ГЛАВА VI
Животът на Духовете
Духове в Блуждаещо състояние

 1. Душата скоро ли се реинкарнира след като се е отделила от тялото?
  „Понякога тя се реинкарнира веднага, но обикновено го прави едва след като мине кратък или по-дълъг интервал от време. Във висшите светове прераждането почти винаги е незабавно. Тъй като там материята на тялото е по-малко груба, когато се въплъти в тези светове, инкарнираният Дух се радва на почти всички свои способности на Дух, като нормалното му състояние е това на осъзнатите сомнамбули сред вас. „

Андре Луиз в книгата „Еволюция в Два Свята“ (EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS) 10та книга от поредицата „Животът в Духовния Свят“, психографирана от медиума Шико Шавиер, ни разказва за реинкарнацията сред примитивните и прости духове, които са силно свързани с материалния свят и които изпитват много дискомфорт в духовния свят. Той разказва, че такива Духове често остават близко до своите инкарнирани роднини в очакване на възможност за ново прераждане. Той цитира примера с духовете на индианците, които остават в джунглите след смъртта.

В книгите на Шико Шавиер от поредицата „Наш Дом“ ние виждаме духове, които остават по-дълго в духовния свят.

Това не означава, че духовете, които остават по-дълго, са непременно морално и интелектуално развити, защото Андре Луиз цитира много зли духове в определени ниски духовни зони, които имат интелектуално развитие, но не искат да се реинкарнират, защото в духовния свят те могат по-лесно да манипулират и контролират други духове, които са привлечени от зоната им на действие.
Правейки това, Божиите закони ги използват, за да прилагат справедливостта над онези, които са привлечени към тях. Както казва афоризмът на Томас Хобс: „Човек за човека е вълк“. Бог използва хора, за да коригира хора.
Божиите закони позволяват това, защото винаги е начин да се учим.

Пример за това може да видите в една статия на нашия сайт с име: 3 част Ниските Духовни Зони представени във филма Хари Потър – Ликантропия
В тази статия е описана част от книга „Освобождение“ (Libertação) на Шико Шавиер, където Андре Луис посещава един духовен град в ниските зони и става свидетел на съдебен процес на духове. Съдията на този процес е пример за горните думи – интелектуално развит дух, който остава по-дълго в блуждаещо състояние в ниска духовна зона, и става инструмент за божията справедливост, от което самия той също минава учебен процес и се учи независимо че не е инкарниран в материален свят.

 1. Какво е душата в интервала между инкарнациите?
  „Блуждаещ дух, който се стреми към една нова съдба, дух, който чака.“

Не трябва да приемаме духовете в блуждаещо състояние за призраци – популярен термин, който се ползва най-вече за онези духове, останали тук на Земята, от които често хората се страхуват и които обитават къщи наричани свърталища на призраци.
Останалите на земята Духове са част от по-голямата група на Блуждаещите духове. Трябва да знаем, че всички Духове, които имат нужда от реинкарнация на дадена планета и които са свързани с дадена планета, са в Блуждаещо състояние.
Така че всеки Дух на тази планета е Блуждаещ дух. (това включва абсолютно всеки, който има нужда да се инкарнира в бъдеще, дори нашите Духовни Водачи, ако отговарят на условията)

224 а) Колко дълго могат да продължат тези интервали?
„От няколко часа до няколко хиляди века. По-точно казано, няма установена крайна граница за състоянието на Блуждаене, което може много да се удължи, но което никога не е вечно. Рано или късно Духът ще трябва да се върне към едно подходящо съществуване, което да го пречисти от петната на предишните му съществувания.“

224 б) Тази продължителност зависи ли от волята на Духа, или може да бъде наложена като едно изкупление?
„Това е следствие от свободната воля. Духовете отлично знаят какво правят. Но също така за някои това представлява едно наказание, което Бог им налага. Други молят интервала да бъде удължен, за да продължат учебните си занимания, които само в условията на свободен дух може да са ползотворни.“

 1. Блуждаещото състояние само по себе си представлява ли един знак за малоценност и ниско положение на Духовете?
  „Не, защото има Блуждаещи Духове от всички степени. Инкарнацията е едно преходно състояние, вече казахме. Духът е в своето нормално състояние, когато е свободен от материята.“
 2. Може ли да се каже, че всички Духове, които не са инкарнирани, са в блуждаещо състояние?
  „Да, по отношение на тези, които трябва да се превъплъщават. Чистите Духове обаче не са блуждаещи Духове, те са онези, които са достигнали съвършенството. Те са в дефинитивно състояние.“

Коментар на Кардек: Що се отнася до личните качества, Духовете са от различни рангове или степени, през които те преминават последователно, докато се пречистват. По отношение на състоянието, в което се намират, те могат да бъдат: Блуждаещи духове, тоест без материално тяло и в очакване на една нова инкарнация, за да подобрят себе си; Чисти Духове, тоест съвършени духове, които вече не се нуждаят от прераждане в тяло.

С други думи можем да кажем, че всеки Дух, който на дадена планета има някакво изпитание, учебен процес, задача за осъществяване и т.н., е Блуждаещ Дух защото рано или късно той ще трябва да се реинкарнира – да се прероди на тази планета.

 1. По какъв начин блуждаещите Духове се учат? Със сигурност не го правят по същия начин като нас?
  „Те изследват своето минало и търсят начини да се издигнат; те виждат, наблюдават какво се случва по местата, където отиват; чуват изказванията на просветени хора и съветите на най-развитите Духове и всичко това им внушава идеи, каквито не са имали преди.”

В психографираните книги на Шико Шавиер често се разказва за изследвания и учение, които Духовете осъществяват в духовните колонии или на други планети.

Най-скорошен пример е книга „Пратениците“, която е споделена в пдф и аудио вариант на нашия ютуб канал. В самото начало главният герой духът Андре Луис научи, че в Духовна Колония Наш Дом се насърчават нравствено-поучителните и градивни разговори. За това пребивавайки в центъра на Пратениците, в глава 9, той се заслуша в различните истории на хората там, разказващи своите провали в земните си инкарнации, за да се поучи максимално от техния опит. Колко хубаво щеше да е и колко полезно, ако нашите разговори помежду ни, тук на земята, спазваха същото правило – да са поучителни и градивни.

Пример за учение на други планети дава книга „ОТРЕЧЕНИЕ“ ( „Renuncia“):
Алционе, която беше Дух от висш ранг, мъченик по време на Римската империя, и главен герой на книгите „50 години по-късно“ и „отречение“, психографирани от Шико Шавиер, изучава изкуствата на една планета в системата на съзвездието Сириус, за да подпомогне земното развитие.
Защо ли е нужно да се изучават изкуствата в един висш свят за да се донесат след това на по-ниско развит свят, каквато е нашата планета Земя?

Духовния водач Еммануел отговаря в книгата „Утешителят“ (O Consolador), където казва, че чистото изкуство „е най-висшето духовно съзерцание от страна на създанията. То представлява най-дълбоката демонстрация на идеала, божественото проявление на това, което е Отвъд, което поляризира надеждите на душата.“

Истинският творец винаги е „медиум” на вечната красота.

Кардек в книгата си „Посмъртни Творби“ (Obras Postumas) казва:

„Упадъкът на изкуствата през този век неизбежно е резултат от концентрацията на мисли върху материалните неща, което от своя страна е резултат от липсата на всякакви вярвания, на каквато и да е вяра в духовността на съществото“.

Леон Денис казва:

„Красотата е една от божествените характеристики. Бог е вложил в съществата и нещата този мистериозен чар, който ни привлича, прелъстява, пленява ни и изпълва душите ни с възхищение.

Изкуството е търсенето, изучаването, проявлението на тази вечна красота. „

 1. Запазват ли духовете някоя от своите човешки страсти?
  „Освен, че оставят материалната си обвивка, висшите Духове оставят назад и лошите страсти и се придържат само към доброто. Що се отнася до низшите Духове, те запазват човешките си страсти, защото в противен случай те биха принадлежали към първия ранг Духове.“

Ето защо често се твърди, че адът е просто едно психическо състояние, защото простите Духове, които на Земята са се притеснявали само за ниско-вибрационни неща, които не се интересуват ни най-малко от знания от по-високо ниво, ще бъдат привлечени от онези ментални региони в духовния свят, с които резонират и са в унисон.

 1. Защо, напускайки Земята, Духовете не оставят там всичките си лоши страсти, след като разпознаят неудобствата, до които водят?
  „Вие виждате хора в този свят, които са крайно завистливи. Представяте ли си, че още щом напуснат, те губят този дефект? Той придружава онези, които напускат Земята, особено хората, които са подхранвали много силни страсти, един вид атмосфера, която ги заобикаля, запазвайки каквото лошо имат в себе си, тъй като Духът не е изцяло отделен от материята. Само за няколко мига той вижда истината, което сякаш идва да му покаже правилния път.“
 2. В Блуждаещото състояние Духът прогресира ли?
  „Той може много да се подобри, само да има волята и желанието да го постигне. В телесното си съществуване обаче той прилага на практика идеите, които е придобил.“

Винаги е по-лесно да бъдем балансирани в духовния свят, когато сме заобиколени от Добри Духове, в едно по-добре организирано и честно общество … но на Земята, когато са събрани добри и лоши хора, които изпитват всевъзможни нужди за своето оцеляване, тогава ние можем правилно да покажем какво наистина сме научили.

Лесно се вижда от този малък пример.
Да предположим, че живеем в една къща, в която всички живеят в мир, с уважение, любов и добри примери. Тогава се налага да се преместим да живеем в една друга страна, където хората са недобросъвестни, несправедливи и корумпирани. Тогава трябва да се борим срещу средата, за да запазим своите морални качества.

Често се казва например, че някои професии трябва да бъдат по-добре платени, за да се избегне корупцията.
Но тогава питаме: това означава ли, че ще бъдем честни, само ако сме по-добре платени? А ако ли не, няма да сме честни?

Да бъдем честни е задължително условие, т.е. или сме честни за по-малки проблеми до големи, или не сме честни.

 1. Блуждаещите Духове щастливи ли са или са нещастни?
  „Повече или по-малко, според своите достойнства. Те страдат поради ефекта на страстите, чиято есенция са запазили или са щастливи в съответствие със степента на дематериализация, която са достигнали. В блуждаещо състояние Духът възприема онова, което му липсва да бъде по-щастлив и оттогава търси начини да го постигне. Невинаги обаче му е позволено да се реинкарнира, както му харесва, което за него представлява едно наказание. „

Поредицата „Наш Дом“ на Андре Луиз показва няколко примера за състояния на блуждаещи духове. Можем да видим в Глава 19 примера на Елоиза, племенницата на госпожа Лаура, която скоро се е дезинкарнирала и, бидейки силно хваната в земните си разбирания, се съпротивлява на идеята за духовната реалност и раздяла с годеника си, а също примера от Глава 30 – Наследство и Евтаназия – за стареца, който мразейки силно сина си, сам е автор на собствения си ад, независимо, че се намира на територията на една развита Духовна Колония и Духа на собствената му високо развита дъщеря се опитва да му помогне. Тези са два примера за нещастни Духове, но в същото време виждаме много други в щастливо състояние: като Тобиас, който ни показва в Глава 38 истинската стойност на брака и партньорствата на земята, и на госпожа Лаура, един от основните герои на книгата, която скоро очаква своята нова инкарнация на планетата земя, където има план да се присъедини към своя вече инкарнирал се съпруг заедно да работят в пътя на доброто.
Припомням ви, че може да прочетете книга „Наш Дом“ в пдф или да я слушате като аудио книга в ютуб.

 1. Могат ли Блуждаещите Духове да отидат във всички светове?
  „Зависи. Поради простия факт, че е напуснал тялото, Духът не е напълно откъснат от материята и продължава да принадлежи на света, където доскоро е живял, или в друг от същото ниво, освен ако по време на живота не се е издигнал, което между другото представлява целта към която трябва да клонят неговите усилия, защото в противен случай той никога няма да се усъвършенства. И все пак той може да отиде в някои по-висши светове, но като един чужденец. Честно казано, той може само да ги зърне за кратко, откъдето се поражда желанието да се подобрява, за да стане достоен за щастието, на което се радват онези, които ги обитават, за да бъде достоен да ги обитава по-късно.“

Много пъти ние искаме да живеем в един по-добър свят, където Доброто, Справедливостта и Солидарността управляват.

Но подготвени ли сме ние за да живеем в такъв свят?

По време на медиумна среща в Спиритистки Център Леон Денис /чуйте лекции на СЕЛД тук/, Духът, който комуникираше чрез психофонията на медиума, Алтиво Памфиро, ни информира за духовния град, в който живее. Ако някой Дух беше поканен да посети мястото, той трябваше да бъде много внимателен с мислите си, защото ако се излъчи лоша мисъл, там би прозвучала една аларма за тревога.

В последния си урок, един месец преди да се дезинкарнира и да замине за духовния свят, Алтиво беше попитан за живота във висшите сфери, където живеят Духовните Водачи и Ментори на Спиритистки Център леон Денис (СЕЛД).

В шеговит тон той разказа следното:

„Аз бях отведен два пъти в духовния град, където живее нашия духовен водач д-р Херман. Преди да ме отведе там, той ми каза:

„Не пипайте нищо и не казвайте нищо, без да се консултирате с мен!“

„Аз се почувствах като едно дете, когато е отведено в къщата на един богат човек и родителите му не му позволяват да докосва нищо, нито да приема каквато и да е храна, за да не се представи с лоши обноски.“

„Въпреки че се възхищавах на мястото и бях доста доволен, трябва да призная, че не се чувствах много удобно.“

Ако той, Алтиво, който беше неуморен работник на Доброто, дисциплиниран, свикнал да живее заедно с Висшите Духове, не се е почувствал напълно комфортно в такава среда, какво да кажем за нас, които нямаме неговите качества?
Често обаче в сън може да ни се даде да зърнем щастливите светове, развитите общества на други планети и духовни колонии от високо ниво за да получим окуражение и да не се предаваме пред земните трудности, да намерим стимул в тези кратки мигове и да запомним в себе си чувството, което да ни дава сили да се стремим към още по-голямо подобрение и пречистване и служба на задачата, за която сме тук.
Аз от моя позиция мога да свидетелствам за различни сънни преживявания и посещения, красиви неземни места и емоции непознати на земята. (преводача)

 1. Дали Духове, които вече са пречистени, слизат в низшите светове?
  „Те го правят често, за да им помагат за прогреса. Ако не беше така, тези светове биха били оставени на себе си, без водачи, които да ги насочват.“

Ние често ги виждаме на Земята. Исус никога не е спирал да ни изпраща Водачи, за да ни помага.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *