„Къщата на Сведенборг на Юпитер“, рисунка получена чрез медиумизъм и автоматично рисуване на драматурга и медиум Викториен Сарду

Продължение на описанието на планетата Юпитер от Априлския брой на френското спиритистко списание „Revue Spirite“ от 1858 г.

Разговор с Духа на Бернар Палиси – 9 Март 1858г.

ЖИВОТНИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЮПИТЕР

 1. Дали тялото на животните е по-материално от това на хората?
  Да, човекът е Царят, земният Бог.
 2. Сред животните има ли такива, които са месоядни?
  Животните не се убиват взаимно, те всички живеят под грижата на човека, обичат се един друг.
 3. Но няма ли животни, които да избягат от действието на човека, като насекоми, риби, птици?
  Не, всички са полезни за човека.
 4. Ние сме информирани, че животните са служители и работници, които извършват материалните работи, строят жилищата и т.н.; вярно е?
  Да, човек не се снижава, за да служи на събратята си.
 5. Дали служещите животни са привързани към един човек или едно семейство, или те се вземат и сменят по желание, както тук?
  Всеки се присъединява към едно определено семейство; Вие се променяте повече, за да намерите по-добро.
 6. Дали служещите животни живеят в състояние на робство или свобода? Дали са собственост или могат да променят притежателя си по желание?
  Те са в подчинение.
 7. Работните животни получават ли възнаграждение за усилията си?
  Не.
 8. Развиват ли се способностите на животните чрез някакво обучение?
  Те го правят сами за себе си.
 9. Дали животните имат по-прецизен и по-характерен език от този на сухоземните животни?
  Да, със сигурност.

МОРАЛЕН СТАТУТ НА ОБИТАТЕЛИТЕ

 1. Жилищата, за които ни дадохте един образец от вашите рисунки, събрани ли са в градове, както тук?
  Да, онези, които се обичат, се събират заедно, само страстите установяват самотата около човека. Ако човек все още търси своя ближен, който за него не е нищо друго освен инструмент на болка, защо чистият и добродетелен човек да бяга от своя събрат?
 2. Дали Духовете са еднакви или различни по ранг?
  С различни степени, но от един и същ ранг.
 3. Моля, докладвайте според спиритистката скала и ни кажете в какъв ранг принадлежат Духовете, инкарнирани на Юпитер.*
  Всички са добри, всички са по-висши; понякога доброто слиза, за да помогне на злото, но злото никога не се смесва с доброто.
 4. Обитателите формират ли различни народи, както на Земята?
  Да, но всички се обединяват един с друг чрез връзките на любовта.
 5. Значи войните са неизвестни?
  Безсмислен въпрос.
 6. На земята човек може ли да постигне достатъчна степен на съвършенство, която да го освободи от войни?
  Вие със сигурност ще го постигнете; войната ще изчезне заедно с егоизма на хората и пропорционално на това, как разбирате братството.
 7. Хората управляват ли се от висшестоящи?
  Да.
 8. Авторитетът на висшестоящите се основава на какво?
  На по-високата им степен на съвършенство.
 9. Какво е превъзходството и малоценността на Духовете в Юпитер, като се има предвид, че всички те са добри?
  Те имат по-голяма или по-малка степен на познания и опит; те са пречистени в такава пропорция, че да станат по-добри.
 10. Както на Земята, има ли нации повече или по-малко напреднали от другите?
  Не, но има в различни степени.
 11. Ако най-напредналите хора на Земята бяха транспортирани до Юпитер, каква щеше е позицията им?
  Като на вашите маймуни.
 12. Там населението управлява ли се от закони?
  Да.
 13. Съществуват ли наказателни закони?
  Няма престъпления.
 14. Кой прави законите?
  Бог.
 15. Има ли богати и бедни, т.е. хора, които живеят в изобилие, а други, на които им липсва необходимото?
  Не, всички са братя; ако някой притежава повече от другия, той ще го сподели; той няма да бъде щастлив, ако знае, че брат му е лишен от това, от което се нуждае.
 16. Съответно, ще бъдат ли богатствата еднакви за всички?
  Не казах, че всички са богати в една и съща степен; попитахте дали ще има такива, които имат излишество и други, които нямат необходимото.
 17. Тези два отговора ни изглеждат противоречиви; молим ви да ги съгласувате.
  На никой не му липсва необходимото; никой не притежава излишното, т.е. богатството на всеки е във връзка с неговото положение. Доволен ли сте?
 18. Сега разбираме; но все още питаме дали този, който има по-малко, не е нещастен, по отношение на този, който има повече?
  Не можеш да бъдеш нещастен, стига да не завиждаш и не ревнуваш. Завистта и ревността те правят по-нещастен от самата мизерия.
 19. Какво е богатството в Юпитер?
  Какво значение има?
 20. Има ли социално неравенство?
  Да.
 21. На какво се основава това неравенство?
  На законите на обществото. Някои са повече или по-малко напреднали в съвършенството. Тези, които превъзхождат, упражняват над другите един вид власт, както баща над деца.
 22. Развиват ли се способностите на човека чрез образование?
  Да.
 23. Може ли човек да придобие достатъчно съвършенство на Земята, за да заслужи незабавно да премине към Юпитер?
  Да, но на Земята човек е подложен на несъвършенства, с цел да бъде в отношения със събратята си.
 24. Когато Духът, който напуска Земята, трябва да се превъплъти на Юпитер, той остава ли в Блуждаещото състояние за известно време, докато намери тялото, с което трябва да се съедини?
  Той остава в Блуждаещото състояние, за известно време, докато не се освободи от земните несъвършенства.
 25. Има ли различни религии?
  Не, всички изповядват добро и всички се покланят на един Бог.
 26. Има ли храмове и култ? „Храмът е сърцето на човека; поклонението е доброто, което той прави.“

Бележка на преводача:

53* – Андре Луис, в книгата „Наш Дом“ и други, ни учи, че животните в духовния свят са помощници на хората. Контактът с хората помага за развитието на животните.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – „Книга на Духовете“, точки 103 до 106

ВТОРИ РАНГ. ДУХОВЕ НА ДОБРОТО, ДОБРИ ДУХОВЕ

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. Доминиране на духа над материята; желание за добро. Техните качества и тяхната сила да творят добро се намират в пряка зависимост от степента на съвършенството, която са достигнали: едни имат знание, други – мъдрост и доброта; най-напредналите съчетават знанието с нравствените добродетели. Тъй като още не са се дематериализирали напълно, те запазват (в зависимост от ранга си) следи от телесно съществуване или във формата на езика, или в навиците си, у тях дори може да се видят някои странности и прищевки; ако не е това, те биха били съвършени духове.

Те разбират Бог и безпределността и се наслаждават от блаженството на добрите. Те са щастливи от доброто, което правят, и от това, че пречат на злото. Любовта, която ги свързва, е за тях източник на неизразимо щастие, което не е помрачено нито от завист, нито от угризения на съвестта, нито от някакви долни страсти, терзаещи несъвършените духове. Но пред тях все още има изпитания, през които предстои да преминават дотогава, докато не постигнат абсолютно съвършенство. Като духове те пораждат добри мисли, държат хората настрана от пътеките на злото, защитават по пътищата на живота онези, които са достойни за тяхната защита, и неутрализират влиянието на несъвършените духове върху тези, които не желаят да го изпитват.

Хората, в които те са въплътени, са добри и доброжелателни към себеподобните; тях не ги движи нито горделивостта, нито егоизмът, нито честолюбието; те не хранят нито омраза, нито злоба, нито завист, нито ревност и правят добро заради самото добро.

Към този ранг принадлежат духовете, наричани в обикновените поверия добри гении, ангели-хранители и духове на доброто. Във времената на предразсъдъци и невежество от тях са правели добродетелни божества.

Те могат да бъдат разделени на четири основни групи:

 1. Четвърти вид. Доброжелателни духове. Тяхно преобладаващо качество е добротата; те обичат да правят услуги на хората и да ги защитават, но знанието им е ограничено: техният прогрес е повече в морален, отколкото в интелектуален смисъл.
 2. Трети вид. Учени духове. Тяхна отличителна особеност е широтата на знанията. Те се занимават не толкова с нравствени, колкото с научни въпроси, към които имат големи предпочитания; но те разглеждат науката само от гледна точка на полезността и не внасят в нея нито една от страстите, които са свойство на несъвършените духове.
 3. Втори вид. Мъдри духове. Тяхна отличителна черта са нравствените качества от най-високо естество. Без да притежават неограничени знания, те са надарени с интелектуална способност, която им дава трезви съждения за хората и нещата.

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *