1. Какви са за Духа последствията от аборта?
  „Това е съществуване, което е занулено и той трябва да го започне отначало.“
 2. Предизвикания аборт престъпление ли е, независимо в коя гестационна седмица е извършен?
  „Винаги, когато се наруши Божия закон, това е престъпление. Една майка, или който и да е друг, прави престъпление винаги, когато отнема живота на едно дете преди раждането му, за това че възпрепятства една душа да се подложи на изпитанията, за което формиращото се тяло е трябвало да послужи за инструмент.“
 3. В случаите, в които раждането на детето би застрашило животът на неговата майка, престъпление ли е да се жертва детето, за да се спаси майката?
  „По-добре е да пожертваме съществото, чието съществуване все още не е пълно, отколкото съществото, чието съществуване е цялостно.“
 4. Разумно ли е да се отнасяме към плода със същото уважение като към тялото на дете, което е живяло?
  „Гледайте на всичко това като на Божия воля и дело. За това не се отнасяйте нехайно към неща, които трябва да уважавате. Защо да не уважаваме произведенията на Творението, понякога дефектни по волята на Създателя? Всяко нещо се появява според своето предназначение и никой не е призован да бъде негов съдник.

„Преминах през две Олимпиади и тренирах за третата си Олимпиада през 2000 г. Тази година подписах най-добрия договор за спонсорство, за който един спортист може да мечтае… договор, който бях планирала през целия си живот. Това беше моето призвание, откакто бях на 15 годишна възраст: да стана олимпийска атлетка. 2000 г. беше всичко! Тогава аз забременях. В рамките на договорните клаузи бременността не беше в плана и договорът щеше да бъде прекратен.

Ана Хенкел

Цялата история на Ана може да прочетете тук: Днес Животът чука на вратата на моята къща – историята на спортистката Ана Хенкел

Сега нека започнем коментарите с този разказ на духовния автор ИРМАО X, психографиран от Шико Шавиер в книгата „Истории и Бележки“ (Histórias e Anotações)

МЕЖДУ ДВА СВЯТА (ЕДИН СЛУЧАЙ НА АБОРТ)

Според статистиката, взета от уебсайта на worldometer, към октомври месец 2020 г. броят на официално признатите аборти отчетени от януари месец е надхвърлил 35 милиона, но тази бройка със сигурност е значително по-голяма. Само за да можем да добием представа за реалната ситуация нека си припомним , че на фона на протестната вълна през октомври 2020 г. в Полша за затягане на законодателството по този въпрос, от 1100 законни аборта, извършени официално през предишната 2019 г., неправителствените организации изчисляват, че броят на тайно извършените аборти, в Полша или от поляци в чужди клиники достига почти 200 хиляди годишно.

В Книга на Духовете, въпрос 830, четем следното: „Злото винаги е зло и няма софизъм (хитро извъртане в смисъла на думите), който да превърне лошото действие в добро. Отговорността за злото обаче е относителна спрямо средствата, с които разполага човек за да го разбере. „

Една жена в добро финансово състояние, която прави аборт заради суета и безразборни романтични връзки, винаги е по-виновна от една бедна жена, майка на много деца, която живее в мизерия.

Следователно тези жени, които проповядват безразборни аборти под аргумента „това си е моето тяло, следователно е мое решение“, придобиват тежки дългове за себе си.

От спиритистката литература знаем, че почти всички случаи на безплодие се дължат на аборти, които са белязали периспирита на духа в зоната на органите на репродукция, което при инкарнацията в плътно тяло води до съответните дисбаланси и малфункции.

Абортът обаче винаги е най-лошият избор, защото той или отлага плащането на един дълг от миналото, или възпрепятства Божествената помощ за решаване на житейските проблеми.

Познаваме случай на една приятелка, която имаше киста в една от фалопиевите тръби, която може да влоши здравето ѝ, но проблема беше елиминирана при нейното забременяване.

В урок 39 разказахме за случая на един еволюирал Дух, който се превъплъти като син, за да помогне на любимата си жена.

А сега ще ви припомним един разказ „ ПО-МАЛКОТО СТАВА ПО-ЛОШО“, на Ричард Симонети, който описва любовта на един мъж и една жена, които са поели ангажимент в една духовна колония и ролята на всяко дете в живота на тази двойка съпрузи.

ПО-МАЛКОТО СТАВА ПО-ЛОШО – ангажимента към децата поет в духовния свят

А когато плодът има аномалия, която ще доведе до деца с умствени увреждания или тежка физическа деформация?

Тогава ние трябва да си спомним две неща:
От една страна:
а) Бъдещите родители са приели задачата, преди да се реинкарнират и още: те са отведени в духовните колонии, където духовните водачи ги просветляват за благословиите от изкупуването на минали дългове чрез свещената и трудна задача да приемат такива духове като деца.
Това е в случай, че бъдещите родители не са били съучастници в падението на реинкарниращия се дух, защото в този случай това вече би било един задължение.
И има още един фактор: предотвратяването на реинкарнацията на такива духове ни прави същите като древните Спартанци, които хвърляха недъгавите новородени от върха на скалите. Във време, когато толкова много се говори за уважаване на различията, това поведение не спира да бъде една жалка и забулена форма на евгеника.

б) Друг въпрос е фактът, че Духът в това плачевно състояние намира в прераждането най-бързия и най-малко болезнен начин да възстанови баланса на своя периспирит.
В урок 42, видяхме един пример взет от книгата „Спомени на един самоубиец“, за плана за реинкарнация на дух, който се е самоубил, хвърляйки се пред един влак. По-късно книгата разказва, че две двойки съпрузи са поканени да приемат този дух като свой син и те отказват, което прави необходима регресията на паметта на замесените, за да им покажат колко голям е дългът им, с цел да ги разчувстват, което в крайна отвежда една от двойките да приеме благородната задача.

Бихме искали да си припомним болезнените случаи на Джоузеф Мерик (1862–1890) англичанин, станал популярен по света като „Човекът-слон“ поради вродени прогресиращи дефекти, загинал на 27 г при нещастен случай, и в наши дни Абул Баджандар, известен като „човекът дърво“. Само Бог знае причините, които са довели тези духове да понасят толкова тежки изпитания, но като си спомним случая със самоубиеца, който се е хвърлил пред влака, както и обясненията, които Шико Шавиер дава в интервю за една телевизионна програма, ние разбираме, че едни от най-драматичните случаи на физически и психически увреждания са свързани с ужасяващи самоубийства и убийства.

И така, приятели и особено вие, жени, колко сте благородни и достойни, когато изпълнявате ролята на майка на един такъв страдащ дух! По думите на нашия скъп Учител Исус: „Вашите благословии ще се умножат!“

Такъв е случаят на Валентина Лемес де Брито, една бразилска майка, която се грижеше за осем деца, пет от които бяха родени със сериозни мозъчни увреждания, които им пречеха да ходят и да общуват. Тя се грижеше за тях до 2011 г., когато почина на 87-годишна възраст.

Ричард Симонети в книгата „Срещи и Разминавания“ („ Encontros e desencontros“) ни показва още една от тези забележителни жени:

ЕДНО МНОГО СПЕЦИАЛНО ДЕТЕ – за благословията да приемеш Дух в увредено тяло

А когато жената, която е извършила аборт, вече съжалява за това?

Нека тя първо да си прости сама на себе си, да признае грешката и да започне да прави доброто, което може.
Божиите закони са закони на милост, а не на наказание.

Сега ще прочета две глави от книга, която често препоръчваме – „Кой се страхува от смъртта?“ на Ричард Симонети:

Нека видим какво описва автора по темата Аборт и Осъзнаване на грешката:

Точно след като яйцето е оплодено от сперматозоида реинкарниращия се дух е свързан с ембриона, формирайки новото същество, което ще бъде в майчината утроба за следващите 9 месеца, защитено в неговото крехко състояние, докато не стане способно да се изправи пред външния свят. Следователно аборта се счита за един вид дезинкарниране.

Когато има едно помятане, защото тялото на майката не може да поддържа развитието на детето – това се счита за изпитание в резултат на нарушения на Божествените закони, както за родителите, които виждат своите родителски очаквания осуетени (за жената съществуват и допълнителни ограничения поради физическите болки и последиците от една прекъсната бременност), така и за реинкарниращия се дух, чието намерение да се върне в плътско тяло е възпрепятствано.

Криминалния аборт обаче представлява едно грозно престъпление, което не винаги бива наказано от човешкото правосъдие (в някои държави законът гарантира на жените правото да изхвърлят поколението от утробата си, убивайки го.) Но неминуемо това е предмет на наказание на Божественото Правосъдие, което ще падне не само върху бременната жена, но също и върху онези, които са пряко или непряко свързани (членове на семейството, които предлагат аборта и професионалистите, които го изпълняват.)

Жената, която убива беззащитното дете, докато то е още в нейната утроба, заявявайки че тя е собственик на своето тяло, прилага един материалистичен парадокс. Нашето тяло е един заем от Бога за човешкото ни пътуване. Ние имаме повече задължения, отколкото права по отношение на неговата употреба. Първото е да го съхраним използвайки го с дисциплина, осъзнавайки нуждите му. Второто е да уважаваме живота създаден вътре в него в съответствие с божествената воля, след като Създателя е отговорен за решенията относно съдбата на Неговото творение.

Спиритистката литература ни дава много примери за ужасяващите последици от един криминален аборт, който може да навреди тежко на периспирита на бременната жена. Това на свой ред ще се прояви в нейното физическо тяло по време на настоящия живот или в бъдещи животи под формата на рак, безплодие, хронични инфекции или фригидност. Здравословни проблеми като тези са доста често срещани в наши дни, което показва колко много е разпространена тази криминална практика.

Много жени дори употребяват абортиращи медикаменти редовно всеки път, когато менструалния цикъл закъснява, без да проверяват дали са бременни или не. Те сеят страдания, които без съмнение ще пожънат по-късно… При един спонтанен аборт Духът се връща в Духовния Свят без съществени проблеми. Флуидните връзки, които го свързват с тялото са много фини, не само, защото това е съвсем в началото на реинкарнационния процес, но също и защото изправяйки се пред дадения проблем, който води до дезинкарнация, той е някак си подготвен подобно на един терминално болен пациент. Веднъж като завърши дезинкарнирането Духът е способен да възстанови своята предишна личност, връщайки се в това, което е бил заедно с придобивките от краткото съществуване. Ако той не е психически зрял за това той ще остане като новородено в Духовния Свят, изчаквайки да изтече времето за да възстанови съзнанието си, ще се развива като дете или ще се подготвя за едно ново прераждане.

При криминалния аборт картината е по-сложна. Духът страда от травмата причинена от една насилствена смърт, макар и минимизирана от факта, че той все още не е бил изложен на заблудите на този свят. Но тъй като това е едно непланирано събитие, резултат от липсата на отговорност у родителите, то неговата фрустрация ще бъде по-голяма. Повторната адаптация би била подобна на тази, която преминава дух жертва на един спонтанен аборт. И все пак трябва да се вземе предвид, че ако той все още е незрял морално неговата насилствена експулсация (изхвърляне) може да причини горчива ярост срещу неговите родители, превръщайки го в неуморен преследвач на онези, които са отказали да му дадат възможността за един нов живот. Много проблеми, които измъчват жената след един криминален аборт и продължават безкрайно, произлизат от това влияние.

Ако, от една страна, светлината разпръсната от ученията на Спиритистката Доктрина, е способна да предотврати много жени да направят аборт, то „вътреутробният убиец“ от друга страна също може да бъде един източник на мъчение за онези, които са били в ролята на такъв. Страх, съжаление, мъка, депресия са някои от реакциите. Това е естествена реакция, когато ние сме информирани какво ни очаква като последици от лошото поведение.

И все пак онези, които считат Спиритистката Доктрина за възраждане на наказателните, есхатологични и анатемосващи доктрини, са в тотална грешка. Спиритизма е основан на логика и разум и възхвалява свободата на съзнанието. Спиритизма никога не заклеймява – той просветлява; той не заплашва – той ви прави осведомени. Повече от това да разкрие какво е лошо у човека, той цели да му помогне да намери доброто вътре в себе си. Всички ние сме незрели духове, справящи се с недостатъци и злодеяния. В противен случай ние нямаше да се намираме на Земята – една планета на изпитания и изкупление. Грешните дела от минали животи все още висят над главите ни, налагайки ни болезнени преживявания. И все пак това не е причина ние да преминаваме през живота възприели един комплекс за вина.

Това, което отличава жената, провокирала един аборт, от нас самите е единствено времето. Тя компрометира днес себе си така, както всички ние сме компрометирали себе си с лошо поведение, понякога дори по един по-лош начин, в минали животи. И ако мнозина са принудени от Божествената Справедливост да плащат за своите престъпления чрез страдание, просто защото не са направили нищо за тях, то винаги съществува възможността за изкупление чрез практикуването на Добри дела.

„Милост искам, а не жертви,“ – казва Исус, напомняйки на пророк Исайя (Матей 9:13), че ние не трябва да наказваме себе си или да чакаме Божествения Закон да го стори за да изплатим дълговете си. Практикуването на милост чрез ангажирането в добри дела се оказва много по-лесна опция. Жената, която е извършила престъплението на аборта може напълно да пресъздаде своята съдба като работи в услуга на нуждаещи се деца – осиновяване на дете или подпомагане на бедни деца, доброволчество в центрове за дневна грижа, детски градини или сиропиталища… Нейните усилия в тази посока със сигурност ще бъдат наградени от благословиите на Милосърдието и Любовта, способствайки тя да обнови и пренастрои живота си без травми и измъчване.

Препоръчваме и следното видео на бразилската документална поредица Програма Преход, която говори за живота и абортите

Препоръчваме и следното видео на бразилската документална поредица Програма Преход, която говори за живота и абортите

И не на последно място Късометражния филм „Сам ли си“ 3 част – ПРЕРАЖДАНЕТО, за онези от вас които решат да видят цялата история преди 3та част която показва връзките на душите от минали животи и до какви последици се е стигнало може да изгледате и 1ва и 2ра част


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *