Темата, която стартираме днес ще чуете в два поредни урока. Безкрайно неразбрана в нашия свят и съответно подценявана. За всички онези, които биха искали да имат по-близко сътрудничество със своите Духовни Водачи, да правят добро и по този активен начин да развиват духа си – сънищата могат да се превърнат в източник на всичко това. За да разберете как слушайте 1ва и 2ра част на нашия урок за процеса и значението на Сънищата от гледна точка на Спиритизма.

ГЛАВА VIII Освобождаване на душата

СЪН И СЪНИЩА

 1. Инкарнирания Дух охотно ли остава в своята телесна обвивка?
  „Все едно питате дали затворника обича затвора. Инкарнирания Дух непрекъснато се стреми към освобождаването си и колкото по-груба е обвивката му, толкова повече той иска да се отърве от нея.
 2. По време на сън душата почива ли си като тялото?
  „Не, Духът никога не е неактивен. По време на сън връзките, които го свързват с тялото, се разхлабват, и след като не му е нужен, Духът се изстрелва в космоса и влиза в по-пряка връзка с други Духове. „

402. От къде можем да съдим за свободата на Духа по време на сън?

„По сънищата. Когато тялото почива, повярвайте, Духът се радва на повече способности, отколкото в будно състояние. Той помни миналото и понякога предвижда бъдещето. Той придобива по-голям потенциал и може да влезе в комуникация с други Духове, било от този свят, или от другия. Често казвате: имах един необикновен сън, един ужасен сън, но напълно неправдоподобен. Но грешите. Често това е едно напомняне за места и неща, които сте виждали в миналото, или ще видите в друго съществуване, или по друг повод. Бидейки вцепенено тялото му, Духът се опитва да разруши веригите си, и да изследва миналото или бъдещето.

Бедни хора, колко зле познавате най-простите феномени в живота! Мислите си, че много знаете, а най-обикновените неща ви объркват. Не знаете как да отговорите на тези въпроси, които всички деца задават: Какво правим, когато спим? Какво представляват сънищата?

Сънят частично освобождава душата от тялото. Когато спи, човек се оказва за известно време в състоянието, в което остава перманентно след като умре. Духовете, които имат интелигентни сънища, при дезинкарнация скоро се отделят от материята. Тези Духове, когато спят, отиват при същества, които са техни висшестоящи. С тях те пътуват, разговарят и се учат. Те дори работят върху начинания, които намират завършени, когато се върнат към духовния свят, умирайки на Земята. Това обстоятелство е за да ви научи, че не трябва да се страхувате от смъртта, тъй като „ежедневно умирате“, както казва един светец.

Това е по отношение на висшите Духове. Относно големия брой хора, които, при смъртта си трябва да прекарат дълги часове в състояние на объркване, в несигурност, за които толкова много вече са ви разказвали, те, докато спят, отиват или в светове, по-нисши от Земята, където ги викат стари отношения, или в търсене на още по-низши удоволствия от онези, на които се наслаждават толкова много тук. Там те ще се опият с още по-презрени, по-покварени и подривни учения, в сравнение с тези, които изповядват сред вас.

И това, което поражда една симпатия на Земята, е фактът, че човек на събуждане се чувства свързан в сърцето си с онези, с които току-що е прекарал осем или девет часа на щастие или удоволствие. Също така непреодолимата антипатия се обясняват с факта, че чувстваме в себе си вътрешно, че субектите, които са ни антипатични, имат една съвест, различна от нашата. Разпознаваме ги, без изобщо да сме ги виждали с очите си. Именно това обяснява безразличието на много хора. Не ги е грижа да печелят нови приятели, защото знаят, че има мнозина, които ги обичат и ги харесват. С една дума: сънят влияе повече върху живота ни, отколкото си мислим.

Благодарение на съня, инкарнираните Духове винаги са във връзка с духовния свят. Ето защо висшите Духове приемат да се инкарнират сред вас без да изпитват голямо нежелание. Бог искаше, докато трябва бъдат в контакт с порока, те да могат да се връщат да се укрепват в източника на доброто, с цел да не се провалят, когато им се предостави да инструктират другите. Сънят е вратата, която Бог е отворил за тях, за да могат да отидат да бъдат с приятелите си в небесата; това е почивката след работа, докато чакат голямото освобождение, окончателното освобождение, което ще ги възстанови към средата, която им е присъща.

Сънят е спомена за това, което Духа е видял по време на сън. Имайте предвид обаче, че вие не винаги сънувате. Какво означава това? Вие не винаги помните какво виждате, нито всичко, което сте видели, докато сте спали. Това е така, защото душата не разполага напълно със своите способности. Често пъти у вас остава само спомена за безпокойството, което е изпитал вашият Дух, при вашето напускане или се връщане, добавяйки това, което сте правили или което е ви е тревожило, когато сте будни. Ако не беше така, как бихте обяснили абсурдните сънища, които имат и учените, и най-простите и скромни създания? Случва се също зли Духове да се възползват от сънищата, за да измъчват слаби и малодушни души.

В скоро време вие ще видите да се разпространят широко един друг вид сънища. Макар че са стари онези, за които сега ще говорим, вие не знаете за тях. Имам предвид сънищата на Жана д’Арк, сънищата на Яков, сънищата на еврейските пророци и сънищата на някои индиански гадатели. Те са спомени, пазени от души, които се отделят почти изцяло от тялото, спомени от онзи втори живот (духовния), за който говорихме преди малко.

Опитайте се да разграничите тези два вида сънища сред тези, които си спомняте, в противен случай ще изпаднете в противоречия и грешки, които биха били пагубни за вашата вяра. „

Коментар на Кардек: Сънищата са ефект от освобождението на душата, която става по-независима чрез спирането на активния живот и взаимоотношенията. Оттук идва един вид недефинирано ясновидство, което се простира до най-отдалечени места и дори до други светове. Оттук идва и паметта, която си припомня минали събития от настоящето съществуване или от предишни съществувания. Единичните образи на това, което се случва или се е случило в непознати светове, преплетени с нещата в сегашния свят, е това, което формира тези странни и объркани епизоди, които сякаш нямат смисъл и връзка.

Несъгласуваността на сънищата още се обяснява с пропуските, които представят непълните спомени, които запазваме за онова, което се появява пред нас, когато сънуваме. Сякаш от разказа произволно са отрязани фрази или пасажи. По-късно събрани, фрагментите, които остават не биха имали никакво рационално значение.

 1. Защо не винаги си спомняме сънищата?
  „Това, което наричате сън, е само почивка на тялото, тъй като Духът е постоянно в активност. Той възвръща част от свободата си по време на сън и си общува с тези, които са му скъпи, както на този свят, така и на другия. Но тъй като материята, която съставя тялото е тежка и груба, то трудно запазва впечатленията, които Духът е получил, защото те не са достигнали до него чрез посредничеството на телесните органи.“
 2. Какво трябва да се мисли за значенията, приписвани на сънищата?
  „Сънищата не показват това, което твърдят гадателите и врачките, защото е абсурдно да вярвате, че сънуването на дадено нещо известява за нещо друго. Те са истински в смисъл, че представят образи, които са истински за Духа, но често те нямат връзка с това, което се случва в телесния живот. Те, както казахме по-рано, също са едно предчувствие за бъдещето, позволено от Бог, или видение за случващото се в момента на друго място, до което душата се пренася. Не разказват ли мнозина случаи на хора, когато в един сън се явят на свои родители и приятели, за да ги предупредят за случващото се с тях? Какви са тези привидения, ако не душите или Духовете на такива хора, които общуват със скъпите си същества? Когато се уверите, че това, което сте видели наистина се е случило, не доказва ли това, че въображението не е участвало в събитието, особено ако това, което сте наблюдавали, не ви е минало през ума, когато сте били будни?“
Лечение на страдащ дух с помощта на 2мата духовни водачи на медиума и на страдащия дух

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Нека коментираме също някои отделни фрази от отговорите на Духовете дадени по-горе: „Инкарнираните Духове, които имат интелигентни сънища, когато спят, отиват при същества, които са техни висшестоящи. С тях те пътуват, разговарят и се учат. Те дори работят върху начинания, които намират завършени, когато се върнат към духовния свят, умирайки на Земята.“

Твърдението, че по време на сън Духа е деен и върши различна работа, под надзора на висшестоящи, може да се потвърди от много сънища, както на спиритисти и не само на спиритисти, въобще на хора с правилна ценностна система, отворено съзнание, вяра в Бог и най-силното – желанието да бъдат полезни на другите.

1 Пример: Мой приятел, който се интересува от дълги години от феномените на съня, осъзнатото сънуване и опитностите извън тялото сподели преди месец, че е видял себе си на сън как дава утеха на душите на скоро починали хора, насочвайки ги Нагоре към местата накъдето трябва да си отидат след смъртта.

Този тип –духовни задачи, както ги наричаме в Спиритизма все повече се увеличиха като брой имайки предвид количеството наскоро дезинкарнирани и страдащи души около Земята в последно време.

2 Пример: Имам един друг приятел, който почти всяка нощ пътува на различни места, понякога в чужди държави и се вижда как разговаря с различни хора, семейства, или групи, с най-различни проблеми, понякога им се показват като на екрани техни минали животи и се обсъжда проблема, а друг път освен съветване има и момент на помощ към някого, който е попаднал в трудна ситуация. Тези души, които получават помощта са както инкарнирани на Земята така и Духове в различни духовни зони нуждаещи се от помощ. В неговите сънища винаги получава насоки от своя водач под формата на глас.

Трябва да разберем, че сънищата са един портал, през който можем да служим редом до своите духовни водачи и да трупаме опит и развитие за духа си. Кое помага – задълбоченото изучаване на принципите на Християнския Спиритизъм, които се базират най-много на милосърдието и Христовите наставления. Когато позволим на тези идеи да навлязат в ума и в живота ни, когато работим с кураж и отдаденост и ги прилагаме към ближните си, превръщаме себе си в годни за служба и в добри партньори на своите духовни ментори и наставници.

3 Пример за обучителни сънища – една приятелка много често бива отвеждана на сън в различни зони на духовния свят, понякога са ниски зони, където има доста нуждаещи се души. Тя чувства своите водачи как я водят и всеки път те показват нещо. В началото винаги се чувства странно защо е на дадено място, но водачите винаги ѝ пращат сигнал да е търпелива и да изчака развитието на сцените. Винаги накрая се събужда с някаква интересна информация, която я обогатява като знание и разбиране на причинно-следствените връзки между земния и духовния свят, и нашите дела тук и последиците там.

Коментар върху: „човек на събуждане се чувства свързан в сърцето си с онези, с които току-що е прекарал осем или девет часа на щастие или удоволствие.

4 Пример: Много често се събуждаме с неясно усещане за сън, но все пак с едно силно чувство сякаш сме били със своето любимо същество, близък починал човек или починал домашен любимец. И макар да нямаме картини за да подкрепим тези усещания напълно можем да им се доверим. Често прекарваме часове през нощта с любими създания, но поради смущението, което един ярък спомени би могъл да причини на сегашния ни живот, който остава да доизживеем тук на земята, ние губим тези спомени на събуждане, а остава само чувството в сърцето.

Коментар върху: „Случва се също зли Духове да се възползват от сънищата, за да измъчват слаби и малодушни души.“

5 Пример: Години наред сънувах еднотипни кошмари – винаги съня съдържаше една и съща част – намирах се в апартамента, в който живеех детството си на 7мия етаж, и от терасата на тази височина падаше моята котка, едно тягостно чувство ме вцепеняваше почти и не можех да понеса мисълта знаейки, че няма шанс да оцелее. Сутрин се събуждах много зле от тези кошмари. Минаха години, но от време на време същия кошмар с леки изменения се завръщаше.

Чак преди 3-4 години успях да променя сюжета – получи се едно осъзнаване в съня и започнах да разпознавам старата схема. В един момент реакцията ми вече беше различна и това прекрати този кошмар завинаги – просто, когато за пореден път ми се прожектираше сцената, в която аз съм безпомощна, а котката ми вече се е мушнала през процеп на терасата и изчезва от погледа ми, нещо в мен ми даде кураж да си кажа, че сега ще запазя хладнокръвие и ще сляза долу под терасата и имам 2 опции – или е оживяла и е ранена, съответно отивам на ветеринар, или е починала и ще я погреба. От момента, когато избрах да не се страхувам, вече кошмара нямаше власт над мен.
Темата е доста важна, защото ние не съзнаваме как се получава едно енергийно източване, когато на нас ни биват прожектирани драматични образи обикновено застрашаващи живота на любими създания, животинки или деца, в същия този момент около нас има нисши по развитие духове, които целят да предизвикат дисбаланс и страх и да отнемат енергия от нас. За това отговора на Духовете към Кардек директно упоменава, че има такива зли Духове, които се възползват от нашите слабости и малодушие.
Какво е решението? – да победим невежеството си, да се учим, да опознаем това, което за сега е само мистерия, за да не сме повече слаби и да не позволяваме злоупотреби.
Положителното на всички събития като сънната парализа и усещане на Духове в стаята, където спим, кошмарите, опитностите извън тялото, сънищата с починали близки – е че реално те ни дават шанс да започнем да си задаваме по-задълбочени въпроси, да осъзнаем, че имаме дух отделно от тялото и че преживяванията на сън реално ни свързват с духовния свят приживе всяка нощ.

6 Пример: „Вече 2 пъти сънувам сънища, че губя зъби и в крайна сметка се случи смъртта на близки роднини на различни интервали от време.“ – Но това не означава, че винаги когато сънуваш едно нещо, то непременно ще означава друго нещо, както Духът казва на Кардек.

Нека сега разкажем някои сънища, където значенията бяха обяснени:

7 Пример: През юни 2018 г., сънувах, че съм в задния двор на майка ми. В този двор има 2 къщи. Едната е на майка ми, а другата на моя кръстник. В съня видях един красив бял лебед на покрива на къщата на моя кръстник. Беше следобед. Изведнъж един огромен ожесточен орел грабна лебеда, който издаде крясък, но не успя да се защити и беше отнесен от орела. Гледах всичко, без да направя нищо.

Когато докладвах случая на моя приятел Марко, който имаше дарбата да дешифрира сънищата, се проведе следният диалог:

– Болен ли е някой в семейството на кръстника ти? – попита той.

– Моят кръстник е диагностициран с рак на стомаха, но се справя добре и прави ежедневните си дейности нормално, отговорих аз.

– Той скоро ще бъде отведен в духовния свят.

– Но със сигурност ли?

– Да.

Няколко седмици по-късно болестта се влоши и през септември следобед на същата година, един ден преди настъпването на пролетта тук, в южното полукълбо, този, който толкова обичаше цветята, който работеше с различни култури и градинарство, почина същия ден, когато беше откаран в болницата.

8 Пример: френският автор и спиритист Леон Денис в книгата „В Невидимото“ описва сън, който се е случил на него самия:

„Бях сериозно болен и почти безнадежден, когато получих по един образен начин едно предупреждение за собственото ми изцеление. В съня аз вървях с голяма трудност по една пътека, покрита с развалини; докато се придвижвах напред, препятствията се трупаха под краката ми. Изведнъж един широк и дълбок поток се появява пред мен и аз бях длъжен да прекъсна своя ход. Седнах, изпълнен с мъка, до ръба на водата; но от другия бряг една невидима ръка протегна към мен една дъска, чийто край се подпря в краката ми. Аз се хванах за тази дъска и по този начин успях да се прехвърля през водното течение. От отсрещната страна пътеката беше свободна и чиста и аз продължих с по-уверена стъпка, насред една приятна равнина.

След известно време узнах от една жена, потопена в магнетичен сън, каква е причината за моето заболяване, много често срещана причина, за която никой лекар не беше успял да се погрижи, дори използвайки различни лекарства. След това успях да рестартирам работата си. „

Какво ни показва съня? – осеяния с препятствия път, който стига до един широк и дълбок поток са настоящето му състояние и заболяване, което го спира от обичайната му работа. Невидимата подпомагаща ръка, която му спуска спасителната дъска от другия бряг – духовната помощ, която получава Леон Денис. Сънят всъщност дава надежда за успешен изход и след време това се случва, както виждаме от неговите думи и откриването на причината за болестта. Той успява да премине, дори пътят му напред е изобразен в съня като една равнина и чиста пътека.

Помежду Духовете, които се обичат съществува една непрестанна връзка – комуникация, и когато единия е в опасност моментално се прави връзка с другия.

9 Пример: Моят приятел сънува бандити и че им отклонява вниманието с някакво временно парализиращо оръжие, докато в същото време в тази земната реалност аз преживях обир, който се разминава като по чудо, защото сякаш нещо вцепени тримата младежи и в тези секунди безвремие на мен ми стана ясна схемата и имах време да реагирам. Удивлението ми бе огромно защото сцената бе толкова невероятна и нереална, че просто нямах думи за реакция освен едно възклицание – Е, има Бог…

10 Пример: Денят, когато почина най-добрият приятел на моят партньор беше много късно през нощта, когато научих новината. Поради часовата разлика там, където се намираше той, аз нямаше какво друго да сторя освен да се върна обратно към съня и да запазя думите си на утеха за следващия ден. Сутринта обаче се събудих от един много странен сън – бях при моя приятел, който лежеше без сили на едно легло и една силна енергия течеше от мен към него, почти можех да я пипна, като едно облаче, което се стелеше от мен върху него, придружено с чувство на силна любов. Значението на съня ми се изясни чак когато разбрах след няколко часа в какво тежко състояние е бил той при новината за смъртта на приятеля си от детинство и че е имал нужда от мен.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *