ИНКАРНАЦИЯ В РАЗЛИЧНИ СВЕТОВЕ

 1. Различните ни телесни съществувания само на Земята ли се случват?
  „Не; ние ги изживяваме в различни светове. Тези, които прекарваме тук, не са нито първите, нито последните; те обаче са най-материалните и най-отдалечените от съвършенството.“
 2. С всяко ново телесно съществуване душата преминава ли от един свят в друг или може да има много съществувания на една и съща планета?
  „Може да живее много пъти на същата планета, ако не е напреднала достатъчно, за да премине към един по-висш свят.“

173 а) Следователно можем ли отново да се появяваме на Земята много пъти?
„Разбира се.“

173 б) Бихме ли могли да се върнем тук, след като сме живели в други светове?
„Без съмнение. Възможно е вече да сте живели някъде другаде и на Земята.“

 1. Връщането за да живеем на Земята една необходимост ли представлява?
  „Не; но ако не сте прогресирали, можете да отидете в друг свят, който не струва повече от Земята и който дори може да е по-лош от нея. „
 2. Има ли някакво предимство в това дух да се върне да обитава Земята?
  „Няма някакво особено предимство, освен ако не е в една мисия. В този случай той напредва там, както и на всяка друга планета.“

175 а) Не бихме ли били по-щастливи да останем в състояние на Дух?
„Не, не; това би означавало да сте в застой, а това, което се иска, е да вървите към Бога.“

 1. След като се били инкарнирани в други светове, могат ли духове да се въплътят в този свят, без някога да са били тук?
  „Да, по същия начин, както и вие на други светове. Всички светове са солидарни: това, което не е направено в един свят, се осъществява на друг. “

176 а) Значи, има хора, които са на Земята за първи път?
„Да, много, и в различни степени на напредък.“

176 б) Може ли да се разпознае по някакъв признак, че един Дух е на Земята за първи път?
„В това няма никаква полза.“

От няколко десетилетия вече наблюдаваме случаи на хора, които са показали своите благородни качества, искреност и здрав разум, и все пак свидетелстват за спомени от минали животи на различни планети, специално чрез метода на регресия в минали животи.
Това е един ценен начин да разберете повече информация по тази тема.

 1. За да достигне съвършенство и върховно щастие, крайното предназначение на всички хора, трябва ли Духът да премине през веригата на всички светове съществуващи във Вселената?
  „Не, защото много от тях съответстват на една и съща степен на относителната скала на развитие и Духа, излизайки от един от тях, не би научил нищо ново от другите светове, които са на същата степен.“

177 а) Как се обяснява множеството на неговите съществувания на една и съща планета?
„Всеки път той ще бъде в състояние да заема различна позиция от предишните съществувания и в тези различни обстоятелства той ще срещне много други поводи за придобиване на опит.

Ние можем да си дадем сметка колко много знания можем да придобием тук на Земята, за което обаче се нуждаем от много и много инкарнации, за да осъзнаем на какво ни учат природните закони.

 1. Могат ли Духовете да се инкарнират в един свят, сравнително по-нисш от онзи, в който някога са живели?
  „Да, когато са на една мисия, с цел да подпомогнат прогреса. В този случай те с радост приемат премеждията на такова едно съществуване, защото те им осигуряват начин да напреднат.“

178 а) Но може ли това да се случи и като и изкупление? Не може ли Бог да понижи бунтовните Духове до по-нисши светове?
„Духовете могат да останат стационарни в развитието си, но те не деградират. В случай на застой, за тях е едно наказание да не напредват, да започват на ново и по начина съответстващ за тяхната природа, съществуванията, които са употребени зле.“

178 б) Какви са тези, които трябва да започнат отначало същото съществуване?
„Онези, които са се провалили в мисиите си или в своите изпитания.“

Това е по-обичайно, отколкото можем да предположим. Няколко пъти това се е случвало тук, на Земята. В древни времена – с цивилизациите на Атлантида и Лемурия, а по-късно с изгнаниците от звездна система Капела. Дивалдо Франко разказа наскоро за една нова миграция от една планета, която принадлежи към системата Алционе, една от звездите, принадлежащи към съзвездието Плеяди, миграция на духове стартирала от 70-те години на миналия век, както и за нова вълна, която започна през 2000-та година. Той също така разказва за великите владетели и учители от миналото, за великите художници и др., които не се въплъщавали на Земята отдавна, но ще се върнат в следващите десетилетия, за да помогнат на земното човечество.

Препоръчваме ви да изгледате едно видео по книгата на медиума Шико Шавиер „По пътя към светлината“ – НАПИСАНА 1938г чрез процеса психографиране! https://youtu.be/co8sJwdNPto – Изберете скорост 0.75 за по-добро четене на субтитрите (избира се от зъбното колелце долу в дясно на видеото, след като го отворите в ютуб!)

Планетарния Преход обяснен от Спиритизма, различни интервюта – с участието на медиума ДИВАЛДО ФРАНКО https://youtu.be/nHm8RGU0NLs

 1. Дали всички съществата, които обитават даден свят, са постигнали еднакво ниво на съвършенство?
  „Не; във всеки един свят се случва същото, както на Земята: някои Духове са по-напреднали от други. „
 2. Преминавайки от тази планета на друга, Духът запазва ли интелекта, който е притежавал тук?
  „Без съмнение; интелекта не се губи. Може обаче да стане така, че той да не разполага със същите средства да го прояви, в зависимост от степента си на превъзходство и състоянието на тялото, което взема. “
 3. Съществата, които обитават различните светове, имат ли тела, подобни на нашите?
  „Без съмнение те имат тела, защото Духът трябва да бъде покрит с материя, за да действа върху материята. Тази обвивка обаче е повече или по-малко материална, в зависимост от степента на чистота, която Духовете са достигнали. Това е белег за разликата между световете, които трябва да преминем, тъй като има много обиталища в дома на нашия Баща и тези обиталища имат много степени. Някои знаят и имат осъзнатост за този факт още на Земята; на други обаче това не е дадено. „

Духът е необходимо да бъде покрит от периспирит, взет от флуидната материя, която съществува на планетата, за да е в състояние да се прероди там.

За това как изглежда материалното тяло на хората от други планети, имаме някои информации от тези, които са правили контакти с тях, а също и от спиритистките книги.

Духът Еммануел, например, казва в книгата „O Consolador“, че физически ние сме доста различни от нашите братя, които живеят на други планети поради законите на Природата, които управляват всяка планета.

В Спиритистки център СЕЛД се получи отговор, че обитателите на някои планети живеят сред една течна среда.

В книгата „Cartas de uma morta“, Духът Мария Жоао де Деус, майката на Шико Шавиер, починала още докато той е съвсем малък, говори за някои обитатели, които тя успява да види на една екскурзия, под ръководството на Духовни Водачи, и ги описва като високи същества, с крила, зелена, червена или синя кожа, някои приличат на хора, други не, според планетата.

Ще предоставим по-подробни примери за това в Урок 26.

 1. Възможно ли е да узнаем точното физическо и морално състояние на различните светове?
  „Ние, Духове, можем да отговаряме само в зависимост от степента на вашия напредък. Това означава, че ние не трябва да разкриваме тези неща пред всички, защото не всички са в състояние да ги разберат и подобно разкритие би ги смутило. „

Очевидно е, че в бъдеще такава информация ще се предоставя постепенно.

Коментар на Кардек: Посредством пречистването на Духа, тялото, което го покрива, също се приближава повече към природата на духа. Материята става по-малко плътна, то спира да пълзи печално по повърхността на земята, физически нужди стават по-малко груби, вече не е необходимо живите същества взаимно да се унищожават, за да се хранят. Духът се оказва по-свободен и има възприятия за неща на далечна дистанция, които са ни неизвестни. Вижда с очите на тялото това, което ние можем да зърнем бегло само чрез мисълта. Чрез пречистване на Духа се постига морално подобрение за съществата, които те съставляват, когато са инкарнирани. Животинските страсти са отслабени и егоизмът отстъпва мястото си на усещането за братство. Поради това в светове, по-висши от нашия, войните са неизвестни, липсва обект на омраза и раздори, защото никой не мисли да нанесе вреда на своя ближен. Интуицията, която жителите им имат за бъдещето, сигурността, която им дава една съвест без угризения, правят така че смъртта не им причинява никакво безпокойство. Те се изправят пред нея без страх, като пред една обикновена трансформация. Продължителността на живота в различните светове изглежда пропорционална на степента на физическо и морално превъзходство на всеки един от тях, което е напълно рационално. Колкото по-малко материално е тялото, толкова по-малко то е подвластно на превратностите, които го разрушават. Колкото по-чист е Духът, толкова по-малко страсти го подкопават. Това все пак е една благодат на Провидението, което по този начин съкращава страданията.

 1. Преминавайки от един свят в друг, Духът преминава ли през едно ново детство?
  „Детството е един необходим преход навсякъде, но не навсякъде то е толкова глупаво, колкото във вашия свят.“

Този въпрос ще бъде по-задълбочено обяснен в урок 26.

 1. Духът има ли способност да избира света, в който да живее?
  „Не винаги. Може да поиска да му бъде позволено да отиде на този или онзи свят и да може да го получи, ако го заслужи, защото за Духовете световете са достъпни според степента на тяхното извисяване. „

Дори за да посетите такива светове е необходимо разрешение и заслуги. Духът Мария Жоао де Деус (майката на Шико Шавиер) обяснява това в своята книга, а също и Духът Ирмао Х , когато той осъществява екскурзия до Марс.

184 а) Ако Духът не иска нищо, кое определя светът, в който той ще се реинкарнира?
„Степента на неговото развитие.“

 1. Физическото и моралното състояние на живите същества във всеки отделен свят завинаги ли е едно и също?
  „Не; световете също са подчинени на закона на прогреса. Всички те започнаха както вашия свят, в едно по-ниско положение и самата Земя ще претърпи идентична трансформация.
  Тя ще стане рай, когато хората станат добри. „

Коментар на Кардек: По този начин расите, които днес населяват Земята ще изчезнат като някой ден бъдат заменени от все по-съвършени същества, защото тези нови трансформирани раси ще наследят сегашните, както те наследиха други, които бяха дори по-груби.

Започнахме процес на промяна на нашата планета не само морално и интелектуално, но и физически.

 1. Ще има ли светове, в които Духът, спрял да се покрива с материални тела, има само перспирита като обвивка?
  „Има и дори тази обвивка става толкова ефирна, че за вас е все едно тя не съществува. Това е състоянието на Чистите духове.“

186 а) Изглежда от това произтича, че между състоянието съответстващо на последните инкарнации и състоянието на чистия Дух, не съществува съвършено очертана разделителна линия, така ли е?
„Няма такова разграничаване. Разликата между едното и другото състояние избледнява малко по малко, докато стане незабележимо, както нощта в първите проблясъци на зората. „

 1. Еднаква ли е субстанцията на периспирита във всички светове?
  „Не; тя е повече или по-малко ефирна. Преминавайки от един свят в друг, Духът се облича с материята, подходяща за този друг свят, но все пак тази промяна се осъществява мълниеносно бързо. „

Защо космическите сонди не успяха да докажат съществуването на разумна дейност на други планети?

Ето го отговорът.

Защото те живеят в друго измерение, т.е. в друго ниво на агрегация на материята. Това лесно виждаме в самата Земя. Когато умираме, духовното ни тяло (периспирит) не може да бъде видяно от повечето хора. Човешките технологии могат да регистрират само това, което виждаме в нашето измерение, което в сравнение с повечето други планети в Слънчевата система все още е много материално.

 1. Чистите Духове обитават ли специални светове или се намират във вселенското пространство, без да са свързани по-отблизо с един или друг свят?
  „Те обитават определени светове, но не са затворени там, като хората на Земята; те по-добре от другите могат да бъдат навсякъде.“

През 21 век броят на хората, които приемат живота на други планети, е много по-голям, но по времето на Кардек беше по-трудно да се подходи към тази тема.

От Упанишадите, хиндуистките философски книги, получаваме информация за живота на други планети.

По времето на Кардек вече е била написана книгата „От Земята до Луната“ (1865 г.) на Жул Верн, а по-късно книгата „Войната на световете“ (1898 г.) на Хърбърт Уелс, която започва да запознава хората с тези въпроси.

И дори след филма „Star Trek“ (1966) и още няколко други филма след това и редица доказателства за контакт с извънземни, все още съществува определен брой хора, които го отхвърлят. Те сякаш някак си все още живеят по геоцентричния модел (теория в астрономията, която разглежда Земята като център на Вселената.)

Но както казва Чарлз Дикенс в книгата си „Коледна песен“, хората имат 2 грозни деца: невежеството и нищетата, но между тях най-лошо е невежеството.

Исус каза, че „ще познаете истината и истината ще ви освободи“.

Освобождаване от какво?

От невежеството.

Но какви са тези звезди, тези планети? Ще оставим Леон Денис, в книгата му „Великата Енигма“ да ни даде отговор:

„Колкото са много световете, толкова са училищата за Душата, толкова много са полетата на еволюцията, за да култивираме нашето разбиране и в същото време да изградим флуидните си тела все по-деликатни, пречистени, блестящи. След борбите, мъките, неуспехите на хиляда тежки съществувания, след изпитанията и болките на планетарните цикли ще дойдат векове на щастие, в тези щастливи звезди, чиито проблясъци прожектират върху нас лъчи на мир и радост. Тогава ще дойдат благодатните мисии, новите апостолати със завидната задача да провокираме стимула за отваряне и разцъфтяване на спящите Души, за подпомагане на свой ред на нашите най-млади братя по техния път през материални региони.“


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *