Глава IX Дейност и мисии на духовете

 1. Духовете имат ли да правят нещо друго, освен да се занимават с личното си подобрение?
  „Те сътрудничат за създаването на хармонията на Вселената, изпълнявайки желанията на Бог, като те са негови служители. Духовният живот е едно непрекъснато занимание, но не е нищо болезнено, както е животът на Земята, защото не съществува телесна умора, нито има тревоги за телесните нужди.“
 2. Нисшите и несъвършени духове също ли изпълняват една полезна роля във Вселената?
  „Всички имат задължения за изпълнение. Нима и най-обикновения зидар не участва в построяването на една сграда, както и архитекта? “ (540)
 3. Има ли всеки Дух едни специални задания?
  „Всички трябва да живеем навсякъде и да придобием знания за всички неща, като последователно се заемем с това, което се случва във всички точки на Вселената. Но, както казва Еклесиаст, има време за всичко. По този начин, както един Дух изпълнява съдбата си в този свят днес, така друг ще изпълни или вече е изпълнил своята, по различно време, на земята, във водата, във въздуха и т.н. ”
 4. Функциите, които духовете изпълняват в реда на нещата, постоянни ли са за всеки един дух, или те съставляват изключителните задания на определени класове?
  „Всички трябва да преминат през различните степени на йерархията, за да се подобрят. Бог, който е справедлив, не би могъл да даде на едни хора знания без труд, предопределяйки други да ги придобият само с усилие.“

Коментар на Кардек: Същото нещо се случва и сред хората, където никой не достига върховна степен на съвършенство, в което и да е изкуство, без да е придобил необходимите знания, практикувайки това изкуство от основните умения.

 1. Духовете от най-висок ранг, които вече няма какво да придобият, в абсолютна почивка ли се намират, или те също поемат занимания?
  „Какво бихте искали те да правят във вечността? Вечното безделие би било едно вечно мъчение.“
  а) От какъв характер са техните дейности?
  „Да получават директно Божиите заповеди, да ги предават на цялата Вселена и да следят те да бъдат изпълнени.“
 2. Духовете непрестанно ли имат занимания?
  „Непрестанно, да, като се има предвид, че вашите мисли са активни непрекъснато, защото вие живеете чрез мисълта. Важно е обаче да не се идентифицират дейностите на Духовете с материалните занимания на хората. Същата тази дейност представлява една радост за тях поради съзнанието, че трябва да бъдат полезни.“
  а) Това го разбираме по отношение на добрите Духове. Дали обаче ще бъде същото и с нисшите Духове?
  „Те служат за дейности, съответстващи на техния характер. Вие бихте ли доверили на работника на ръчен труд и на невежия дейности, които само образованият човек може да изпълни?“
 3. Ще има ли Духове, които остават бездейни, които не се заемат с нищо полезно?
  „Има, но това състояние е временно и зависи от развитието на техния интелект. Със сигурност има, тъй както има и хора, които живеят само за себе си. Обаче това безделие им тежи и рано или късно желанието за напредък прави активността необходимост и те се чувстват щастливи, ако могат да бъдат полезни. Ние говорим по отношение на Духовете, които са достигнали до степен да осъзнаят себе си и свободната си воля; защото по начало всички те са като току-що родени деца, които работят повече по инстинкт, отколкото по изрична воля.“
 4. Духовете обръщат ли внимание на нашите произведения на изкуството и интересуват ли се от тях?
  „Те изследват това, което доказва извисяването на инкарнираните Духове и техния напредък.“
 5. Един Дух, който е култивирал една специалност в изкуствата на Земята, който е бил например художник или архитект, интересува ли се по-специално от трудовете, които са представлявали обект на неговите пристрастия по време на живота му?
  „Всичко се слива в една обща цел. Ако това е добър Дух, тези трудове ще го заинтересуват дотолкова, доколкото му осигуряват възможност да помогне на душите да се издигнат към Бог. Освен това забравяте, че един Дух, който е развивал определено изкуство, в съществуването, в което сте го познавали, може да е култивирал друго изкуство в предишно съществуване, тъй като той трябва да знае всичко, за да стане съвършен. По този начин, според степента на неговия напредък, може да се окаже, че той няма никаква специализация. Това имах предвид, като казах, че всичко се слива в една обща цел. Също така обърнете внимание на следното: това, което във вашия изостанал свят смятате за възвишено, не надминава детинското, сравнено с онова, което съществува в по-напредналите светове. Как допускате, че Духовете, които обитават тези светове, където има изкуства, които не познавате, биха се възхищавали на това, което в техните очи отговаря на работа на гимназисти? Затова аз ви казах: обръщат внимание на онова, което демонстрира напредък.

а) Ние смятаме, че е така в случаите на много напреднали Духове. Имаме предвид обаче по-обикновените Духове, които все още не са се издигнали над земните идеи.
„По отношение на тях случаят е различен. Гледната точка, от която те наблюдават нещата е по-ограничена. За това те могат да се възхищават на това, на което и вие се възхищавате.“

 1. Духовете склонни ли са да се намесват в нашите удоволствия и занимания?
  „Обикновените Духове, както ги наричате, обикновено го правят. Те са около вас постоянно и често вземат много активно участие в това, което правите, в съответствие с тяхната природа. Това трябва да се случи, защото за да бъдат подтикнати хората към различните пътища на живота, е необходимо страстите им да бъдат разпалени или отслабени.“

Коментар на Кардек: Духовете са занимават с нещата от този свят според степента на издигане или малоценност, в която се намират. Висшите Духове несъмнено имат способността да ги изследват в най-малките им подробности, но те го правят само дотолкова, доколкото това е полезно за прогреса. Само нисшите Духове придават на тези неща една относителна важност по отношение на спомените, които все още пазят, и на материалните идеи, които все още не са изчезнали у тях.

 1. Духовете, които имат мисии за изпълнение, в блуждаещо състояние ли ги реализират или когато са инкарнирани в тяло?
  „Могат да ги имат и в едното и в другото състояние. За някои блуждаещи Духове това е едно важно занимание.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Духовния автор Андре Луис в книга „Еволюция в два свята“ психографирана от Шико Шавиер казва:

„Космическия флуид е божествената плазма, диханието на Създателя. В този първичен елемент съзвездия и слънца, светове и същества вибрират и живеят като риби в океана.
Божествените Интелекти, събрани при Бог, действат върху това изходно вещество, под стимула на Самия Върховен Господ, в един неописуем процес на общение. Те са великите Деви на
Хиндуистката теология или Архангелите в интерпретациите на различните религиозни храмове.
Тези Славни Интелекти вземат божествената плазма и я превръщат в космически обиталища с различен вид, сияещи или неясни, газообразни или твърди, подчинявайки се на предопределени закони, които обиталища се запазват хилядолетия след хилядолетия, но които се износват и трансформират най-накрая, защото Създаденият Дух може да формира или да съ-твори, но само Бог е Създател за Вечността.“

В книгата „Красиви случаи на Шико Шавиер“ на Рамиро Гама срещаме един красив урок, който духовния водач Еммануел даде на Шико:

„Един спътник ентусиаст в Спиритизма похвали Шико неочаквано, след една натоварена публична сесия, и разочарован Шико възкликна:

– Не ме хвалете по този начин. Това ме смущава. Аз не съм нищо друго освен един червей на този свят.

Еммануел, който беше край него, като чу изявлението, каза на Шико бащински:

– Червеят е един отличен служител на Закона, подготвящ успеха на сеитбата чрез постоянна работа в почвата и който активно действа в трансмутацията на отпадъците на земята, с изключителна вярност към ролята си на смирен и ценен слуга на природата … Следователно не обиждай червея, сравнявайки се с него, тъй като имаме още много да се учим да бъдем верни на Бог, в еволюционната позиция, която вече сме постигнали …

Шико предаде на околните урокът, който получи, урок, който ме накара да размишлявам колко далеч съм от пълната вярност към Бог … „

ДА УМРЕШ ЗА ДА СИ ПОЧИНЕШ – последиците от тъгата и илюзиите по отношение на „почивката“ в Отвъдното

цитат от Книга на Медиумите, т. 294.

 1. ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ

28а. Могат ли Духовете да насочват хората в научните изследвания и открития?
„Науката е дело на гения; единствено чрез работа тя може да бъде придобита, защото само чрез работа човек напредва по своя път. Каква заслуга би имал човека, ако нямаше нужда от друго освен да разпита Духовете, за да знае всичко? На тази цена всеки глупак може да се превърне в мъдрец. Същото важи и за изобретенията и откритията, които представляват интерес за индустрията. Има още едно съображение и то е, че всяко нещо трябва да си дойде в своето време и когато идеите са зрели за да го приемат. Ако човек имаше тази сила, би корумпирал реда на нещата, правейки така, че плодовете да поникнат преди съответния им сезон.
„Бог каза на човека:„ Ще вадиш храната си от земята, с потта на челото си.“ Удивителна образност, която рисува състоянието, в което човек се намира в този свят. Трябва да напредва във всичко посредством усилията в труда. Ако получи нещата напълно наготово, за какво би му служил интелекта? Би бил като студента, чиито домашни ги подготвя някой друг.“

29а Мъдрецът и изобретателят никога ли не биват подпомагани в техните изследвания от Духовете?
„О! Това е много различно. Когато дойде времето за едно откритие, Духовете, натоварени с пускането му в ход, търсят човека, способен да го осъществи и го вдъхновяват с необходимите идеи, но по такъв начин, че да му оставят всички заслуги на работата, защото е необходимо тези идеи той да ги разработи и изпълни. Същото важи и за всички велики задачи на човешкия интелект. Духовете оставят всеки човек в неговата сфера. Онзи, който е способен единствено да копае земята, няма да го направят депозитар на Божиите тайни; но те знаят как да измъкнат от неяснотата онзи, който е в състояние да подкрепи техните проекти. Не се оставяйте обаче любопитството или амбицията да ви отвлекат по един път, който не съответства на целите на Спиритизма и който ще ви отведе до най-нелепи мистификации.“

Бележка: По-дълбокото познание на Спиритизма охлади треската за открития, които в началото всеки си представяше, че може да прави чрез него. Имаше дори и такива, които питаха Духовете за рецепти за боядисване и израстване на коса, за заздравяване
мазолите на краката и др. Познаваме много хора, които, убедени, че така ще направят състояние, не успяха да постигнат нищо друго освен повече или по-малко нелепи процеси. Същото се случва и когато се претендира с помощта на Духовете да бъде проникнато в тайните на произхода на нещата. По тези въпроси някои от тях имат своите теории, които не струват повече от човешките, и които е благоразумно да не се приемат, освен с най-големи резерви.“

Цитат на Алберт Айнщайн: „Въображението е по-важно от знанието. Знанието помага отвън, но само любовта помага отвътре. Знанието идва, но мъдростта отнема време.“

„Мисля деветдесет и девет пъти и не намирам нищо; спирам да мисля, потъвам в дълбока тишина – и, ето, истината ми се разкрива.“


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *