РАЗЛИЧНИ ПО РАНГ ДУХОВЕ

 1. Духовете равни ли са или има йерархия между тях?
  „Те са от различни рангове, в зависимост от степента на съвършенство, която са постигнали.“
 2. Ранговете или степените на съвършенство на Духовете някакъв определен брой ли са?
  „Те са неограничени на брой, тъй като между тях не съществуват разграничителни линии, които да поставят граница, така че деленията могат да се умножат или намалят свободно. Като се имат предвид общите характеристики на Духовете, те могат да бъдат сведени до три основни ранга.
  „На първо място – първи ранг, ще бъдат поставени онези, които са достигнали максимално съвършенство: Чистите Духове. На второ място са онези, които са достигнали средата на скалата: желанието за добро е това, което преобладава в тях. Онези, които все още са на дъното на скалата, принадлежат към трети ранг: несъвършените Духове. Те се характеризират от невежество, желание за зло и всички лоши страсти, които забавят напредъка им.“
 3. Духовете от втори ранг, за които доброто е водеща грижа, имат ли силата да го упражняват?
  „Всеки от тях има тази сила, според степента на съвършенство, която е достигнал. Така някои носят наука, други имат мъдрост и доброта. Всички обаче все още трябва да претърпят изпитания.“
 4. Всички ли Духове от трети ранг са лоши по своята същност?
  „Не; някои не правят нито зло, нито добро; други, напротив, изпитват удоволствие от злото и са доволни, когато им се отдаде възможността да го правят. Има също и лекомислени или безумни, повече пакостливи отколкото зли, които изпитват удоволствие от хитростите, отколкото от злото, и чието удоволствие се състои в мистифициране и предизвикване на дребни бели, на които се смеят.“

ДУХОВНА ЙЕРАРХИЯ

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ. – Класификацията на Духовете се основава на степента на техния напредък, на качествата, които вече са придобили и несъвършенствата, от които тепърва трябва да се отърват. Тази класификация, между другото, не е нищо абсолютно. Само като едно цяло всяка категория има един дефиниран характер.
  От една степен на развитие към друга преходът е нечувствителен и в крайните граници нюансите избледняват, както е в царството на Природата, както и при цветовете на дъгата, или, също в различните периоди от живота на човека. Следователно могат да се формират повече или по-малко класове, в зависимост от гледната точка, от която се разглежда въпросът. Тук е същото, което се случва с всички научни класификационни системи, които могат да бъдат повече или по-малко пълни, повече или по-малко рационални, повече или по-малко удобни за интелекта.
  Каквито и да са те, те не променят основата на науката по никакъв начин. Поради това е естествено при запитване по този въпрос, Духовете да се разминават по броя на категориите, без това да има някакво значение. И все пак не липсваха хора, които се вкопчиха в това явно противоречие, без да размислят, че за Духовете онова, което е чисто конвенционално няма значение. За тях мисленето е всичко. Те оставят на нас формата, избора на термини, класификациите, с една дума, системите.
  Нека също така обмислим, че никога не трябва да изпускаме от поглед факта, че сред Духовете, също както и сред хората, има много невежи, така че никога не са прекалено много предпазните мерки предприети срещу тенденцията да се вярва, че щом са Духове, всеки трябва да знае всичко. Всяка класификация изисква метод, анализ и задълбочени познания по темата. И така в света на Духовете, тези, които имат ограничени познания, са, както и в този свят, невежите, неспособни да схванат обобщението, да формулират система. Те възприемат или разбират само много несъвършено каквато и да е класификация.
  Всички духове, които са по-висши спрямо тях, те ги се считат за първа категория, защото не могат да оценят градациите на знанието, способностите и морала, които ги отличават, както сред нас се случва с един груб човек по отношение на цивилизования. Дори онези, които са способни на такава оценка, могат да покажат вариации, що се отнася до особеностите, според гледната точка, в която се оказват, особено ако става дума за разделение, което не съдържа абсолютен характер. Линей , Жусийо и Турнфор , всеки един от тях е имал свой собствен метод, без ботаниката впоследствие да е преживял някаква промяна. Никой от тях не е измислил растенията, нито техните характеристики. Те единствено наблюдаваха аналогиите, според които формират групите или класовете.
  По същия начин действахме и ние. Ние не сме измислили Духовете, нито техните характеристики. Ние виждахме и наблюдавахме, ние ги преценявахме по техните думи и дела, след това ги класифицирахме по прилики, въз основа на данни, които те самите ни предоставиха.
  Като цяло духовете признават три основни категории или три основни разделения. В последната, която е в дъното на скалата, са несъвършените Духове, характеризиращи се с надмощие на материята над духа и склонността към злото. Тези във втора категория се характеризират с преобладаването на духа над материята и желанието за добро: те са добри Духове. И накрая първата категория включва чистите Духове, онези, които са достигнали върховната степен на съвършенство.
  Това разделение ни се стори напълно рационално и с много положителни аспекти. Трябваше само да подчертаем, чрез достатъчно подразделения, основните нюанси на всяка група. Това направихме ние с помощта на Духовете, чиито доброжелателни инструкции никога не ни липсваха.
  С помощта на тази рамка ще бъде лесно да се определи рангът, както и степента на превъзходство или малоценност на онези, които могат да влязат във взаимоотношения с нас и следователно степента на доверие или зачитане на мнението, което заслужават. В известен смисъл тя е ключът към Спиритистката наука, тъй като единствено тя може да обясни аномалиите, които комуникациите представят, просветлявайки ни за интелектуалните и морални неравенства на Духовете. Ще отбележим обаче, че те не принадлежат изключително към този или онзи клас. Тъй като техният напредък винаги е постепенен и често по-силно акцентиран в една посока, отколкото в друга, може да се случи така, че много от тях да събират в себе си характеристики от различни категории, които техните действия и език дават възможност да се оцени.

ТРЕТИ РАНГ – НЕСЪВЪРШЕНИ ДУХОВЕ

 1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. – Преобладаване на материята над духа. Склонност към зло. Невежеството, гордост, егоизъм и всички страсти, които следват от това. Те имат интуиция за Бог, но не го разбират.
  Не всички са лоши по своята същност. В някои има повече леност, безрасъдство и злоба, отколкото истинско зло. Някои не правят нито добро, нито зло; но, просто от факта, че не правят добро, те вече показват своята ниска позиция. Други, напротив, се наслаждават на злото и се радват, когато се появи повод да го направят.
  В тях може да се намери интелект съчетан със злина или зловредност; въпреки това, каквато и степен на интелектуално развитие да са постигнали, идеите им не са много извисени и чувствата им са повече или по-малко долни.
  Те имат ограничени познания за нещата в духовния свят и малкото, което знаят, е объркано с идеите и предразсъдъците на телесния живот. Те не могат да ни дадат повече от едни погрешни и непълни представи; обаче в своите съобщения, дори и несъвършени, внимателният наблюдател намира потвърждение на великите истини, преподавани от Висшите Духове.
  В езика, който използват, се разкрива техния характер. Всеки дух, който в своите комуникации предава една лоша мисъл, може да бъде класифициран в Третия Ранг. Следователно всяка лоша мисъл, която ни се подсказва, идва от един Дух от този ранг.
  Те виждат щастието на добрите и този спектакъл представлява една непрестанна мъка за тях, защото ги кара да изпитат всички тревоги, които завистта и ревността могат да предизвикат.
  Те запазват паметта и възприемането на страданията на телесния живот и това впечатление често е по-болезнено от реалността. Следователно те страдат наистина за злините, които са претърпели в живота и за онези, които причиняват на другите. И тъй като страдат дълго време, те си мислят, че ще страдат завинаги. Бог иска те да смятат така, за да ги накаже.
  Те могат да съставят пет основни класа.
 2. Десети клас. НЕЧИСТИ ДУХОВЕ – Те са склонни към зло, и го превръщат в обект на техните грижи и дела. Като духове те дават коварни съвети, всяват раздори и недоверие, и се маскират по всякакъв начин, за да излъжат най-добре. Те се свързват с хора с достатъчно слаб характер, които да се поддадат на техните внушения, за да ги подтикнат към гибел, като изпитват удовлетворение, ако са способни да забавят техния напредък, карайки ги да се поддадат пред изпитанията, през които преминават.
  В проявите си те се разпознават чрез езика. Тривиалността и грубостта на изразите, при Духове, както и при хората, винаги е индикация за една морална непълноценност, ако не и също интелектуална. Техните комуникации изразяват низостта на техните наклонности и, ако те се опитат да заблуждават, говорейки разумно, те не могат да поддържат ролята дълго време и винаги в крайна сметка сами се издават.
  Някои народи ги издигат в положение на зловредни божества; други ги обозначават с имена като демони, зли гении, зли духове. Когато се инкарнират, живите същества, които те съставляват са предразположени към всички пороци, които пораждат гнусни и унизителни страсти: чувственост, жестокост, углавни престъпления, лицемерие, алчност, зловещо скъперничество. Те вършат зло за удоволствие, най-често без причина и от ненавист към доброто, те почти винаги избират жертвите си сред честните хора. Те са напаст за Човечеството, без значение на социалната категория, към която принадлежат, и лустрото на цивилизацията не ги спасява от порицание и позор.
 1. Девети клас. ЛЕКОМИСЛЕНИ ДУХОВЕ. – Те са невежи, злонамерени, безразсъдни и подигравателни. Те се намесват във всичко, те отговарят на всичко, без да ги е грижа за истината. Те обичат да предизвикват малки разногласия и леки радости, да интригантстват, да подвеждат чрез мистификации и хитрост.
  Към този клас принадлежат духове, които обикновено са наричани джуджета, таласъми, гноми, дяволи. Те са под зависимостта на висшите духове, които често ги наемат, както ние нашите слуги. В комуникацията си с хората, езикът, който използват, често е остроумен и едностранчив, но почти винаги без дълбочина на идеите. Те се възползват от човешките странности и глупости, и ги оценяват презрително и сатирично. Ако заемат чужди имена, това е повече от злонамереност, отколкото от порочност.
 2. Осми клас. ПСЕВДО-МЪДРИ ДУХОВЕ. – Те имат доста обширни познания, но все пак те вярват, че знаят повече, отколкото наистина знаят. След като са постигнали известен напредък от различни гледни точки, техният език изглежда има сериозен характер, от такова естество, че да заблуди по отношение на техните способности и светлина. Но като цяло, това не е нищо друго, освен отражение на предразсъдъците и системните идеи, които те са имали на Земята. Това е една смесица от някои истини с най-тривиални грешки, през които проникват самонадеяност, гордост, ревност и упоритост, които те все още не са успели да съблекат от себе си.
 3. Седми клас. НЕУТРАЛНИ ДУХОВЕ. – Не са достатъчно добри, за да правят добро, не са достатъчно лоши, за да правят лошо. Те клонят както към едното, така и към другото и не надхвърлят обичайното състояние на човечеството, както по отношение на морала, така и по интелигентност. Те се вкопчват в нещата от този свят и чувстват липсата на грубите му радости.
 4. Шести клас. ПОЧУКВАЩИ ДУХОВЕ И СМУТИТЕЛИ. – Тези Духове, за да бъдем точни, не формират отделен клас според личните си качества. Те могат да се поберат във всички класове от Трети Ранг Несъвършени Духове. Те обикновено проявяват присъствието си чрез сетивни и физически ефекти, като удари, движение и ненормално разместване на твърди тела, раздвижване на въздуха и др. Изглежда те са привързани към материята повече от другите.
  Те са основните носители на превратностите свързани с елементите на земното кълбо, независимо дали действат на въздух, вода, огън, твърди тела или в недрата на земята. Признато е, че тези явления не произтичат от една случайна или физическа причина, тъй като показват един преднамерен и интелигентен характер.
  Всички духове могат да произведат такива явления, но духовете от висок ранг обикновено ги поставят в подчинено положение, тъй като са по-подходящи за материални действия, отколкото за нещата свързани с интелекта; когато намерят такива прояви за полезни, развитите духове използват последните като свои помощници.

ВТОРИ РАНГ – ДОБРИ ДУХОВЕ

 1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. – Преобладаване на Духа над материята; желание за добро. Техните качества и сили да вършат добро са свързани със степента на напредък, който са постигнали; някои притежават научно познание, други са постигнали мъдрост и доброта. По-напредналите съчетават знанието с моралните качества. Въпреки, че все още не са напълно дематериализирани, те запазват повече или по-малко, в зависимост от категорията, която заемат, особеностите на своето телесно съществуване, както във формата на езика, така и в навиците, сред които се срещат дори някои от техните мании. В противен случай те биха били съвършени Духове.
  Те разбират Бог и безкрайността и вече се радват на щастието на добрите. Те са щастливи от доброто, което правят и злото, което предотвратяват. Любовта, която ги обединява, е източник на едно неизразимо щастие, което няма в себе си нито безпокойство, нито завист, нито съжаления, нито някоя от лошите страсти, които съставят мъчението на несъвършените Духове. Всички обаче все още трябва да преминават тестове, докато достигнат до съвършенство.
  Като Духове, те събуждат добри мисли, водят хората далеч от пътя на злото, защитават онези в живота, които се оказват достойни за защита и неутрализират влиянието на несъвършените Духове върху онези, които не заслужават да страдат от него.
  Когато са инкарнирани, те са мили и доброжелателни към своите събратя. Те не се подбуждат от гордост, егоизъм или амбиция. Те не изпитват омраза, негодувание, завист или ревност и правят добро заради самото добро.
  Този ранг принадлежи на Духовете, обозначени в народните вярвания с имената на добри джинове, ангели- хранители, Духове на доброто. Във времена на суеверие и невежество те са били издигнати до категорията на доброжелателни божества.
  Те могат да бъдат разделени на четири основни групи:
 2. Пети клас. ДОБРОЖЕЛАТЕЛНИ ДУХОВЕ. – Добротата е доминиращото качество в тях. Те с удоволствие служат на хората и ги защитават. И все пак знанията им са ограничени. Те са прогресирали повече в морално отношение, отколкото в посока на интелекта.
 3. Четвърти клас. ЕРУДИРАНИ ДУХОВЕ. – Те се отличават с широтата на своите знания. Те са по-малко загрижени за моралните въпроси, в сравнение с въпросите от научен характер, за които те са по-подходящи. Те обаче гледат на науката само от гледна точка на нейната полезност и никога не са доминирани от каквито и да е страсти, типични за несъвършените Духове.
 4. Трети клас. ДУХОВЕ НА МЪДРОСТТА. – Те се характеризират от морални качества от най-висок порядък.
  Без да имат неограничени знания, те са надарени с интелектуален капацитет, който им дава правилна преценка за хората и нещата.
 5. Втори клас. ВИСШИ ДУХОВЕ. – Те обединяват в себе си наука, мъдрост и доброта. Доброжелателността винаги се излъчва от езика, който използват; това е един език, винаги достоен, висш, и често извисен. Тяхното превъзходство ги прави по-подходящи от другите, за да ни дадат точни представи за нещата от безтелесния свят, в границите на това, което е позволено човек да знае.
  Те общуват със задоволство с онези, които търсят истината добросъвестно и чиито души вече са доста отделени от земните връзки, за да я разберат. Те обаче се дистанцират от онези, които са водени единствено от любопитството, или които, под влияние на материята, избягват да прилагат доброто.
  Когато по изключение те се инкарнират на Земята, това е за да изпълнят една мисия на прогрес и тогава те ни предлагат този вид съвършенството, към което Човечеството може да се стреми в този свят.

ПЪРВИ РАНГ – ЧИСТИ ДУХОВЕ

 1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. – Никакво влияние на материята върху тях. Интелектуално и абсолютно морално превъзходство по отношение на Духовете от другите рангове.
 2. ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН КЛАС. – Духовете, които го съставят, са покрили всички степени на скалата и са премахнали от себе си всички нечистотии на материята. Достигайки връхната точка на съвършенството, което едно същество позволява, те вече не трябва да се подлагат на изпитания или изкупления. Вече не са обект на прераждане в тленни тела, те осъзнават вечния живот в лоното на Бога.
  Те се радват на неизменно щастие, защото не са подвластни на нуждите или превратностите на материалния живот. Това щастие обаче не е едно монотонното безделие, което да се осъществява във вечно съзерцание. Те са пратениците и служителите на Бог, чийто заповеди изпълняват, за да поддържат вселенската хармония.
  Те командват всички Духове, които са по-ниско от тях, помагат им в работата по тяхното усъвършенстване и им възлагат мисии. Да подпомагат хората в страданията им, да ги привличат към доброто или към изкуплението на недостатъците, които ги държат далеч от върховното щастие, представлява за Чистите Духове най-удовлетворяващо занимание. Понякога те се споменават с имена на ангели, архангели или серафими.
  Хората може да се свържат в комуникация с тях, но би било крайно нахално човек да претендира, че ги има постоянно на свое разположение.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *