Френския драматург Викториен Сарду рисува чрез медиумизъм местообитанията на духа на Моцарт, Бернар Палиси и Зороастър

Списание „Revue Spirite“ 1858г. »Април» Близки разговори отвъд гроба » Описание на ЮПИТЕР

По-рано споменахме, че Бернар Палиси, известният грънчар от XVI век, обитава Юпитер. Отговорите, които следват, потвърждават, във всички случаи, колко много ни е разказано за тази планета няколко пъти от други духове и чрез различни медиуми. Смятаме, че тези отговори ще бъдат четени с интерес, като допълнение към графиката, която очертахме в последния ни брой. Идентичността на тези описания с предходните описания, е забележителен факт, който си струва поне като презумпция за точност.

Духа на Бернар Палиси – 9 Март 1858г.

 1. Къде се озовахте след смъртта?
  „Останах на Земята.“
 2. В какво състояние бяхте тук?
  „Зад чертите на една любяща и отдадена жена; това беше просто мисия.“
 3. Продължи ли дълго време тази мисия?
  „Тридесет години.“
 4. Помните ли името на тази жена?
  „Не е ясно.“
 5. Уважението, което хората имат за вашите творби, харесва ли ви? И това компенсира ли ви за страданията, които изтърпяхте?
  „Какво ме е грижа за материалните творби на моите ръце? За мен е важно страданието, което ме е подобрило.“
 6. С каква цел нарисувахте чрез ръцете на г-н Викториен Сарду (известния френски драматург и медиум) възхитителните рисунки, които ни подарихте на планетата Юпитер, където живеете?
  „За да вдъхновя желанието да станете по-добри.“
 7. Тъй като често сте идвали на тази Земя, която сте обитавали толкова много пъти, трябва да знаете достатъчно за нейното физическо и морално състояние, така че да можете да установите сравнение между него и Юпитер; тогава ви молим да ни изясните по няколко въпроса.
  „За вашия свят аз идвам само като Дух; Духът вече няма материални усещания.“

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ПЛАНЕТАТА

„КЪЩАТА НА МОЦАРТ“ на Юпитер,
типичен пример за медиумното скициране на Викториен Сарду
 1. Можете ли да сравните температурата на Юпитер с една от нашите географски ширини?
  „Не. Тя е мека и умерена, винаги една и съща, а вашата варира. Помните ли Шанз-Елизе, която ви беше описана.“
 2. Картината, която Древните ни дадоха от Шанз-Елизе, би ли могла да е резултат от тяхното интуитивно познание за по-висш свят, какъвто е Юпитер например?
  „От положително знание; призоваването остана в ръцете на свещениците.“
 3. Дали температурата варира в зависимост от географските ширини, както на Земята?
  „Не.“
 4. Според нашите изчисления, Слънцето трябва да се появи на жителите на Юпитер от много малък ъгъл и следователно да им даде малко светлина. Можете ли да ни кажете дали интензитетът на светлината е същият като на Земята, или ако е по-малко силен?
  „Юпитер е заобиколен от някакъв вид духовна светлина, която поддържа връзката със същността на нейните обитатели. Грубата светлина на вашето слънце не е създадена за тях.“
 5. Има ли атмосфера?
  „Да.“
 6. Атмосферата на Юпитер състои ли се от същите елементи като земната атмосфера?
  „Не, хората не са същите, техните нужди са се променили.“
 7. Има ли вода и морета?
  „Да.“
 8. Водата съставена ли е от същите елементи като нашата?
  „По-ефирна е.“
 9. Има ли вулкани?
  „Не, нашето земно кълбо не е измъчвано като вашето; там Природата не е имала своите големи кризи; тя е жилището на благословените; в нея материята едва съществува.“
 10. Дали растенията имат аналогия с нашите?
  „Да, но те са по-красиви.“

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ОБИТАТЕЛИТЕ

 1. Формата на тялото на жителите има ли връзка с нашата?
  „Да, същата е.“
 2. Можете ли да ни дадете представа за вашия ръст в сравнение с жителите на земята?
  „По-висок и добре пропорционален. По-висок от вашите най-големи мъже. Тялото на човека е като матрицата на неговия Дух: красива, където е добра; обвивката е достойна за това: вече не е затвор.“
 3. Има ли непрозрачни, прозрачни или полу-прозрачни тела?
  „Има и такива и такива. Някои имат такава собственост, други имат друга, според дестинацията им.“
 4. Ние си представяме това за инертни тела, но въпросът ни е за човешките тела.
  „Тялото обгръща Духа, без да го крие, като тънък воал, поставен върху статуя. В по-ниските светове груба кутия прикрива Духа от неговите ближни, но доброто няма защо да се крие: те могат да четат в сърцето си един на друг. Какво би станало, ако беше така на Земята?“
 5. Има ли различни полове?
  „Да, има мъже и жени навсякъде, където има материя; това е закон на материята.“
 6. Каква е основната храна на жителите? Животинска и зеленчукова ли е, както тук? „Чисто вегетарианска; човекът е защитник на животните.“
 7. Бяхме информирани, че те поглъщат част от храната си от еманациите на околната среда; това правилно ли е?
  „Да.“
 8. В сравнение с нашата продължителност на живота, там по-дълга или по-кратка е тя?
  „По-дълга.“
 9. Каква е средната продължителност на живота?
  „Как да измерим времето?“
 10. Не можете да вземете един от нашите векове за сравнение?
  „Мисля, че около пет века.“
 11. Развитието на детството пропорционално по-бързо от нашето ли е?
  „Човекът запазва своето превъзходство; детството не свива интелигентността, нито възрастта я понижава.“
 12. Хората обект ли са на болести?
  „Те не подлежат на вашите болести.“
 13. Разделя ли се животът между будността и съня?
  „Между действието и почивката.“
 14. Можете ли да ни дадете представа за различните занимания на хората?
  „Ще имам доста какво да кажа. Тяхното основно предназначение е да насърчават Духовете, които живеят в по-нисшите светове, да устоят по правилния начин. Тъй като между тях няма нещастие за облекчаване, те ще ги търсят там, където има страдание; това са добрите Духове, които ви подкрепят и ви привличат на правилния път.“
 15. Там ли се култивират някои определени изкуства? „Там те са безполезни. Вашите изкуства са играчки, които разсейват болката ви.“
 16. Дали специфичната плътност на човешкото тяло му позволява да се носи от едно място на друго, без да бъде, както е тук, прикрепено към земята? „Да.“
 17. Изпитвате ли отегчение и отвращение от живота там?
  „Не, отвращението на живота идва само от презрение към себе си.“
 18. Бидейки по-малко плътно от нашето собствено, тялото на жителите на Юпитер, съставено ли е от компактна и кондензирана материя, или от парообразна материя?
  „Компактна за нас, но не и за вас, и тя е по-малко кондензирана.“
 19. Тялото счита ли се за направено от материя, за непроницаемо?
  „Да.“
 20. Жителите имат ли членоразделен език като нашия?
  „Не, между тях има комуникация чрез мисли.“
 21. Дали ясновидството, както ни беше казано, е нормална и постоянна способност сред вас?
  „Да, Духът няма препятствия, нищо не е скрито от него.“
 22. Ако нищо не е скрито за Духовете, тогава те знаят бъдещето? Ние имаме предвид Духовете, въплътени на Юпитер…
  „Знанието за бъдещето зависи от съвършенството на Духа; там има по-малко неудобства за нас, отколкото за вас; дори е необходимо, до известна степен, да изпълним мисиите, които трябва да изпълним, но след това да кажем, че ние познаваме бъдещето, без ограничения, това не е правилно, защото ще ни постави в същото положение като Бог.“
 23. Можете ли да ни разкриете всичко, което знаете за бъдещето?
  „Не, чакайте, докато заслужите да го узнаете.“
 24. Общувате ли с други Духове по-лесно, отколкото с нас?
  „Да! Винаги: вече няма материални пречки между тях и нас.“
 25. Дали смъртта вдъхновява ужаса и страха, които предизвикват сред нас?
  „Защо да е страшно? Злото вече не съществува между нас. Само лошият гледа на последния си момент с ужас: той се страхува от своя съдник.“
 26. Какво се случва с жителите на Юпитер след смъртта?
  „Те винаги растат в съвършенство, без никакво допълнително доказателство.“
 27. Няма ли на Юпитер Духове, които да се подлагат на тестове, за да изпълнят една мисия?
  „Да, но вече не е тест; само любовта към доброто ги кара към страданието.“
 28. Могат ли те да се провалят в мисиите си?
  „Не, тъй като те са добри, няма слабост, освен там, където има един дефект.“
 29. Бихте ли посочили някои от Духовете, които са обитавали Юпитер и са изпълнили велика мисия на Земята?
  „Свети Луи.“
 30. Бихте ли посочили други?
  „Какво ви е грижа? Има неизвестни мисии, чиято цел е само щастието на един човек; понякога са по-големи: и те са по-болезнени.

Бележки на преводача:

*23 – В книгата „Утешителят“ („O Consolador“ ) Еммануел пише: „Поглъщането на вътрешностите на животните е грешка с огромни пропорции, от която голям брой човешки хранителни пороци са породени (…) тези хранителни стойности може да се намерят в продукти от растителен произход, без абсолютната необходимост от съществуването на кланици.“

24* – Андре Луис в книгите „Наш Дом“ и „Мисионери на Светлината“ описва въпроса за храненето в духовния свят, като цитира, че 75% от нашата храна, необходима за оцеляването ни в материалния свят, идва от поглъщането чрез дъха на присъстващи в атмосферата елементи.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *