ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НАШ ДОМ

ПРАТЕНИЦИТЕ


КНИГА 2ра ОТ ПОРЕДИЦАТА ЖИВОТЪТ В ДУХОВНИЯ СВЯТ

Автор Шико Шавиер
чрез Духа Андре Луис

Превода е подготвен с единствената цел за подпомагане
изучаването на Доктрината на Спиритизма в България.

КНИГА ПРАТЕНИЦИТЕ в пдф файл МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

АУДИО КНИГА ПРАТЕНИЦИТЕ – В НАШИЯ ПЛЕЙЛИСТ В ЮТУБ

Първа част от Поредицата Животът в Духовния Свят – може да чуете тук – Аудио Книга НАШ ДОМ

Въведение от духовния водач на медиума

ЕММАНУЕЛ

Четейки тази книга, която описва някои от преживяванията на Пратениците от света на духа, много читатели в духа на старите философски концепции със сигурност ще заключат, че всичко е само продукт на човешкия мозък, поради относителната материалност на пейзажите, наблюденията, службите и събитията, които са
изобразени. Необходимо е все пак да признаем, че мозъкът е апарат на разума и че дезинкарнирания човек, в резултат на простия факт на физическата смърт не навлиза изведнъж в сферите на ангелите. Напротив, той остава изправен пред собствената си съвест, борейки се да осветли своите разсъждения и да се подготви
за по-нататъшно подобрение в едно различна вибрационна сфера. Никой не може да излъже законите на еволюцията.

Ако шимпанзето можеше да се издигне до един дворец и намереше начин да пише на братята си със същата фаза на еволюцията, нямаше да има почти никакви фундаментални различия, които да съобщи. То би им разказало за едно усъвършенствано животинско съществуване и може би единственият аспект, който не би могло да опише, би бил ореолът на разума, който обгръща човешкия дух. Що се отнася до начина на
живот, разликата не би била така чувствителна.

Грубата животинска козина би намерила приемственост в съвременните кашмир и коприна. Природата, която заобикаля грубото гнездо е същата, която придава стабилност на човешкия дом. Пещерата ще е превърната в
каменна сграда. Зелената поляна ще се оприличи на култивираната градина. Средствата за продължаване на вида представляват почти същото явление. Закона за наследствеността продължава с незабележими изменения.
Храненето демонстрира същите процеси. Съюза по кръвно родство разкрива същите силни характеристики.

По този начин на шимпанзето би му било трудно единствено да опише проблемите на работата, отговорността, на облагородената памет, на пречистеното чувство и духовното израстване; накратко, на всичко, произтичащо от овладяването на разума.

Като имаме предвид всичко това, не е оправдано учудването на онези, които четат съобщенията, които Андре Луис отправя към ученици, отдадени на духовното себе-изграждане. Обикновените хора копнеят да се случи нещо изключително, забравяйки, че Природата не се стреми да удовлетворява гледната точка на създанието.
Физическата смърт не е един скок извън баланса; това е просто една еволюционна стъпка.

Подобно на шимпанзето, което открива едно облагородено животинско съществуване в човешката среда, човекът, които след физическата смърт заслужава да влезе във висшите кръгове на Невидимото, открива едно по-висше ниво на човешкия живот. Разбира се, там това същество го очакват голям брой въпроси, свързани с Висшата Духовност, изпитателни за неговите разбирания за върховното издигане към сияйните сфери на
живота. Прогресът не страда от застой и душата върви непрестанно, привлечена от Светлината на Безсмъртието.

И все пак това, което ни накара да напишем този прост предговор не са философските изводи, а необходимостта да подчертаем пред приятелски настроения читател, свещената възможност за работа в настоящите дни. Щастливи са тези, които търсят в Новото Откровение*1 едно място на служене, което им принадлежи на Земята според Божията воля. Християнският Спиритизъм не предлага на човека само една област на изследване и консултиране, където само редки учени са способни да вървят достойно; но много
повече от това: той разкрива една работилница за обновление, в която съзнанието на всеки чирак трябва да търси своето правилно интегриране в по-висшия живот чрез вътрешни усилия, самодисциплина и самоусъвършенстване.

Не доброжелателния работник няма да му липсва Божествено сътрудничество. И който разгледа благородното служене на Анисето*2, ще признае, че не е лесно да се осигури духовна помощ на хората. Довеждането на братското сътрудничество от по-високите нива до инкарнираните Духове не е някакъв механичен процес, основан на принципи на най-малкото усилие. Следователно става ясно, че за да могат да получат такава помощ, инкарнираните не могат да избегнат същите императиви. Важно е да измият съда на
сърцето си, за да получат „живата вода“, да се отърсят от своето по-нисше наметало и да облекат „сватбените дрехи“ на вечната светлина.

1 – Това е Спиритизма.
2 – Анисето е един от главните герои на книгата – духовен инструктор, който провежда обучения за оказване на духовна помощ на повърхността на Земята
.

И така скъпи читателю, ние ти предоставяме новите страници на Андре Луис, удовлетворени, че изпълнихме едно задължение. Те представляват един частичен отчет за една седмица духовна работа от Пратениците на
Доброто, докато те работят с инкарнирани хора.

Преди всичко те показват образа на един съзнателен емисар и щедър благодетел в лицето на Анисето и подчертават нуждите от морално естество в службата на онези, които се посвещават на благородните дейности на вярата.

Приятелю мой, ако търсиш духовната светлина, ако животинското съществуване вече е уморило сърцето ти, не забравяй, че в Спиритуализма изследването винаги ще води до Безкрайността, както по отношение на областта на безкрайно малкото, така и в сферата на далечните звезди, и че единствено собствената трансформация в светлината на Висшата Духовност ще ти даде достъп до изворите на Божествения Живот.

И преди всичко, не забравяй, че вдъхновяващите съобщения от Отвъдното не целят да бъдат единствено един емоционален израз; те са предназначени преди всичко да те накарат да се почувстваш като едно Божие дете, така че да можеш да си направиш един анализ на собствените постижения и в действителност да интегрираш отговорността да живееш в присъствието на Господа.


Еммануел
Педро Леополдо, 26 февруари 1944 г.
Минас Жерайс, Бразилия


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *