ВТОРА ЧАСТ
ДУХОВНИЯТ СВЯТ или СВЕТЪТ НА ДУХОВЕТЕ

ГЛАВА I – ДУХОВЕ

ПРОИЗХОД И ПРИРОДА НА ДУХОВЕ

 1. Какво определение може да се даде за Духовете?
  „Може да се каже, че Духовете са интелигентните същества на Творението. Те населяват Вселената, извън материалния свят.“

Бележка на Кардек – Думата Дух се използва тук, за да обозначи индивидуалностите на извънтелесните същества, а не интелигентният елемент на Вселената.

Това е точния отговор: „Духовете са интелигентното същество на творението“.
Тук от отговора можем да приемем, че Духът е интелигентното същество, което оживява човешкото тяло.

 1. Духовете същества различни от Божественото ли са, или те са прости еманации или части от него и затова са наречени деца на Бога?
  „Боже мой! Те са дело на Бог, точно както машината е дело на човека, който я произвежда. Машината е произведение на човека, но не е самия човек. Знаете, че когато един човек направи нещо красиво, полезно, той нарича свое дете творението си. Добре тогава! Същото е и с Бога: ние сме негови деца, тъй като сме негово дело.“

Отговорът е много ясен: Духът е създаден от Бог, но не е част от Бога.
Лесно можем да видим същото в нашето материално тяло. Ние като Дух управляваме милиарди клетки, но не сме клетките.

 1. Духовете имали ли са начало или съществуват, като Бог, от цялата вечност?
  „Ако духовете нямаха едно начало, те биха били равни на Бога, когато в действителност те са неговото творение и са подвластни на неговата воля. Бог съществува цяла вечност, това е безспорно. Как обаче ни е създал и кога го е направил, не знаем нищо. Можете да кажете, че ние нямаме начало, ако вложите смисъла, че, бидейки вечен, Бог трябва да е сътворявал винаги и непрекъснато. Но, кога и как е направил всеки от нас, повтарям, никой не знае: това е мистерия. „

Как сме били създадени? Кога? Тези отговори ги има само Бог.
Не трябва да сме самонадеяни до степен, в която да мислим, че имаме правото да спорим със самия Бог как Той е създал нещата.

 1. Тъй като във Вселената има два общи елемента: интелигентният елемент и материалният елемент, може ли да се каже, че Духовете са формирани от интелигентния елемент, тaка както инертните тела са образувани от материалния елемент?
  „Разбира се. Духовете са индивидуализация на интелигентния принцип, точно както телата са индивидуализацията на материалния принцип. Времето и начинът, по който се случва това формиране не са известни.“

Въпросът опира до същия „интелигентен принцип“ в пътя му да стане Дух, т.е., човешки души.
Така че водачът, който отговори на Кардек, отговаря правилно.
Няколко пъти водачите предупреждаваха Кардек за значението на приемането на правилни думи за обяснение на нещата, за да се избегне недоразумение.
И така, ние приемаме „интелигентен принцип“ или „небесна монада“ за духовното същество, което оживява последователно минералното, растителното и животинското царства, докато достигне нужните изисквания за да стане Дух, т.е. човешка душа.

 1. Създаването на духове постоянно ли е или се е случило само в началото на времето?
  „То е постоянно. Искаме да кажем: Бог никога не е спирал да твори.“

Това е безкрайна работа, защото днешните Духове се нуждаят от съвременните интелигентни принципи, за да се развият.
Как да се подобрим без материята, която служи на Духа в неговата сага за просветление на себе си? Междувременно, Духът помага на интелигентния принцип в неговото собствено развитие, независимо от нивото, на което се намира.

 1. Духовете спонтанно ли се образуват или те произхождат един от друг?
  „Бог ги създава, както всички други създания, по своя воля. Но, отново повтарям, произходът им е една загадка.“
 2. Правилно ли е да се каже, че духовете са нематериални?
  „Как е възможно да определите нещо, когато липсват сравнителни термини и езика е несъвършен да изрази? Може ли човек, роден сляп, да дефинира светлината? „Нематериални“ не е точен термин; безтелесни – би било по-точно, защото трябва да разберете, че бидейки творение, Духът трябва да представлява нещо. Това е една квинтесенциална материя, но без аналогия за вас и толкова ефирна, че убягва изцяло от сетивата ви.“

Коментар на Кардек: Ние казваме, че духовете са нематериални, защото по своята същност те се различават от всичко, което знаем под името „материя“. Едно племе от незрящи хора не биха могли да изразят светлината и нейните ефекти. Човекът, който е сляп по рождение, вярва, че всички възприятия се свеждат до слух, мирис, вкус и допир. Той не разбира онези идеи които биха могли да му бъдат дадени единствено от сетивото, което му липсва. Ние, другите, сме наистина слепци за същността на свръхчовешките същества. Ние можем да ги дефинираме само чрез сравнения, които винаги са несъвършени, или чрез усилие на въображението.

 1. Имат ли край духовете? Разбираме, че принципът, от който те изхождат, е вечен, но това, което питаме, е дали техните индивидуалности имат краен срок и дали в едно определено време, повече или по-малко дълго, елементът, от който са формирани, не се разпръсква и връща към масата, от която е дошъл, както е при материалните тела. Трудно е да си представим, че нещо, което е имало едно начало, никога няма да свърши.

„Има много неща, които вие не разбирате, защото имате ограничен интелект. Това обаче не е причина за отказ. Синът не разбира всичко, което баща му може да разбере, нито невежият разбира всичко, което мъдрецът научава. Ние казваме, че съществуването на Духовете няма край. Това е всичко, което можем да кажем засега.“

НОРМАЛЕН ПРИМИТИВЕН СВЯТ

 1. Духовете съставят ли един свят различен, извън този, който виждаме?
  „Да, светът на Духовете, или безтелесните интелекти.“

Този нематериален свят, който всички религии от миналото са описали с няколко имена, има много различни нива.
Имаме добър пример в книгата „Наш Дом“, която описва една духовна колония близо до Земята, където Духовете, които отиват там, имат обикновено ниво на еволюция. Можем да видим същото по-рано през 14 век с книгата „Божествена комедия“ на Данте Алигиери, когато той се среща с любимата си Беатрис в една духовна колония, където тя живее, и която Данте описва като Рая.

 1. Кой от двата, духовния или телесният свят, е главния, в реда на нещата?
  „Духовния свят, който предшества и оцелява над всичко“.

Ще коментираме този отговор със следните мъдри думи:
„Ние се раждаме, без да донасяме нищо материално. Умираме, не взимайки нищо материално със себе си. И между раждането и смъртта се борим за неща, които не сме донесли и няма да вземем със себе си.“

 1. Може ли телесният свят да престане да съществува или никога да не е съществувал, без това да промени същността на духовния свят?
  „Разбира се. Те са независими; въпреки това, връзката между двата свята е непрекъсната, тъй като те реагират един на друг непрекъснато.“

Материалния свят може да бъде дефиниран като „етап, в който се случва сагата на Духовете“. Това е като една голяма театрална постановка.

 1. Обитават ли духовете един специфичен и ограничен район в пространството?
  „Те са навсякъде. Безкрайните пространства са населени безкрайно. Много от тях вие имате край себе си непрекъснато, те ви наблюдават и действат върху вас, без да го осъзнавате, тъй като Духовете са една от силите на природата и инструментите, които Бог използва за осъществяването на своя Провиденчески промисъл. Но не всички духове обаче могат да отидат навсякъде, за това има региони, които са затворени за по-малко напредналите.“

Чистите Духове не се нуждаят от място, където да живеят. Ние обикновените Духове се събираме в духовни колонии.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *