+ няколко изследвани случая на духове инкарнирани с деформации на тялото, психично отчуждение, хидроцефалия, слабоумие

Слабоумие – лудост

БЕЛЕЖКА:
През 19 век официалната номенклатура определя психическите (или интелектуалните) увреждания с думите „кретени“ или „идиоти“. Следователно тук те не се използват като унизителен термин, а със смисъл на вродено слабоумие, неизличима психическа болест, съпроводена с пълно разрушаване на нормалната умствена дейност.

Преди да започнем въпросите, ще разкажа една история.

Животът на Алба имаше едно много трудно начало. Младата ѝ майка я отхвърли веднага щом видя, че дъщеря ѝ е родена със синдрома на Даун.

Когато Алба беше само на 13 дни, двадесет семейства вече бяха отказали да я осиновят, докато на сцената излезе точния човек, като от този момент животът и на двамата се промени завинаги.

Италианецът Лука Трапанезе винаги бе искал да стане баща. Но законът в Италия беше много консервативен и до 2017 г. осиновяването от самотни родители не беше разрешено. Дори когато това стана юридически възможно, все още не беше лесно.

Откакто Лука взе решение да осинови дете, той знаеше, че иска да се грижи за някой със сериозно заболяване, със сериозно увреждане или поведенчески проблеми. Като тийнейджър най-добрият му приятел беше диагностициран с терминален рак и Лука остана с него до края. Младежът беше усетил в себе си цялата болка на приятеля си, и бе решил, че иска да прекара живота си, помагайки на нуждаещите се.

Оттогава той бе станал доброволец в местна църква, като помагаше на хора с критични заболявания и увреждания. И когато имаше възможност да осинови бебе с Даун, той не се страхуваше. Той знаеше, че е готов и че може да се грижи добре за едно дете със специални нужди.

Когато получи обаждането, искаше да стигне до болницата възможно най-бързо. И там той намери Алба в малко креватче и моментално усети онази специална връзка, която съществува само между родители и деца. Сърцето на Лука му казваше, че Алба е негова дъщеря.

Повече от две години след осиновяването Алба е щастлива, както може да бъде само един много обичан човек. И бащата също. Изглежда, че Лука и Алба се нуждаеха един от друг и в тази история всички спечелиха най-голямата награда: любов и едно семейство.


Както Шико Шавиер каза веднъж през 1985 г. в една телевизионната програма:

„Такива деца идват само при онези, които могат да им дадат подкрепа, за да преминат през това изпитание. (…) Децата с психични разстройства се дават само на онези, които имат способността да обичат безкрайно „.

Шико Шавиер говори за ментално уредени деца 30:00 до 37:20 “Медиума Шико Шавиер – интервю Коледата на 1985 г: https://www.facebook.com/135454639940154/videos/756671804485098

 1. Има ли някакво основание общоприетото схващане, че душите на слабоумните и кретените са от по-нисше естество?
  „Никакво. Те носят човешка душа, която нерядко е по-интелигентна, отколкото предполагате, но която остро страда от дефицити в средствата, с които разполага за да комуникира, така както немият човек страда от неспособността си да говори.“
 2. Каква е целта на Провидението създавайки нещастни същества като кретените и слабоумните?
  „Тези, които обитават тела на слабоумни, са Духове, подложени на едно наказание. Те страдат поради ограничението, което изпитват, и неспособността, в която се намират, да проявяват себе си посредством органи, които са недоразвити или са повредени.“
  372 а) Тогава няма основание да се твърди, че органите нямат никакво влияние върху способностите?
  „Никога не сме казвали, че органите са без влияние. Те имат много голямо влияние върху проявата на способностите, но те не дават способностите. Това е разликата. Един отличен музикант с един лош инструмент не може да ни даде да чуем хубава музика, но това няма да го спре да бъде добър музикант.“

Коментар на Кардек: Необходимо е да се прави разлика между нормалното и патологичното състояние. В нормалното състояние моралната сила преодолява препятствията, които материята поставя. Но има случаи, в които материята предоставя такъв отпор, че душевните прояви са възпрепятствани или променени, както е при кретенизма и лудостта. Тези случаи са патологични и в такива състояния душата не разполага напълно със своята свобода, поради което самият човешки закон освобождава такива лица от отговорността на техните действия.

 1. Каква заслуга има в съществуването на създания, които, както кретените и слабоумните, са неспособни да вършат нито добро, нито зло, и се смятат за неспособни да прогресират?
  „Това е едно изкупление последващо злоупотребата с някои способности, която са извършили. Това е един временен застой.“
  373 а) Тогава може ли тялото на един слабоумен да съдържа един Дух, който да е одушевявал един гениален човек в предшестващо съществуване?
  „Разбира се. Гениалността понякога се превръща в един бич, когато хората злоупотребяват с нея.“

Коментар на Кардек: Интелектуалното превъзходство не винаги е съпътствано от пропорционално по степен морално превъзходство и големите гении може да имат много за изкупление. От там честа последица е едно по-нисше съществуване, в сравнение с това, което преди са имали, и една причина за страдания. Затрудненията, които Духът среща при проявленията си, са като едни вериги, които спъват движенията на един енергичен човек. Може да се каже, че кретените и слабоумните са осакатени в мозъка, така както куцият човек е в краката, а слепият – в очите.

 1. Слабоумният, когато е в състояние на свободен Дух, осъзнава ли своето психично състояние?
  „Да; много често. Той разбира, че веригите, които затрудняват неговия полет, са изпитание и изкупление.“

Важно е да се отбележи, че има случаи, в които Духът е неуравновесен, точно както се вижда и в материалното тяло. Други живеят в един затворен кръг, потопени в собствените си мисли, а трети успяват да общуват така, сякаш нямат никаква болест.
Ще видим примери в края.

 1. Какво е положението на Духа при лудост?
  „Когато е в свободно състояние Духът получава своите впечатления директно и упражнява действието си пряко върху материята. Когато е инкарниран обаче той се намира в съвсем различни условия и при тази извънредна ситуация е принуден да действа само с помощта на специални органи. Ако един или няколко органа претърпят изменения, действията или впечатленията, които зависят от тези органи, се прекъсват. Ако загуби очите си, ослепява; ако загуби слуха си, той става глух; и така нататък. Ако си представите си сега, че органът, който ръководи проявите на интелекта, е частично или напълно поразен или изменен, вие лесно ще разберете, че за Духът, имайки на разположение незавършени или изменени органи, това води до едно смущение, за което той е напълно съзнателен, но чийто ход не зависи от него да спре.

375 а) Тогава разстройството винаги ли е в тялото, а не в Духа?
„Точно така; но не трябва да забравяте, че както един Дух действа върху материята, тя също реагира към него в определени граници; и може да се случи така, че Духът временно е впечатлен от изменението на органите, с които се изявява и възприема впечатления. Може да се случи също при продължаването на лудостта за дълго време повторението на едни същи действия в крайна сметка да упражни върху Духа едно влияние, от което той няма да се освободи, докато не се е освободи от всички материални впечатления.“

Отговорът тук засяга конкретни случаи, тъй като по принцип болното тяло е отражение на болния периспирит, защото ако има случаи, в които Духът е наясно и осъзнава, има и голям брой такива, в които Духът е в състояние на слабоумие и не може да комуникира.

 1. По каква причина лудостта понякога води човека до самоубийство?
  „Духът страда от ограничението, в което се намира, и от неспособността, която вижда за да се проявява свободно; откъдето търси смъртта като средство за разкъсване на веригите си.“
 2. След смъртта Духът на лудия човек чувства ли все още разстройството на своите способности?
  „Той може да продължи да го усеща известно време след смъртта, докато не се отдели напълно от материята, както човек, който на събуждане продължава да усеща известно време объркването, в което е бил потопен от съня.“

По този въпрос можем да добавим следното от нашия учител: „Преди няколко години, по време на една задача в Спиритистки Център Леон Денис за оказване на грижа за нуждаещи се духове, получих психофонична комуникация от един дух с умствено увреждане. В съзнанието си не получавах никакви мисли от духа. Беше все едно телевизорът е включен, но не предава изображение или звук.

 1. Как едно изменение на мозъка може да подейства върху Духа след смъртта?
  „Като един спомен. Като един товар, който потиска Духа, тъй като той няма разбирането за всичко, което се е случило по време на неговата лудост. Винаги е нужно определено време за да може всичко случило се да му стане ясно. Поради тази причина колкото дълго е продължила лудостта му в продължение на земния живот, толкова дълго ще трае несигурността и смущението му след смъртта. Освободен от тялото, Духът чувства отново за известно време впечатлението от връзките, които са го привързвали към него.“

Има много сериозни случаи, произтичащи от ужасни действия, чиито последици са по-трайни и болезнени, особено в случаите на престъпления, последвани от самоубийства.
В тези случаи Духовните водачи няма много какво да сторят освен да изчакат действието на времето.

През 1860 г. Алан Кардек призовава един Дух, който все още е прикрепен към материалното си тяло, страдащо от слабоумие, както се съобщава в списание Revue Spirite и в книгата „Рай и Ад“:
https://www.ipeak.net/en/3698 Духът на слабоумния ПАРИЖКО СПИРИТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО, 25 МАЙ 1860

Медиумът Шико Шавиер от много години посещаваше един млад мъж с много деформирано тяло и страдащ от психично отчуждение, за да му помага. – прочетете цялата история тук Един случай от живота на медиума Шико Шавиер – „ДЕФОРМИРАНИЯТ ЧОВЕК“

Духът Умберто де Кампос, в книгата „Pontos e Contos“, разказва случая на един брилянтен адвокат на име Абелардо Туриньо, считан от всички, включително от професионалните му колеги, за „голяма глава“, поради начина му на справяне в правната сфера. Колкото повече пари имали клиентите, толкова по-добро било представянето на Абелардо. – цялата история тук Поправка на кармата на адвоката Туриньо

Книга: „Действие и Противодействие“, чрез медиума Шико Шавиер Историята на Сабино – едно дете джудже

Към днешната тема допринася и изследването на д-р Алирио де Серкейра Фильо, психиатър спиритист, който разглежда различни случаи и духовните причини за шизофренията и други тежки психотични забокявания, както и обсебването като допълнение към тях Духовни причини за психичните заболявания


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *