатъци и качества са същите като неговите, за да работи съвместно с него. Но инкарнираният винаги е този, който действа, както иска, върху материята, с която е облечен. Един Дух не може да замени онзи, който е инкарниран, защото другия трябва да остане свързан към тялото си, до края на периода, който е определен за материалното му съществуване.

Когато Духовете отговарят на Кардек с „Той се припознава в един инкарниран Дух, чиито недостатъци и качества са същите като неговите, за да работи съвместно с него“, той подчертава, че тук съществува една настройка и унисон, един афинитет, който в най-поразителните случаи идва от предишни животи. Тези моментни смущения, от друга страна, обикновено се причиняват от духове, които имат същите морални падения като нас и които се приближават към нас, за да продължат да се наслаждават на материални удоволствия, главно секс, алкохол, наркотици, злословене и т.н.

474. След като не съществува буквално обладаване, това е едно съвместното съжителство на два Духа в едно и също тяло, тогава може ли душата да бъде зависима от друг Дух, така че да се окаже подчинена или принудена до степен, че волята ѝ да стане в известен смисъл парализирана?
„Без съмнение и това са истинските подчинявания от дух. Но, трябва да знаете, че това господство никога не се осъществява без съгласието на този, който го търпи, било заради слабостта му или защото го желае. Много случаи на хора с лудост или епилепсия, които имаха повече нужда от лекар отколкото от екзорсизъм, биваха погрешно приемани за обладани.“

Коментар на Кардек: Думата обладан в популярния смисъл, предполага съществуването на демони, тоест, на една категория същества, зли по природа, и съвместното съжителство на едно от тези същества с душата на един индивид, в неговото тяло. Тъй като в този смисъл демони не съществуват и два Духа не могат едновременно да обитават едно и също тяло, не съществува обладаване съответстващо на идеята, с която тази дума бива свързвана. Терминът обладаване трябва да се допуска само като изразяване на една абсолютната зависимост, в която една душа може да се озове по отношение на несъвършените Духове, които я подчиняват.

  1. Може ли някой сам самичък да прогони злите Духове и да се освободи от господството им?
    „Винаги е възможно всеки да извади себе си от едно иго, стига да го иска с твърда воля.“

Пример – Книга на Медиумите, Алан Кардек, глава 23 Обсебване:

Точка 252. Моралните несъвършенства на обсебения човек често са пречка за неговото освобождение. Ето един забележителен пример, който може да служи за урок на всички:

Имаше едни сестри, които от няколко години бяха жертви на много неприятни набези. Дрехите им постоянно биваха разпръснати по всички ъгли на къщата и дори върху покрива, нарязани, разкъсани и осеяни с дупки, независимо колкото внимаваха да ги пазят под ключ. Тези дами, живеещи в малък провинциален град, никога не бяха чували за Спиритизма.

Първата идея, която им хрумна, беше, разбира се, че си имат работа с шегобийци с лош вкус. Обаче поради постоянството и предпазните мерки, които предприеха, тази идея отпадна.

Доста по-късно, поради някои признаци, те решиха, че трябва да ни потърсят, за да разберат причината за тези набези и да им дадем лек, ако е възможно.

Нямаше съмнение по отношение на причината; по-трудно беше да се даде лек.

Духът, който се проявяваше с подобни действия беше очевидно злосторен. Призован, той се показа много злобен и недостъпен за каквото и да е добро чувство. Молитвата обаче изглежда оказа едно благотворно влияние върху него. Но след известен период на прекъсване, набезите започнаха отново. Ето съвета, който ни даде един висш Дух по отношение на случая:

Това, което тези дами е най-добре да сторят, е да помолят Духовете-техни защитници, които не са ги изоставили. Аз не мога да им дам никакъв по-добър съвет, освен да им кажа да отидат до дълбините на съвестта си, за да признаят на самите себе си и да проверят дали винаги са практикували любов към ближния и милосърдие. Не говоря за милосърдието, което се състои в даване и споделяне, а за милосърдието на езика; защото, за съжаление, те не знаят как да въздържат своя език и не демонстрират чрез благочестиви прояви желанието си да бъдат избавени от онзи, който ги измъчва.

Те обичат да проклинат ближните си и Духът, който ги обсебва, им отмъщава, защото в живота той е бил като един работен кон за тях.

Потърсете в паметта и скоро ще разберете кой е той.

„Ако обаче те успеят да се подобрят, техните ангели-пазители ще се приближат и самото им присъствие ще бъде достатъчно, за да отблъсне злия Дух, който нямаше да се вкопчи в едната от тях по-специално, ако нейния ангел-пазител не трябваше да се отдалечи от нея, в резултат на осъдителни действия или лошо мисли. Това, което има нужда да сторят, са пламенни молитви за страдащите и преди всичко да практикуват добродетелите, които Бог изисква от всяка една, според нейното състояние.“

Когато размислихме, че тези думи изглеждат толкова тежки и че може би е подходящо да ги омекотим, за да бъдат предадени, Духът добави:

Трябва да кажа това, което казвам, и по начина, по който го казвам, защото хората, за които става дума, имат навика да приемат, че с езика си не вършат никакво зло, докато го правят и то много. Затова е необходимо да засегнем техния Дух по начин, по който да послужи като сериозно предупреждение.“

Това, което беше казано доведе до един урок с голям обхват: че моралните несъвършенства пораждат действието на Духове-обсесори и че най-сигурното средство за човека да се отърве от тях е да привлече добрите като прави добро. Без съмнение, добрите Духове имат повече сила от лошите, и тяхната воля е достатъчна, за да ги държат надалеч; те обаче подпомагат само онези, които им съдействат чрез усилията, които полагат за да се подобрят, в противен случай се отдалечават и оставят свободно полето за лошите, които така се превръщат в определени случаи в инструменти за наказание, тъй като добрите им позволяват да действат с такава цел.

Бележка на Ана Блакуел, преводачка към английското издание от годините на Кардек: Когато това послание беше дадено, нито Алън Кардек, нито медиумът, чрез когото беше написано, имаха някакви познания за дамите, за които се отнасяше и които живееха в отдалечен провинциален град; но последващите разследвания показаха, че твърденията са верни и че тежестта на посланието е напълно заслужена. За щастие на страните, до които беше адресирано, урокът, който то предаде, се оказа ефективен; те се отказаха от немилосърдните навици, които ги бяха поставили под силата на техния обсесор, и следователно бяха освободени от неговото обсебване.

476. Но не може ли да се случи омайването, упражнявано от злия Дух, да е такова, че обладаният да не го забелязва? И поради това, може ли трети човек да направи така, че да сложи край на подчинеността на другия? И в такъв случай, какво трябва да бъде състоянието на това трето лице?

„Ако той е един добър човек, неговата воля може да има ефикасност, стига да апелира за помощ от добрите Духове, защото колкото по-достоен е един човек, толкова повече мощ ще има той над несъвършените Духове, за да ги отдалечи, и над добрите, за да ги привлече. Въпреки това, той няма какво да стори, ако онзи, който е покорен, не даде своята помощ. Съществуват хора, на които им харесва една зависимост, която ласкае техните вкусове и желания. Какъвто и да е случаят обаче, онзи, чието сърце не е чисто, не може да окаже никакво влияние. Добрите Духове не вземат под внимание молбата му, а лошите не се страхуват от него.“

Пример: случай от програма на Discovery Channel за момчето, взело от библиотеката една книга за призоваване на зли духове.

„В програмата на Discovery Channel „Истории за духове“ имаше интересен случай на духовна атака на мъж на около 30 години, който живееше в малко градче в САЩ.

Един ден той отишъл в градската библиотека и след като се допитал до няколко книги взел една, която се занимавала с въпросите на призоваването на тъмни Духове. Той направил цялата процедура и резултатът бил ужасни дни на страдание, в които той не можел да спи добре поради нощните атаки, провокирани от същностите, нито можел да се храни правилно поради процесите на вампиризъм (т.е. източване на енергия). Той нямал сили да отиде на работа, нито имал навика да ползва молитвата.

Той страдал така няколко седмици, докато един ден, без да може да обясни, станал и тръгнал по една улица, докато стигнал до дома на млада жена, която живеела там.

Тази млада жена, забелязвайки какво се случва, го поканила и се помолила на Бог да освободи този мъж от това страдание. Тя била по такъв начин морално извисена, че тъмните същности изоставили мъжа и той успял да се върне към нормалния живот.“

477. Формулите за екзорсизъм имат ли какъвто и да е ефект върху злите Духове?

„Не. Тези Духове се смеят и стават по-упорити, когато видят, че някой приема това на сериозно.“

В програмата, която цитирахме по-рано, показана по канал Дискавъри, виждаме, чести случаи на духове, които се присмиват на подобни методи.

478. Има хора, които са водени от добри намерения и които, въпреки това, не спират да са обсебени. Какъв е най-добрият начин да се освободим от Духовете-обсесори?

„Да ги накарате да изгубят търпение, да не отдавате никаква стойност на техните внушения, показвайки им, че си губят времето си. Когато те видят, че не могат да постигнат нищо, се отдалечават.”

479. Молитвата ефективно средство ли е за изцеляване на обсебване?

„Молитвата във всичко е едно мощно помощно средство. Но повярвайте, не е достатъчно някой да промърмори няколко думи, за да получи това, което иска. Бог помага на тези, които се трудят, а не на онези, които се ограничават само да искат. Следователно е от съществено значение обсебеният да направи от своя страна необходимото, за да унищожи в себе си причината за привличане на зли Духове.“

Вътрешна реформа на човекa – усилията, които полагаме в тази посока водят към отблъскване на вредното влияние от нещастните нисши духове.

 Но как да се постигне тази промяна и как да работим в посока личностен растеж – това  се случва чрез култивирането на благородни мисли, редовно инвестиране на време за учене, размисъл и молитва, и редовно прилагане на доброта и състрадание към околните, като същевременно човек се стреми да намали господството на своите нравствени слабости.

Един важен елемент от гореизброените често бива забравян – а именно прилагане на практика на благородните мисли в благородни дела – това ще рече наистина милосърдие и човещина в отношенията ни с всички, добротворство без да чакаме полза, снизхождение когато някой наш познат постъпи или каже нещо оскърбително, стремеж да не забравяме, че и другите както и ние сме дошли и имаме своите трудности, своите слабости и нисши тенденции, да бъдем толерантни към останалите, за да можем да привлечем на своя страна духовни водачи и добри помощници, които да ни укрепяват в собствената ни борба с нашите лични нисши тенденции.

По отношение на молитвата човекът засегнат от обсебване, като всички нас, трябва да се моли на Бог и на своите духовни водачи да му помагат да се фокусира върху усилията си за промяна, да поиска сила и защита. В същото време все пак той не трябва да забравя да се моли за своя дух-обсесор, да му бъде помогнато на този дух да успее да прости на човека за всяко зло и вреда, които може да му е сторил в минал живот; човекът трябва да се моли страданието на този дух да бъде облекчено и да му бъде показан един по-добър път (отвъд желанието за отмъщение), който ще поведе дезинкарнирания спътник да намери своя собствен мир и спокойствие, да си спомни че и той има духовно семейство или приятелски кръг духове, които го очакват някъде там в по-горните сфери, и от които той се е отдалечил поради желанието си за раздаване на лично възмездие.

Какво можем да направим сами?

Важно е човек регулярно да се отделя време за добро поучително четиво – книги или аудио материали, особено материалите на Алан Кардек – които помагат човек да разбере причината за своето страдание, нуждата от проява на състрадание и прошка и към себе си и към другите, и осъзнаване на важността на възможностите, които има в настоящата си инкарнация.

Едно много важно нещо се случва, когато ние четем или слушаме подобни материали – духа-обсесор, който е около нас също получава поучителното слово – колкото по-добре ние разбираме текстовете и материалите, толкова посланието също влияе на духа и започва трансформация – не само в нас, но и в духа-обсесор в посока промяна начина на мислене.

Много подходящи книги за тази цел са „Евангелието според Спиритизма“ на Алан Кардек, която може да намерите в книжен формат или пдф вариант.
Исус у домана медиума Шико Шавиер – отново в пдф вариант и като аудио книга.
Книга на Духовете на Алан Кардек, по която правим и този курс вече втора година.
Една много добра практика на Спиритизма е Евангелието у дома, която помага за успокояване на енергиите и Духовете около нас и е силно препоръчителна във всички случаи на влияния, слаби или силни. Тя може да се прави и от друг член на семейството, ако засегнатия от обсебване човек не е в състояние да се включи.

  1. Какво трябва да мисли човек за прогонването на демони, споменато в Евангелието?
    „Зависи от тълкуването, което му се дава. Ако наречете демон злия Дух, който покорява даден индивид, щом влиянието му бъде унищожено, той ще бъде наистина изгонен. Ако приписвате причината за едно заболяване на дявола, когато сте се излекували, с право ще кажете, че сте изгонили дявола. Едно нещо може да бъде вярно или невярно според значението, което давате на думите. Най-големите истини могат да изглеждат абсурдни, когато внимание се обръща само на формата, или когато алегорията се приема за реалност. Разберете това добре и никога не го забравяйте, защото то дава едно общо приложение.“

1 пример: Помощ от Спиритисткия център при случай на обсебване на едно семейство – „Свръхдоза“ – Ричард Симонети

2 пример:

Д-р Марлене Нобре, основателката на Медицинската Спиритистка Асоциация в Бразилия ни разказва за един от многото случаи на обсебване, които среща Шико Шавиер:

Една жена ясновиждащ медиум се срещна с Шико на улицата и след размяна на няколко радостни думи тя попита Шико за една обсебена млада жена, която познаваше и която наскоро беше посетила град Убераба.

– Шико, видяхте ли нещастния дух, който има господство над момичето? – попита медиумката.

– Да, видях, – отговори Шико.

– Това е един ужасен дух. Има вид на един примат. Бях изумена, когато видях този страховит обсесор … Ами вие? Какво направихте, когато видяхте това дяволско чудовище?

– Когато аз видях този дух, аз се учудих, но го помолих за една благословия.“

– Колко ужасно! Да молите за благословия от такъв един дух! Защо го направихте?

– Направих така, защото вярвам, че духовете-обсесори също са деца на Бог.

В горния пример много ясно се вижда каква груба грешка може да допусне всеки от нас когато се срещне пряко или косвено с проблема на обсебването. Най-малката критика, най-малкото чувство на превъзходство и гледане от високо, което би противоречало на милосърдието и любовта на които ни учи Исус моментално ще ни поставят отворени и беззащитни за духовната атака. Само от позицията на любовта и братското чувство можем да адресираме такъв род проблеми, и само така подсигуряваме собствената си защита. Критиката, осъждането, суетата че си нещо повече, че едва ли не ти си по-добър от духовете обсесори, е най-голямото подхлъзване за много медиуми по света, които падат в ниските вибрации на нелюбовта и само се излагат на гнева на болните събратя, които в даденият момент са в ролята на обсесори.


ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБСЕБВАНЕТО И ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЕЗИ СЪСТОЯНИЯ, КАКТО И ОЩЕ ЗА ПОМОЩТА: Спиритизма за Обсебването и ДУХОВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *