ГЛАВА II Инкарнация на Духовете

ЦЕЛ НА ИНКАРНАЦИЯТА

 1. Каква е целта на инкарнацията на Духовете?
  „Бог налага инкарнацията, за да ги накара да достигнат до съвършенство. За някои това е изкупление; за други, мисия. Но за да постигнат това съвършенство, те трябва да понесат всички превратности на телесното съществуване: това е същността на изкуплението. Въплъщението също е насочено и към друга цел: да постави Духа в условия да подкрепи частта, която го касае в делото на сътворението. За да я изпълни във всеки свят Духът взема един инструмент, хармоничен към съществената материя на този свят, с цел да осъществи, от тамошна гледна точка, Божиите заповеди. Ето как, стремейки се да върши общата работа, той самият напредва.“

Коментар на Кардек: Действието на телесните същества е необходимо за напредъка на Вселената. Бог обаче, в своята мъдрост, искаше в същото това действие те да намерят едно средство за напредък и за приближаване към него. По този начин, по един възхитителен закон на Провидението, всичко е верижно свързано, всичко в Природата е солидарно.

Това е прекрасна новина за сътворението. Ние не се раждаме съвършени. Ангелите не са се родили съвършени. Всички същества, от най-малката частица на Вселената, която Спиритизмът нарича „интелигентен принцип“ или „небесна монада“, имат своята съдба да станат чист дух в далечното бъдеще!
Какво може да бъде по-славно от това? О, хора! Възпрете всичките си несправедливи думи, когато обвинявайте Бога, че е пристрастен! Днешният ангел, който пази стъпките ви, някога е бил създаден малка частица като вас самите.
От тук нататък ние нямаме повече причини да завиждаме на нашите братя и сестри, защото чрез последователни прераждания ще намерим нашата дестинация на просветление, като се учим чрез добродетелите на познанието и морала за смисъла на живота. И ние ще усвоим един от най-красивите уроци от живота: ще се научим да отделяме престъпника от престъплението. Ще се научим да прощаваме невежеството на този, който извърши престъплението и по този начин да заслужим прошката на Бога за собствените си грешки.

 1. Онези Духове, които от самото начало са следвали пътя на доброто, нуждаят ли се от инкарнация?
  „Всички са създадени прости и невежи, и в борбите и премеждията на телесния живот те се учат.

Бог, който е справедлив, не би могъл да направи някои щастливи, без да са се уморили и без да са работили, следователно без да имат заслуги. „

133 а) Но тогава каква е ползата за духовете, които следват пътя на доброто, ако това не ги освобождава от страданията на телесния живот?
„Те стигат по-бързо до целта. Освен това, неволите на живота често са следствие от несъвършенството на Духа. Колкото по-малко несъвършенства, толкова по-малко мъки. Този, който не е нито завистлив, нито ревнив, нито подъл, нито амбициозен, няма да търпи мъченията, които произтичат от тези дефекти. “

ДУШАТА

 1. Какво е душата?
  „Един инкарниран Дух.“
  а) Каква беше душата преди да се присъедини към тялото?
  „Дух“.
  б) Следователно душите и духовете идентични ли са, едно и също нещо?
  „Да, душите не са нищо друго освен Духове. Преди да се присъедини към тялото, душата е едно от интелигентните същества, които населяват невидимият свят, което временно е облечено в плътска обвивка, за да пречисти и просветли. “

Видеото, което се споменава в аудио урока: От Атома до Архангела:

 1. Има ли нещо друго в човека, освен душата и тялото?
  „Съществува връзката, която свързва душата с тялото.“
  а) От какъв характер е тази връзка?
  „Полуматериален, тоест има една преходна природа между Духа и тялото. Това трябва да е така, за да могат двете да общуват помежду си. Чрез тази връзка Духът действа върху материята и обратно.“

Коментар на Кардек: Следователно човекът е съставен от три основни части:
1º – тялото или материалното същество, аналогично на това на животните и оживено от същия жизнен принцип;
2º – душата, инкарниран Дух, който в тялото има свое обиталище;
3º – междинният принцип или периспирит, полуматериална субстанция, която служи като първата обвивка на Духа и свързва душата към тялото. В един плод такива са зародишът, перисперма и корите.

Според духовните ментори и водачи на Спиритистки Център Леон Денис (СЕЛД) всички медиумни устройства и генетични болести, които материалното тяло ще развие, са установени в периспирита.

 1. Душата независима ли е от жизнения принцип?
  „Тялото не е нищо повече от една обвивка, ние постоянно го повтаряме.“

136 а) Може ли тялото да съществува без душата?
„Може; обаче, щом животът на тялото спре, душата го напуска. Преди раждането все още няма окончателен съюз между душата и тялото; докато след пълното установяване на този съюз смъртта на тялото нарушава връзките, които го обвързват с душата и тя го напуска.

Органичният живот може да оживява тялото без душа, но душата не може да обитава тяло, лишено от органичен живот.

136 б) Какво би било нашето тяло, ако нямаше душа?
„Обикновена купчина месо без интелект, всичко каквото искате, но не и човек.“

Ето защо хората могат да създават машини, които правят много неща, но интелигентното същество на Вселената е създадено единствено от Бог.
Така че няма ни най-малко надежда в бъдеще да дойде един д-р Франкещайн и да създава живот, защото, както твърди Книга на Духовете, „тяло без душа е всичко, само не и човек“.

 1. Може ли един дух да се въплъти едновременно в две различни тела?
  „Не, Духът е неделим и не може едновременно да оживява две различни същества.“ (Вижте в „Книга на Медиумите, глава VII, „Бикорпореалност и преображение“.)
 2. Какво трябва да мисли за мнението на онези, които смятат душата за принципа на материалния живот?
  „Въпрос на дефиниция е, ние не придаваме почти никакво значение, просто думи. За начало трябва да се споразумеете помежду си за точното значение на изразите, които употребявате. „
 3. Някои Духове, а преди тях някои философи, определят душата като същество: „душевна искра, излъчвана от великото цяло“. Защо е това противоречие?
  „Няма противоречие. Всичко зависи от значенията на думите. Защо нямате дума за всяко нещо? “

Коментар на Кардек: Думата душа се използва за изразяване на много различни неща. Някои наричат душа принципа на живота и в този смисъл може с основание да се каже, фигуративно, че душата е оживена искра, която се излъчва от Великото Цяло. Тези последни думи показват вселенския източник на жизнения принцип, от който всяко същество поглъща една порция, която след смъртта се връща към масата, от която е възникнала.
Тази идея по никакъв начин не изключва идеята за морално същество, обособено, независимо от материята, което запазва своята индивидуалност. Това същество също се нарича душа и в този смисъл може да се каже, че душата е един въплътен, инкарниран Дух. Давайки различни дефиниции на душата, Духовете говореха според начина, по който те прилагаха думата и също според земните идеи, които все още проникваха в тях повече или по-малко. Това произтича от недостатъка на човешки език, който няма една дума за всяка идея, оттам идват и камарата грешка и дискусии. Ето защо висшите Духове ни казват, че първо трябва се разберем по отношение на думите.

Тази идея по никакъв начин не изключва идеята за морално същество, обособено, независимо от материята, което запазва своята индивидуалност. Това същество също се нарича душа и в този смисъл може да се каже, че душата е един въплътен, инкарниран Дух. Давайки различни дефиниции на душата, Духовете говореха според начина, по който те прилагаха думата и също според земните идеи, които все още проникваха в тях повече или по-малко. Това произтича от недостатъка на човешки език, който няма една дума за всяка идея, оттам идват и камарата грешка и дискусии. Ето защо висшите духове ни казват, че първо трябва се разберем по отношение на думите.

 1. Какво трябва да се мисли за теорията, че душата е разделена на толкова части, колкото мускули съществуват, и по този начин тя управлява всяка от функциите на тялото?
  „Това все още зависи от значението на думата душа. Ако под душа се разбира жизнения флуид, тази теория има причина за възникване; ако душата се разбира като инкарнирания Дух, това е погрешно. Вече казахме, че Духът е неделим. Той предава движение на органите, използвайки междинния флуид, без да се разделя заради това.“
  а) И все пак някои Духове обаче дадоха такава дефиниция.
  „Невежите Духове могат да вземат следствието за причина.“

Коментар на Кардек: Душата действа чрез посредничеството на органите, а органите се оживяват от жизнения флуид, който се разпределя от тях, и съществува в по-голямо изобилие в тези, които са центрове или огнища на движение. Това обяснение обаче не действа, когато душата бъде приета за Духа, който обитава тялото по време на живота и го оставя при смъртта.

Душата е като електричеството, което кара едно устройство да работи. Тя не е разделена на части, а е самия действителен източник.
Душата не е нещо, което се класифицира по форма. Тя може да се разпростира далеч на разстояние и чисти духове като Исус дори могат да видят бъдещето, но тя все пак е едно нещо.
Ние сме като слепци, които се опитват да разберат какво е едно нещо, което никога не сме виждали преди, опипвайки го с ръце.
Това е доста трудно да се разбере, но душата не е ограничена в нашия лимитиран свят на форми и материя.

 1. Има ли нещо вярно в мнението на онези, които твърдят, че душата е извън тялото и го заобикаля?
  „Душата не е затворена в тялото, като една птица в клетка. Тя се излъчва и се проявява навън, като светлина през един стъклен глобус или като един звук около център на звука. В този смисъл може да се каже, че тя е външна, но не следва да се смята, че обвива тялото.

Душата има две обвивки. Едната, фина и лека: това е първата, която наричате периспирит; другата, груба, материална и тежка, тялото. Душата е центърът на всички обвивки, като един зародиш в костилката на плода, както вече казахме.

Както виждаме на картината душата се излъчва навсякъде. Същото е, когато някой чувства как друг го вика ментално. Това е душата, която излъчва.

 1. Какво ще кажете за тази друга теория, според която душата в едно дете придобива завършеност с всеки следващ период от човешкия живот?
  „Духът е един и е цялостен у детето, както е и при възрастния. Органите, или инструментите за проява на душата, постепенно се развиват и усъвършенстват. Тук отново следствието се приема като причина. „

Ние ще ви предоставим в бъдеще една книга на Андре Луис, наречена „Missionários da Luz“/ Мисионери на Светлината, която обхваща всички процеси на прераждането на един Дух по време на живота му в утробата на майката.

Но дори и в такъв процес, който е сравним с фазата на съня за повечето обикновени духове, висшите духове имат контрол по време на процеса.

Например в книгата на Андре Луис, описаният дух не е имал заслуги, нито е имал духовен напредък, за да контролира всички процеси и решения по време на етапа си в утробата на майката.

Въпреки това, в книгата „Франсиско де Асизи“, от Духа Мирамез, виждаме, че Франсиско е имал контрол над формирането на тялото си от самото начало, избирайки дори по-подходящия сперматозоид според нуждите му. Той е буден през целия процес, достигайки до тялото на бебето и в последствие края на процеса.
Според същия духовен автор, но в друга книга се казва, сперматозоидът на Исус, е донесен от друга галактика, тъй като на земята не е имало човешки генотип, който да предостави на Исус всички биологични устройства, които да му позволят да прояви външно всичките му медиумни способности и различни знания.

 1. Защо не всички духове определят душата по един и същи начин?
  „Не всички духове са еднакво информирани по тези въпроси. Има духове на интелекта, които все още са ограничени и не разбират абстрактни неща. Те са като деца сред вас. Има също и псевдо-мъдри духове, които сами се хвалят с думи, за да се наложат, дори както се случва и сред вас. Тогава самите просветени Духове могат да се изразят в различни термини, чиято стойност обаче по същество е еднаква, особено когато става въпрос за неща, които вашият език е безсилен да преведе ясно. Тогава те използват образи, сравнения, които вие приемате като реалност. „
 2. Какво се разбира от душата на света?
  „Вселенския принцип на живот и интелекта, от който се раждат индивидуалностите. Но тези, които използват този израз, по-често не се разбират един друг. Терминът душа е толкова еластичен, че всеки го тълкува според фантазиите си. На Земята също е определена душа. Под термина душа на Земята човек трябва да разбира набора от безкористни Духове, които ръководят вашите действия за добро, когато ги чуете, и които в известен смисъл са Божии офицери по отношение на вашата планета. „
 3. Как може да се обясни, че толкова много древни и съвременни философи толкова дълго време обсъждат науката психология и не са достигнали до познание на истината?
  „Тези хора бяха предшествениците на вечната Спиритистка Доктрина. Те подготвиха пътя. Те бяха хора и като такива сгрешиха, извеждайки собствените си идеи на светло. Въпреки това, дори техните грешки служат за подчертаване на истината, показвайки плюсовете и минусите. Освен това сред тези грешки има големи истини, които едно сравнителното проучване прави понятни. „
 4. Душата има ли определено и ограничено място в тялото?
  „Не; все пак, при големите гении, при всички онези, които мислят много, тя пребивава по-специално в главата, докато тя заема главно сърцето на тези, които чувстват много и чиито действия са свързани с Човечеството. „

146 а) Какво трябва да се мисли за мнението на онези, които поставят душата в един от жизнените центрове?
„Това би означавало, че Духът предпочита да обитава тази част от вашия организъм, защото именно там е пресечната точка на всички усещания. Тези, които го поставят в това, което смятат за център на жизнеността, го объркват с жизнения флуид или принцип. Въпреки това може да се каже, че седалището на душата се намира особено в органите, които служат за интелектуални и морални прояви. „

Да искаме душата да е свързана с този или онзи орган показва колко трудно е за нас да разберем душата като независима от материята. Казват, че никой никога не се е връщал, за да ни даде информация. Грешка е да го кажем и мисията на Спиритизма се състои именно в това да ни изясни за това бъдеще, да се увери, че до известна степен ние го докосваме с пръст и проникваме в него с очите си, не само от разсъждения, а от факти, защото благодарение на спиристката комуникация вече не е обикновена презумпция, вероятност, за която всеки предполага по свое желание, а поетите разкрасяват с фикциите си или натрупват измамни алегорични образи.

Така изглежда реалността, тъй като именно съществата отвъд гроба идват да опишат ситуацията, в която се оказват, да докладват какво правят, давайки ни възможност да подпомогнем всички приключения от новия живот, те живеят там и ни показват по този начин неизбежната участ, която е запазена за нас, според нашите заслуги и недостатъци. Има ли нещо антирелигиозно в това? Точно обратното, защото невярващите намират вяра там и охладнелите подновяват своя плам и увереност. Следователно Спиритизмът е най-мощният помощник на религията. Ако той е там, то е защото Бог го позволява и го позволява така, че нашите колебаещи надежди да бъдат засилени и така, че да бъдем отведени обратно към пътя на доброто от гледна точка на бъдещето.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *