Откъс от книгата „Часът на апокалипсиса“ на Едгард Армонд (A hora do apocalipse). В коментарите са включени знания от други спиритистки материали с източник книгите на Шико Шавиер и лекциите на Спиритистки център Леон Денис.

Дух автор Еммануел, чрез медиума Шико Шавиер, в откъса от книга „По пътя към светлината“ казва:

„Божественият Учител призова във Висшите Пространства Духът на Йоан, който все още се
намираше хванат в оковите на Земята и Апостолът, удивен и обезпокоен, прочете символния език на невидимия свят.
Господ му каза да предаде, това което е узнал на планетата като предупреждение към всички нации и народи на Земята, и старият Апостол от Патмос предаде на своите ученици необикновените предупреждения за Апокалипсиса.
Там са предсказани всички факти настъпващи след съществуването на Йоан. (от края на 1 век сл. Хр. Нататък)
Вярно е, че често апостолското описание прониква в по-неясен терен; вижда се, че човешкия му език не може да копира вярно божествения израз на неговите видения, които представляват осезаем интерес за историята на човечеството. Войните, бъдещите нации, предстоящите сътресения, комерсиалността, идеологическите борби на западната цивилизация, са подробно уловени там.“

Откъс от книгата „Часът на апокалипсиса“ на Едгард Армонд (A hora do apocalipse) написана 1978г.

Всичко в книга Апокалипсис на Йоан (Откровение на св. Йоан, последната книга, част от Библията) има космическо значение и трябва да бъде разглеждано в неговия глобален характер. Всичко беше записано в етерното съзнание на Йоан, а след това пренесено във физическата му памет. Йоан, без да знае как да предаде това, което е видял като съвършена
реалност, описа нещата както можеше, сравнявайки с това, което познаваше; все пак скритото значение, символите, описаните алегории бяха уважени. Така че, когато споменава „море
от кръв“ – означава война, клане, катастрофи.

Апокалипсис представя фигуративни образи, символи и алегории подобни на използваните от древните индуси, персийци, сирийци, египтяни и халдейци, защото истината не се променя, тоест значенията бяха еднакви за всеки един от тези народи;
Въпреки това използваните от Йоан образи и символизъм се отнасят изключително за съвременните, които бележат края на един еволюционен цикъл. Разказаното обаче няма определена дата, а е период, космически момент, защото пространството и времето не се измерват в Духовния свят, както се измерват на Земята. Един космически момент може да продължи 100 или 200 години.

В глава 1:2-3 Йоан съобщава това, което самият Исус беше пророкувал за последните времена. Новия Йерусалим или Свещения град е една алюзия за Възстановената Земя на Третото Хилядолетие, в която няма да има изостанали духове, тъй като при чистката те ще останат назад. От едно духовно население оценявано на 24 милиарда, само една трета, тоест осем милиарда, ще бъдат допуснати до Планетата на Любовта и Изкуплението.

КОМЕНТАР – на 24 милиарда се оценяват духовете дезинкарнирани и инкарнирани в тяло, които имат по-честа нужда от прераждания. Според духа Андре Луис общия брой е 35 милиарда, но като се премахнат от общия брой духовете на по-високо ниво, онези, които много рядко слизат в прераждания (например ръководителите център СЕЛД разказват, че са напътствани от Духове на такива нива, които нямат нужда от прераждане на интервали, по-малки от 700 години), тогава остава числото 24.

Глава 21:1, която гласи „ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше“, се отнася до новия аспект на небето след вертикализацията на земната ос, процес, който започна и все още трябва да бъде завършен
през XXI век. Поради катаклизмите, които потопиха Атлантида, земната ос се наклони вдясно с няколко градуса. Очаква се, че с движението в тези последни времена, оста се връща във вертикала, водейки до размразяване на полюсите и изравняване на сезоните. Като последица ние ще имаме в небето смяна на позициите на съзвездията, както и промени в моретата и континентите. Най-големите промени ще настъпят в навечерието на преходния период.

Животът през следващото хилядолетие ще бъде този на Шестата Раса и ще се характеризира с християнски черти. Човеците ще се побратимят във всички дейности, с пълно отделяне от нетрайните блага само за егоистична употреба, в едно управление на християнски основи.
Светлината на Планетарният Христос ще прогони тъмнината, правейки неизменна яснота да царува в душите.

Работата ще бъде от всички за всички, със справедливост в нейното разпределение така, както се случва в по-еволюиралите светове, имайки време предназначено за работа, за учение, за почитане на Създателя, за почивка, за несравними приятни занимания. Духовете ще получат от дървото на живота – символ на вечния генериращ източник – храната и ресурсите необходими за съвършенството, което води към ангелските сфери.
Всички, които се намират вдясно от Христос, в текущата селекция, ще бъдат записани в Книгата на Агнеца и ще могат да влязат в Новия Йерусалим през вратата на преражданията, за да има едно стадо и един Пастир.

Но преди тази селекция ще има възможност за всички, добри и лоши, така че „праведните още да се докажат и да свидетелстват, нечистите още да се омърсят, а светиите са все още да се осветят“, тоест, за да може всичко да бъде окончателно поставено на подходящото място.

КОМЕНТАР – Абсолютно всички ще бъдат подложени на тестове за да проличи характера им и така няма да има грешка в селекцията на душите.

Символиката на Апокалипсис изглежда противоречива, но просто се повтаря. Когато Йоан говори за духовна слава, той използва термините корони, лампи, звезди, лъчи, светкавици, ослепителна яснота, защото това беше източната система за фиксиране на образи в ума. Когато говори за седем звезди, седем слънца, седем печата и т.н. се отнася до традицията на божественото творение в ритъма на 7мицата; когато използва числото 12, той зачита националните характеристики на евреите: 12-те племена, 12-те сина на Яков, 12-те месеца в годината, 12-те апостоли и други като 12-те знака на Зодиака, в които Слънцето преминава и т.н.

Когато говори за дни, има предвид хилядолетия и когато казва часове, има предвид векове.

Небесните сили отварят седемте печата, които представляват звездните периоди отнасящи се до тези последни времена. Първите шест печата представляват събитията от времето на Исус до около 1950 г.; последният печат разкрива събитията от тази дата до края на периода на прехода, вече в Новата Земя.

В глава 8:1, когато Първият Ангел отвори седмия печат, настана тишина в продължение на половин час (половин век), през който ще се случат последните неща.

КОМЕНТАР – Според Духа Еммануел, който разкрива това пред медиума Шико Шавиер, Исус се застъпва пред лидерите на Слънчевата Система, така че земното човечество да получи един мораториум от 50 години, от 1969 до 2019 г., за да може да се събуди, освобождавайки се от енергиите, които го държат затворник в най-примитивните кръгове на духовния път. Това е тази „тишина“, която настава когато „Първият Ангел отвори седмия печат.“

Глава 8:2-5 се отнася до събитията от последния период, тоест – последния печат; седем ангела надуват последователно своите тръби и събития се разгръщат.
От Първия ангел огън беше хвърлен върху Земята, дъжд от камъни и кръв, и Земята беше изгорена, имаше трусове и т.н., и една трета от растителността и дърветата бяха изгорени и морето се превърна в кръв (катаклизми и войни на сушата, във въздуха и в морето).

Шестте предишни печата се отнасят до религиозните събития на планетата: примитивни култове, Браманизъм, Будизъм, Християнство, Спиритизъм и др.

Откровението е написано по особен начин, така че да може да прекоси непокътнато всички тези векове до наши дни, за да служи като послание към всички църкви в момента, тоест това са всички големи религиозни групи на планетата. Неговите описания се потвърждават от Историята. Още веднъж се доказва, че писанията в Апокалипсис са предназначени за настоящите времена.

Терминът звяр е използван за обозначаване на безотговорния животински инстинкт. В Апокалипсис на Йоан това означава необузданото царуването на низшите страсти и физическите сетива под поквареното господство, доминирано от импулсите на животинския инстинкт, периодично стимулирано от възходите и паденията на колективния живот.

В дните на този последен период на земното кълбо, безконтролността се подкрепя и от постиженията на материалистичната Наука, която впечатляват слабите души, и от дезориентацията, произтичаща от разпадането на религиите базирани на фалшиви основи, както също и от човешкия бунт срещу неравенството на социалните условия: прекомерно голямото население, ограниченията, комунизма и т.н.). Оттам се ражда и призивът към милитаризма като източник на дисциплина и организация.

Звярът в своето управление се храни с всичко, което се произвежда в света: тъга, бунт, корупция, престъпления, войни, глад и колективна смърт. Той има за цел да деморализира човечеството, цели неговото лошо ръководство, повсеместна поквара, надмощие на животинския инстинкт, необуздан и брутален сексуализъм. Целта все още е провалът на всичко, което цивилизациите са изградили в областта на реда, на социалната дисциплина и обществения морал. Той търси погубването на семейните и социалните връзки, военните сили и полицията, за да установи най-накрая всеобща паника и широко разпространен хаос, заплашвайки със смърт ден след ден цялото човечество, пораждайки така несигурност.

Това е действието на Звяра от Апокалипсиса, който ще се развие в този край на планетарния цикъл, действайки благоприятстван от огромните проломи, отворени в земната цитадела от малоценността на хората, от тяхното отчуждение от Бога, тяхната липса на религиозна бдителност и тяхната еволюционна изостаналост.

Следователно Звярът в живота на хората представлява негативните сили на злото, които намират открито поле за тяхното разпространение и господство.
За това и всички символи на дракон, змия и т.н. се отнасят до животинските инстинкти, които досега трябваше да са преодолени от хората.

Червеният и аленият цвят символизират силите на животинският физически живот, централизирани в кръвта, която е лимфата на животинския живот. В тези последни дни не само лимфата на физическото тяло, но и на периспирита ще бъдат заразени. Това означава, че самият дух може да бъде доминиран от инстинктите на предишното дивашко състояние. Всички, които обичат да се наслаждават на живота докрай, ще бъдат подчинени и зависими, до максималните граници, на които могат да се отдадат като забавления и чувствени удоволствия. Само тези, които се легитимират към армиите на Агнеца, доказвайки, че обичат също и живота отвъд смъртта, животът на Духа им ще бъде спасен.

Звярът е необузданата експлозия на животинското и доказва нуждата от селекция за отваряне на нова възможност за бъдещо подобрение, извън Земята, с преживяванията и страданията, които ще получат прогонените при прочистването.

Всичко разрушително в света принадлежи на Звяра. Болката е неговия агент. Неговите свещеници са общоприетите религиозни хора, които са се отдали на сладострастието на материалните удоволствия, в ущърб на висшата духовност.

Единствената сила, способна да победи Звяра, е Планетарния Христос, и тъй като и Науката, и религиите не успяха, затова Спиритизма дойде като агент на Христос да евангелизира света, като помага в тежката работа на пратениците на Божествения Пастир.

Видяхме как Звяра, представен и от нумерологичния символ 666, се стреми към беззаконието на цялото човечество и действа предимно в областта на чувствеността.

Зверската психика има своите командири на нисшия астрален план и използва специализирани агенти, инкарнирани в голям брой, които сега ще се умножат неимоверно, защото злите легиони, изолирани за дълго време в Регионите на Мрака, са освободени и се прераждат в милиони, включително тези, които, прогонени от други планети, винаги са искали да управляват Земята.

Въпреки че последните времена току-що са започнали (книга е написана през 1978 г.), вече могат да се видят вълните на корупция, анархия, дезориентация и сексуализъм как помитат Земята от край до край.

Звярът, който беше сериозно разтърсен поради идването на Христос с неговата любов, неговата саможертва и ръководството, които той завеща за праведен и осветен живот, което е Евангелието, се върна отново да доминира по вина на безотговорни хора. Дори ако армиите на Агнеца се обединяват и умножават, образоват и евангелизират, те ще бъдат обект на поражение, ако не заслужат помощта на небесните сили, олицетворени в Христос, единствената реална сила, способна да спечели битката срещу мрака.

Но когато светлината на Христос, божествената искра, която блести вътре в нас, когато успее да преодолее господството на материалното, легендата за сатаната ще изчезне завинаги. Вярването, че сатаната е ангелът Луцифер, изгонен от Небето за бунт срещу Бог, няма солидна основа, тъй като падението на душите е било два пъти: първото предполагаемо падение, т.нар. „изначално“ беше слизането на искрите (Интелигентния Принцип по думите на Андре Луис) от божествените светове към земната повърхност, с цел да се оживят материята; второто падение, когато легиони души бяха прогонени от други небесни сфери поради морална несъвместимост. Тези души, които и до днес не успяват да доминират в света, се борят за тази цел като сатанински легиони; обаче, ако не се променят в тези последни дни от цикъла, отново ще бъдат изчистени, заедно с тези от самата Земя, които също се противят на прогреса.

КОМЕНТАР – Духовния автор Еммануел чрез Шико Шавиер В книга „По пътя към Светлината“ съобщава за съзвездие Капела и експулсираните от там бунтовни духове, защото се противят на възхода и прогреса на планетите, на които живеят, при преминаването им към нова по-висока категория щастливи светове. Това е тази морална несъвместимост, за която говори автора, и събитията се повтарят сега на Земята с навлизането на планетата в преходния период към преминаването ѝ към по-висш свят.

Има една голяма истина, изразена в Откровението, когато Йоан, говорейки за бунтарството на духовете, паднали към по-ниски кълба казва „чрез силата на техния Христос“, показвайки, че всяко кълбо има своя Христос, своя Планетарен Дух. (т.е. този термин обозначава титла)

Злите човешки маси нахлуват в Регионите на Мрака, Умбрал (ниските духовни зони) и Земната Повърхност, смесвайки се с инкарнираните в огромни количества, и при следващото прочистване приблизително две трети ще бъдат изхвърлени, окончателно изчиствайки планетата от тази човешка шлака, както казахме по-рано.

КОМЕНТАР – Всеки един свят представлява не само физическата сфера, на която живеят инкарнираните духове, но включва и прилежащите към нея духовни зони – тъмните региони на мрака и чистилищните зони Умбрал, които обслужват еволюционните нужди на душите в цикъла на преражданията. В горното обяснение става ясно, че бунтовните духове, изгнаници от други планети, са дошли не само на Земята, но и в прилежащите ѝ духовни сфери и зони. Но всичко това ще бъде прочистено. Представете си ефекта за психосферата на Земята, когато приключи този процес. Тежката енергия опасваща планетата като черен колан и невъобразим ментален шум ще бъде освободена.

Тези духове се освобождават масово от затворите, в които са били в продължение на хилядолетие и половина, за да им бъде предоставена нова възможност и след това да бъдат съдени, защото трябва да бъдат съдени и „живите и мъртвите“. Те ще наситят човечеството в тези последни дни, връщайки се към покварените обичаи на Лемурия, Атлантида, Вавилон, Имперски Рим и другите центрове на поквара от Античността.

Африканските магьосници, инквизиторите на Светата Служба, касапите на покорените народи, търговците и индустриалците, които експлоатират човешката мизерия, онези, които се застъпват за въоръжаването, безсърдечните политици, накратко, цялата морална измет на човечеството ще бъде изхвърлена, макар че мнозина все още могат да бъдат спасени в селекцията, докоснати в последния час от светлините на християнската Любов, разпространявани от смирените ученици на Агнеца.

В онези дни земният магнетизъм в цялата си сила ще образува главоломни вихри, които ще поглъщат негативните елементи, увличайки всички същества, които по своите идеи и наклонности, чувства и действия се поставят в техния обсег, докато Господ ще приближи към себе си онези, които се привличат към него от своите чувства, поведение и лични стремежи, но преди всичко, чрез доказване в свидетелствата, които дават в своите собствени моменти на действие.

КОМЕНТАР – Това притегляне на съществата в тези вихри ще се случва заради самите негативни енергии в тях. Какви са тези енергии – примитивните енергии на Звяра, с които трябва да се борим вътрешно и да се освободим. Припомнете си по-назад в статията какво представлява Звярът – необузданото царуване на низшите страсти и физическите сетива, господството на импулсите на животинския инстинкт, това е всичко, което е срещу морала, лошото ръководство, поощрението на покварата, надмощие на животинския инстинкт, необуздания и брутален сексуализъм, енергията която води към провал на реда, на социалната дисциплина и обществения морал. Погубването на семейните и социалните връзки, военните сили и полицията, за да се установи най-накрая всеобща паника и широко разпространен хаос. Всички, които обичат да се наслаждават на живота докрай, ще бъдат подчинени и зависими, до максималните граници, на които могат да се отдадат като забавления и чувствени удоволствия. Но да не забравяме, че енергията на Звяра в своето управление се храни с всичко, което се произвежда в света: тъга, бунт, корупция, престъпления, войни, глад и колективна смърт. Т.е когато самите ние се отдаваме на гореописаните неща ние влизаме в синхрон и еднаква вибрация с животинската брутална енергия на Звяра. И ще влезем в обсега на действие на онези главоломни вихри произведени от земния магнетизъм, за които автора говори.

За същото говори и медиума Шико Шавиер.

Един от лекторите на Спиритистки Център Леон Денис, Гилберто Бордало, приятел на един от основателите и медиум Алтиво Пампиро, разказва, че е срещал медиума Шико Шавиер множество пъти в Спиритистки Център Луис Гонзага и веднъж Шико е предупредил всички, че е нужно да изоставят лошите си навици, защото планетата Chupão се приближава. Думата при превод означава всмуквам, повличам като във водовъртеж, притеглям като силен магнит.
Това кореспондира много добре на тълкуванието на Апокалипсис – „В онези дни земният магнетизъм в цялата си сила ще образува главоломни вихри, които ще поглъщат негативните елементи, увличайки всички същества, които по своите идеи и наклонности, чувства и действия се поставят в техния обсег.“
В друга лекция на спиритистки център СЕЛД се цитира отново Шико Шавиер, когато казва, че на Луната като на временна станция се събират Духове, които ще бъдат пратени на Кирон – планета по-ниско развита от Земята. Случая, в който Шико споменава това за първи път е през 40те години на миналия век към своята сестра, когато я пита чува ли Духовете да плачат, защото той самия ги чува. Той обяснява, че това са Духове, които ще напуснат Земята и ще бъдат временно откарани до Луната, където ще очакват събирането на всички духове, които окончателно ще бъдат отведени на планетата Кирон, един по-примитивен свят.

Но като се върнем на тълкуванието на Апокалипсис по-нататък се подчертава – „мнозина все още могат да бъдат спасени в селекцията, докоснати в последния час от светлините на християнската Любов, разпространявани от смирените ученици на Агнеца.“
И още „Господ ще приближи към себе си онези, които се привличат към него от своите чувства, поведение и лични стремежи, но преди всичко, чрез доказване в свидетелствата, които дават в своите собствени моменти на действие.“

Да се жертваш за да помогнеш за спасението на най-голям брой души, това е единственият начин за издигане до ангелството, защото отречението само по себе си е висока степен на духовна еволюция. За Спиритистите в днешно време това е най-голямото задължение след самата подготовка.

И какво ще бъде Земното Човечество след чистката?

Човекът на Третото Обновено Хилядолетие ще обитава един различен свят, по-приятен, приветлив и щастлив. Жителите му ще бъдат надарени с прекрасни психически способности, особено интуицията, която ще им позволи по-обширно и пряко познание за Вселената и нейните закони.
Ще имат сияещ и пречистен периспирит (духовно тяло); тъй като са завършили своето спасение на старата Земя, телата им ще бъдат отървани от органични болести, духовете им освободени от морални мъчения.
Притежавайки проницателен интелект и пречистени чувства, тези хора ще реализират на Земята формулата на земния рай, от който вместо да бъдат изгонени, както в миналото, сега те ще бъдат завоевателите.
Техния религиозен култ, обединен и спонтанен, ще бъде една чиста хармония от почитание, благодарност и пречистена любов към Създателя. Заедно с тях ще остане Исус, Божественият Ментор, като щастлив пастир сред поправените си, изкупени овце. С падането на тежките и груби воали на нечистата плът, всичко ще бъде видимо за безсмъртните очи на тези щастливи същества.

По това време Земята ще е преминала от планета на изкупления и изпитания към щастлив свят на регенерация, в който едни широки и неограничени хоризонти ще се отворят пред хората, които го обитават.


Откъс от книгата „Часът на апокалипсиса“ на Едгард Армонд (A hora do apocalipse), в коментарите са включени знания от други спиритистки материали с източник книгите на Шико Шавиер и лекциите на Спиритистки център Леон Денис

Едгард Перейра Армонд (1894—1982) беше един голям разпространител на Спиритизма в Бразилия, с акцент върху структуриране на изучаването на Доктрината, обвързана с Евангелието на Исус, както и курсове за безопасно развитие на медиумизма.

Задълбочен изследовател на великите планетарни религии, той се обръща към Спиритизма след една тежка автомобилна катастрофа. При един случай Едгард се среща с медиума Шико Шавиер, точно когато току-що започваше медиумистичната си задача, като получава от него една книжка, озаглавена „Думи от Безкрая“ („Palavras do Infinito“), от автора Ирмао Х (Духа Умберто де Кампос), съдържаща отделни послания от дезинкарнирани същества. Тази книжка силно увеличава интереса му към Доктрината. Под ръководството на дружелюбни Духове той написва своя магнум опус през 1949 г. наречен „Изгнаниците от Капела“ („Os Exilados da Capela“).


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *