СПОСОБНОСТ НА ДУХОВЕТЕ ДА ПРОНИКВАТ В НАШИТЕ МИСЛИ

456 Виждат ли духовете всичко, което правим?
„Могат да виждат, защото те постоянно ви заобикалят. Всеки един обаче вижда само това, към което насочва вниманието си. Те не се занимават с това, което им е безразлично.“

Това не означава, че през цялото време край нас има Духове.

457 Може ли духовете да узнаят най-потайните ни мисли?
„Много често те успяват да узнаят онова, което бихте искали да скриете от самите себе си. Нито действия, нито мисли не могат да бъдат скрити от тях.“

Спомнете си този факт, когато разглеждаме въпроса за способността на духовете да ни индуцират към зло. Когато даваме поводи чрез тенденции в ниските вибрации като самосъжаление, клюки и критикарство, изживяване на себе си като жертва, мързел, дисбаланс от какъвто и да е вид, независимо колко скрито го правим от очите на обществото, то нашите невидими наблюдатели отчитат всичко и се възползват в удобен момент да ни тласнат още повече по пътя на злото и лошите избори.

457 а) Означава ли това, че би било по-лесно да скрием нещо от един жив човек, отколкото да го скрием от същия този човек след смъртта му?
„Разбира се. Когато си мислите, че сте много скрити, обикновено има едно множество от духове край вас, които ви наблюдават.“

Веднъж един от медиумите на СЕЛД разказа следната история, случила се със самата нея.
Тя си била у дома и гледала телевизия. До нея бил синът ѝ, в тийнейджърска възраст, който беше ясно-виждащ медиум. Един политик трябвало да се появи по телевизията, за да обясни даден проблем. Тя казала високо и гневно:
„Сега искам да го видя какво ще каже.“
Синът ѝ я погледнал и каза:
„Майко, редом до теб има едно множество Духове, които също искат да видят обяснението“.
Тя каза, че била шокирана от думите му и се махнала от телевизора.
След това си отишла в спалнята, откъснала мислите си от въпроса и поискала помощ от духовния си Водач.

458 Какво мислят за нас Духовете, които ни заобикалят и наблюдават?
„Тук зависи. Лекомислените се присмиват на малките бели, които ви правят и се подиграват на вашето нетърпение. Сериозните Духове съжаляват за неуспехите ви и се опитват да ви помогнат.“

ОКУЛТНО ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВЕТЕ ВЪРХУ НАШИТЕ МИСЛИ И ДЕЙСТВИЯ

459 Влияят ли Духовете върху нашите мисли и действия?
„Много повече, отколкото си представяте. Те влияят до такава степен, че обикновено те са тези, които ви насочват.“

Много е лесно да наблюдаваме мислите, които са ни внушени. Те са като гласове, които говорят вътре в главите ни.

460 В допълнение на нашите собствени мисли, има ли и други, които ни се внушават?
„Вашата душа е един Дух, който мисли. Не пренебрегвайте, че често много мисли ви идват наведнъж по една и съща тема и не рядко – противоположни една на друга. Като цяло вашите мисли винаги са смесени с нашите. Оттук идва и несигурността, в която се чувствате. Това е, защото имате две идеи в себе си, които се борят една с друга.“

461 Как можем да различим собствените мисли от тези, които са ни внушени?
„Когато една мисъл ви бъде предложена, вие имате впечатлението, че някой ви говори. Като цяло, собствените мисли са тези, които идват първи. В крайна сметка обаче, не е във ваш голям интерес да правите това разграничение. Много често е по-добре да не знаете как да го правите. По този начин хората действат с повече свобода. Ако се решат на добро, те го правят доброволно; ако поемат по лош път, по-голяма ще бъде тяхната отговорност.“

Важно е да се обърне достатъчно внимание на мислите, които ни водят до разногласия. Добрите Духове винаги съветват успокоение, помирение, разбиране, толерантност.

Пример как често се вслушваме в инсинуациите на несъвършените Духове и до какви опасни последици може да доведе това за нашия път в живота – аудио книга „Исус у дома“ – Глава 39 Силата на мрака – как действа злото за обезсърчение на работниците на доброто

462 Хората на интелекта и гения винаги ли извличат своите идеи от самите себе си?
„Понякога те ги виждат чрез техния собствен Дух, но в много други моменти те са им внушени от Духове, които смятат, че тези хора са способни да ги разберат и достойни да ги популяризират. Когато такива хора не ги намират в самите себе си, те молят за вдъхновение. Те правят така, без да подозират, че това е едно истинско призоваване.“

Коментар на Кардек: Ако щеше да е полезно за нас да можем да различаваме ясно собствените си мисли от онези, които са ни внушени, Бог щеше да ни осигури средствата да го постигнем, както ни дал да различаваме деня от нощта. Когато едно нещо е оставено неясно, то е подходящо да е по този начин.

463 Обикновено се казва, че първият импулс винаги е добър. Правилно ли е това?
„Той може да бъде добър или лош, в зависимост от характера на инкарнирания Дух. Винаги е добър у онзи, който отговаря на добрите вдъхновения.“

Тук, както във всичко, не можем да генерализираме. Когато човек има по-голям синхрон и афинитет с начина на мислене на несъвършените духове, той ще е по-податлив да чува първо техните внушения, и само когато се усъмни в тях, би могъл да чуе гласа и на доброжелателните духове. Това е като избора на телевизионен канал, който да гледате или видео в ютуб. Истината е, че ние сме атакувани, защото имаме несъвършенства. И както казва Еммануел – атакувани сме в собствените ни несъвършенства от онези, които имат афинитет към същите несъвършенства.

464 Как да различим дали една предложена мисъл произлиза от един добър или един зъл Дух?
„Проучете случая. Добрите Духове съветват само за добро. От вас зависи да го разграничите.“

Нека покажем един прост пример. Имате дискусия с някого. Какви мисли ще ви внушава злият дух?
„Няма ли да предприемеш нещо? Отиди там и му кажи какво мислиш за него! Кажи на всички какво е направил!“
Каква са последиците от това? Неразположение, мъка, главоболие или болки в стомаха, раздразнение, дисбаланс.
Какво би казал нашият духовен водач?
„Синко мой, направи едно усилие да забравиш. Няма значение! Това ще отмине. Всички правим грешки.“
Какъв е резултатът? Мир, баланс, разбирателство, толерантност.

465 С каква цел несъвършените Духове ни подтикват към зло?
„За да страдате и вие, както те страдат.“
465 а) Това намалява ли тяхното страдание?
„Не; но те го правят от завист, защото не могат да понесат, че има и щастливи същества.“

Пример – от Книга на Медиумите, глава 23 Обсебване

245 – Причините за обсебването варират според характера на Духа. Понякога това е едно възмездие върху някой, от когото духът се чувства наранен от времето на неговия последен живот или от времето на някое предишно съществуване; но много често това също се дължи и на самото желание да прави зло. Някои духове, които страдат, знаят как да карат другите да страдат и намират един вид радост да ги измъчват, да им досаждат, и нетърпението, което жертвата показва поради това още повече ги настървява, защото това е целта, която търсят, докато се уморяват от онези, които търпеливо понасят техните подигравки. Докато се ядосва и проявява негодувание, преследваният прави точно това, което неговият преследвач иска. Тези Духове не рядко действат поради омраза и завист към доброто; поради това те често хвърлят злонамерени погледи към най-честните хора. Един такъв дух се прикрепи като мида към едно уважавано семейство на наши познати, но което, между другото не получи удоволствието да излъже. Когато беше попитан за мотивите му да се вкопчи в едни достойни хора, вместо към хора, лоши като него самия, той отговори: „Лошите хора не ме карат да изпитвам завист.

Други лоши духове се мотивират от едно чувство на малодушие, което ги подтиква да се възползват от моралната слабост на определени индивиди, за които знаят, че не са в състояние да им устоят. Един от тези последните, който беше подчинил един млад човек с много ограничен интелект, когато го разпитахме за мотивите му на този избор, той отговори: „Имам огромната необходимост да измъчвам някого; един разумен човек ще ме отблъсне; свързвам се с един малоумен, защото никаква сила не ми се противопоставя.“

465 б) От какъв характер е страданието, което те се стремят да причинят на другите?
„Такова страдание, което е резултат от техния по-нисш ранг и поради това, че са се отдалечили от Бога.“

466 Защо Бог позволява на Духовете да ни подбуждат към зло?
„Несъвършените Духове са истински инструменти за подлагане на изпитание вярата и постоянството на хората в прилагането на доброто. Като Дух, какъвто сте, вие трябва да напреднете в науката за безкрая. За тази цел преминавате през изпитанията на злото, за да достигнете до доброто. Нашата мисия се състои в това да ви поставим на пътя на доброто. Когато върху вас въздействат зли влияния, то е защото вие ги привличате поради това, че пожелавате зло; защото нисшите Духове бързат да дойдат, за да ви помогнат да извършите злото, веднага след като пожелаете да го направите. Само когато вие искате злото, те могат да ви помогнат да извършите зло. Ако сте склонни към убийство, ще имате около себе си един облак от Духове, които ще подхранват тази склонност вътре във вас. Но също ще ви заобикалят и други, които ще полагат усилия да ви влияят за добро, да възстановите баланса си и да ви оставят господар на вашите действия.“

Коментар на Кардек: Ето така Бог поверява на нашата съвест избора на пътя, който трябва да следваме, и свободата да се предадем на едно или друго от противоположните влияния, които се упражняват върху нас.

467 Може ли човек да се освободи от влиянието на Духове, които се стремят да го въвлекат в зло?
„Може, тъй като такива Духове се вкопчват само към онези, които ги призовават чрез своите желания или ги привличат чрез своите мисли.“

468 Духовете отказват ли се от опитите си, когато човек с волята си отблъсква тяхното влияние?
„Какво очаквате да направят? Когато не постигнат нищо, те спират опитите. Въпреки това те остават нащрек за един благоприятен момент, както котката, която дебне мишката.“

469 С какви средства ние можем да неутрализираме влиянието на злите Духове?
„Като вършите добро и вложите цялото си доверие в Бог, вие отблъсквате влиянието на нисшите Духове и унищожавате господството, което те искат да установят над вас. Внимавайте да не слушате внушенията на Духовете, които ви дават лоши мисли, които раздуват раздори между вас и възпламеняват лошите страсти. Бъдете особено подозрителни към онези, които величаят вашата гордост, тъй като те ви нападат в слабото ви място. Ето защо Исус, в Неделната молитва, ви учи да казвате: „Господи! Не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от злото.“

Всичко е един въпрос на настройка. Какво правите вие, когато сте свободни от задачи? Търсите ли си занимание, което носи мир, баланс и мъдрост? Или търсите нещо, което да предизвика лоши чувства?
Емануел ни казва, че ако наистина искаме да узнаем как ще бъдем в духовния свят след дезинкарнацията си, достатъчно е да проверим какво правим в свободните си часове.

Но как да защитим мястото, където живеем?

ГЛАВА 37 от книга ПРАТЕНИЦИТЕ, на медиума Шико Шавиер, от която ще акцентираме на един кратък откъс:

Въпреки светлините, които ни заобикаляха, забелязах, че небето предвещава скорошен дъжд. Лекият бриз се промени внезапно в един силен вятър. Въпреки това, усещането на покой беше много приятно.

– Вятърът на Земната Повърхност винаги е една небесна благословия, – възкликна Анисето, разчувстван. – Можем да оценим неговия божествен характер с оглед на сегашното ни състояние. Атмосферно налягане върху инкарнираните духове е приблизително петнадесет хиляди килограма.

– Интересно е обаче да се отбележи – добави Висенте – че ние не чувстваме такава тежест на раменете си.

– Разликата в средствата на проявлението – поясни Анисето, внимателен. – Нашите тела и тези на нашите инкарнирани спътници представят съществени разлики. Представете си сферата на Земната Повърхност като един океан от кислород. Земните същества са тежки елементи, които се движат по дъното, докато ние сме капки масло, които можем да изплуваме, без големи затруднения, поради качеството на материала, който ни съставлява.

В този момент на обяснението забелязах, че едни сенчести форми, някои чудовищни, плъзнаха по улицата, търсейки удобен подслон. С удивление забелязах, че мнозина поеха в наша посока, за да се оттеглят уплашени след няколко крачки. Те провокираха изумление. Мнозина приличаха на истински животни бродещи по обществения път. Признавам, че неудържим страх нахлу в сърцето ми.

Спокоен, както винаги, Анисето ни успокои:

– Не се страхувайте, – каза той. Винаги, когато има опасност от буря, скитащите се същества на мрака се движат наоколо, търсейки убежище. Те са невежи Духове, които обикалят улиците, поробени от най-силните усещания на физическите сетива. Те все още са прилепнали за най-нисшите прояви на земното преживяване и дъждовете им създават неудобство, както на обикновения човек, далеч от дома. Те предпочитат да търсят клубовете за нощен живот, където безделието намира изход в разпуснатост. Когато това не им е достъпно, те проникват в отворените жилища, като се има предвид, че за тях материята на земното ниво все още притежава същата характерна плътност.

И с интерес да увеличи стойността на урока в този момент той добави:

– Видяхте ли как се насочиха тук, след което избягаха изумени и неспокойни. Получаваме още едно учение за ефектите от молитвата. Никога не бихме могли да изброим всички ползи от молитвата. Всеки път, когато се молите в един дом, се подготвя едно подобряване на домашната среда. Всяка молитва от сърцето представлява едно електромагнитно излъчване с относителна мощност. Поради тази причина семейното поклонение на Евангелието не е просто един курс на вътрешно просветление, но също така и един усъвършенстван процес на външна защита чрез духовните светлини, които засияват наоколо. Човекът, който се моли, носи на себе си една неотменна броня. Домът, който възпитава молитва, се превръща в една крепост, разбирате ли? Същностите на мрака изпитват голям шок при контакт със светлинните вибрации на това домашно светилище, и за това те се държат на дистанция, търсейки други пътища … “

  1. Духовете, които търсят да ни подтикнат към зло и които по този начин изпитват нашата твърдост в добротата, поради изпълнението на една мисия ли действат по този начин? И ако е така, имат ли те някаква отговорност?
    „На никой Дух не му е дадена мисията да върши зло. Този, който го прави, го върши сам, следователно подлежи на последствията. Може Бог да му позволява да действа така, за да ви изпита; никога обаче Той не предопределя такова действие. Следователно от вас зависи да го отхвърлите.“
  2. Когато изпитваме едно чувство на мъка, на неопределено безпокойство или на вътрешно неудовлетворение, без да разпознаваме причината, трябва ли да приписваме това единствено на едно физическо състояние?
    „Почти винаги това е ефект от комуникациите, в които вие несъзнателно влизате с Духовете, или които сте имали с тях по време на сън.“

По-задълбочена информация ни дава Андре Луис в книгата „Estude e Viva“.
чрез медиума Шико Шавиер: ФИНИ ДУХОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ – КАК СЕ УСЕЩАТ И ПО КАКВО ДА ГИ РАЗПОЗНАЕТЕ

  1. Духовете, които се стремят да ни привлекат към злото, ограничават ли се до използване на обстоятелствата, в които се намираме, или също могат да ги създават?
    „Те се възползват от обстоятелствата, които са настъпили, но също така са склонни да ги създават, като ви подтикват, без да забележите, към обекта на това, което жадувате. Например един човек намира определена сума на пътя си. Той не мисли дали Духовете са я поставили там. Но те могат да вдъхновят човека да поеме в тази посока и след това да му предложат да си присвои намереното, докато други му предлагат да върне парите на законния им собственик. Същото важи и за всички други изкушения.“

И накрая спиритисткия автор Ричард Симонети в разказа Трансформацията, книга „Encontros e Desencontros“, ни разказва за ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВЕ ОТ МИНАЛ ЖИВОТ С ЦЕЛ ДА ПРИЧИНЯТ ДИСБАЛАНС НА ЧОВЕКА, КОЙТО НЯКОГА ИМ Е НАВРЕДИЛ


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *