ВЪВЕДЕНИЕ

алкохолна зависимост дух обсебване
Всички пороци и дисбаланс у човека привличат
една дисбалансирана духовна компания

В „Генезис“ Алан Кардек пише, че в повечето случаи за обсебения индивид неговата собствена усърдна работа в посока себеразвитие е достатъчна, за да го освободи от неговия обсесор без помощта на другите.

Това е така, когато процеса не е станал твърде тежък и обсебения индивид е в състояние да разпознае възможността за едно външно влияние. Някои сигнали, които биха посочили такова ниво на обсебване включват: странни идеи, с които индивида улавя, че често се забавлява, но които имат неприемливо естество и не са типични за неговата собствена личност; внезапни смени на настроението и чести пристъпи на негативни чувства (тъга, гняв, страх, агресия и т.н.) и желанието да потъваш в тях въпреки липса на налични причини за тяхното присъствие; появата или усещането на физически заболявания без никакво медицинско обяснение и т.н.

Прости или слабо-развити обсебвания

ВЪТРЕШНА РЕФОРМА

Усилията към една вътрешна реформа, както предписва Спиритисткото учение, води към отблъскване на вредното влияние на нещастните нисши духове. Отново начина да се постигне тази промяна и работата в посока личностен растеж се случва чрез култивирането на възвишени мисли, редовно посвещение на време за учене, размисъл и молитва, и редовно прилагане на доброта и състрадание към другите, като същевременно се стремим да намалим доминирането на нравствените слабости у себе си.

По отношение на молитвата обсебения човек, както всички нас, трябва да се моли на Бог и на своите духовни водачи да му помагат да се фокусира върху усилията си за промяна, да поиска сила и защита.
В същото време все пак той не трябва да забравя да се моли за своя обсесор, да му бъде помогнато на този дух, така че обсесора да успее да прости на обекта на неговото обсебване за всяко зло, което може да е извършил; да се моли страданието на този дух да бъде облекчено и да му бъде показан един по-добър път, който ще поведе дезинкарнирания спътник да намери своя собствен мир и спокойствие.

По отношение на обучението Спиритистите са научили важността на времето, отделено както за самостоятелно изучаване на източници на Спиритистката литература, така и за присъствие на публични срещи в Спиритисткия Център.

Философското учение на Спиритизма ще помогне на индивида да разбере причината за неговото страдание, нуждата от неговото състрадание и прошка и важността на възможностите, с които разполага в неговата инкарнация. По подобен начин моралните правила ще послужат както за компас, така и за храна, от които той ще има нужда в своето пътуване към вътрешна реформа, укрепвйки усилията му да развие своите добродетелни качества и да изличи низшите си наклонности.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДУШАТА

Вечерното четене и молитва в един и същи час – шанс за терапия, вдъхновение и поучение от Духовните Водачи

Практика от типа „ЕВАНГЕЛИЕТО У ДОМА организирани в семейството: Това е ценно време, в което всяка седмица членовете на семейството заедно посвещават за изучаване на Спиритизъм и тази практика се препоръчва на всички.

Тя служи като един полезен ресурс в превенцията и изцелението на едно просто обсебване. Тя не само усилва духовните защити на обсебения човек, но също помага за хармонизиране на връзката му с членовете на семейството, чието участие и помощ са много важни за парализиране на обсесивния процес (повече информация в описание на практиката ЕВАНГЕЛИЕТО У ДОМА ).

Даване на Магнетизиращи Пасове и Магнетизирана Вода

Един човек, който минава през обсебване неизбежно преживява едно разстройство на собствената си енергия, в резултат на последиците от периспиритуалното смесване между него и неговия обсесор, както и от отровния ефект от неговите собствени нездрави мисли, както са повлияни и/или влошени от неговия преследвач. Флуидната терапия, известна още като Даване на пасове и Магнетизираната вода, които той може да намери в Спиритисткия Център, ще го осигурят със здрави и лечебни енергии и ще помогнат да противодейства на този енергиен дисбаланс, да възстанови своите сили, да успокои тревогите си и дори с времето ще му помогнат да намали физическите си проблеми.

Духовните Ментори ръководещи Спиритистката Среща зареждат водата с лечебни флуиди, докато инкарнираните сътрудници провеждат срещата по Духовно Подпомагане на инкарнирани и дезинкарнирани. Същото зареждане се случва и по време на практиката Евангелието у Дома

Обучени Медиуми и техните Духовни Водачи подават магнетизиращи пасове към нуждаещи се от помощ хора по време на Спиритистка Среща

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *