Генезис – Чудеса и Предсказания според Спиритизма
1868г, Алан Кардек

Книга ГЕНЕЗИС, Алан Кардек, 1868г, откъс от Глава 18

27. За да може човекът да бъде щастлив на Земята, е необходимо тя да бъде населена с добри Духове, въплътени или дезинкарнирани, които желаят само добро.
Когато времето настъпи една голяма миграция се осъществява в този момент сред онези, които обитават планетата Земя. Тези, които отвръщат на злото със зло и които все още не са докоснати от чувствата на доброта, бидейки недостойни за трансформираната планета, ще бъдат прогонени от нея, защото в противен случай те отново ще причиняват само смут и объркване, и съставляват една пречка за прогреса. Те ще отидат да изкупуват твърдостта на сърцето си, някои от тях в нисши светове, а други при по-изостанали в развитието си земни раси, което ще бъде еквивалентно на по-нисши светове, на които те ще отнесат придобитите си знания и с мисия да помогнат за напредъка им.
Едни по-добри духове ще ги заменят, които ще направят справедливостта, мира и братството да царуват сред тях.
Земята, според думите на Духовете, няма да е нужно да се трансформира от един катаклизъм, който внезапно да унищожи едно поколение. Сегашното поколение ще изчезне постепенно и новото ще успява по същия начин, без да има никакви промени в естествения ред на нещата.


Всички външно ще се случва, както обикновено, само с тази съществена разлика, че част от Духовете, които са въплътени на Земята сега, вече няма да се инкарнират тук.
Във всяко дете, което ще се роди, вместо един изостанал и склонен към зло Дух, каквито са се въплъщавали по-рано, ще дойде един по-напреднал дух и склонен към доброто.
За това не е толкова в телесно отношение новостта на Новото Поколение, а представлява едно Ново Поколение на Духовете. Несъмнено в този контекст Исус е визирал нещата, когато е казвал: „Истина ви казвам, това поколение няма да е преминало, преди да се изпълнят всички тези неща.“
Поради това онези, които ще очакват да видят трансформацията да се случва с някакви свръхестествени или чудодейни ефекти, ще бъдат разочаровани

28. Настоящата епоха е една преходна епоха; елементите на двете поколения са смесват заедно. Поставени по средата, ние ставаме свидетели на напускането на едните и на пристигането на другите, всеки от тях вече белязан в света със специфичните за тях характеристики.
Двете поколения, които ще последват едно след друго, ще имат възгледи и идеи, напълно противоположни. По естеството на моралните наклонности и по-специално по вродената интуитивна предразположеност, лесно ще се разграничи към кое от двете поколения принадлежи всеки един индивид.
Новото поколение, бидейки основател на Ерата на Моралния прогрес, се отличава като цяло чрез преждевременно развит интелект и сили за разсъждение, заедно с вродено чувство на доброта и духовни убеждения, което е безпогрешният признак на известна степен на напредък.
То няма да бъде съставен изключително и само от изтъкнати Висши Духове, а и от онези, които след като вече са прогресирали, са предразположени да възприемат всички прогресивни идеи и са способни да подкрепят обновителното движение.

И обратното, това, което отличава неразвитите Духове, е, първо, бунтът срещу Бога, защото отказват да признаят всяка сила, по-висша от човешката; след това инстинктивната склонност към деградиращи страсти, към анти-братски чувства на егоизъм, на гордост, на привързаност към всичко, което е материално: чувственост, алчност и скъперничество.

Това са пороците, от които Земята трябва да бъде прочистена чрез отстраняването на онези, които отказват да се променят, защото те са несъвместими с царуването на братството и тъй като при контакта си с тях добрите хора винаги ще страдат. Когато Земята бъде освободена от тях, хората ще вървят без препятствия към по-доброто бъдеще, което е запазено за тях, дори в този свят, като една награда за техните усилия и постоянство, докато очакват едно още по-цялостно пречистване да отвори за тях достъпа към висшите светове.

Съществуват множество светове на различно йерархично ниво, планетата Земя не е най-ниското възможно, има много по-тежки за живот местообитания във Вселената

29. Не бива да се разбира, че при тази миграция на Духове всички изоставащи Духове ще бъдат заточени в по-нисши светове. Много от тях, напротив, ще се върнат тук – защото има много, които са се пуснали по течението на обстоятелствата и лошия пример; при тях, външното поведение е много по-зле, отколкото са в същността си. Веднъж освободени от влиянието на материята и предразсъдъците на телесния свят, по-голямата част от тях ще виждат нещата в изцяло различна светлина, отколкото когато са били живи, както говорят многобройните примери, за които знаем. В това те биват подпомагани от Доброжелателни Духове, които се интересуват от тях и които се опитват да ги просветят и да им покажат, колко погрешен е бил пътят, който са следвали. Ние самите чрез нашите молитви и увещания, можем да допринесем за тяхното подобрение, защото има вечна връзка, една непрекъсната солидарност, между мъртвите и живите. Начинът, по който се осъществява трансформацията е много прост, всичко е от морален порядък, без да се отклонява в нищо от законите на природата.

30. Независимо дали новото поколение е съставено от по-добри Духове, или стари Духове, които са напреднали, резултатът е същият. Когато носят по-добри наклонности, винаги има обновление. Тогава има две категории въплътени Духове, които се разграничават според техните естествени нагласи – от едната страна изоставащите в прогреса си, които си тръгват, а от другата прогресивните, които пристигат. Тогава състоянието на обществото в рамките на един народ, една раса или в целия свят, ще бъде според превеса, който една от тези две категории има над другата.

31. Едно обикновено сравнение ще направи това по-добре разбрано по отношение на онова, което се случва. Да предположим, че имаме един полк, съставен предимно от недисциплинирани и непокорни мъже, онези, които създават постоянни безредици, които понякога криминалния закон се затруднява да потиска. Тези мъже са най-силни, защото те са по-многобройни от другите; те се поддържат, насърчават и стимулират чрез пример. Неколцината добри сред тях са без влияние; съветите им са презирани, те страдат от компанията на останалите, които им се присмиват и ги малтретират.
Това не е ли един образ на обществото ни днес?
Да предположим, че тези мъже са изтеглени от този полк един по един, десет по десет, сто по сто, и са заменени от равен брой добри войници, дори и от такива, които веднъж изключени, са се поправили. След известно време, ще имаме същия полк, но трансформиран; добрият ред ще е постигнал успех над безредието.

32. Големите колективни тръгвания (масовите смърти – при катаклизми, епидемии и т.н.) обаче, не само имат за цел да активират изходите, но също така те трябва да трансформират по-бързо съзнанието на масите, като го освобождават от лошите влияния и го повдигат към нови идеи. Защото мнозина от тях са зрели за тази трансформация, независимо от техните несъвършенства, докато други тръгват за да се обновят в един по-чист източник.
Ако бяха останали в една и съща среда и под едни и същи влияния, те щяха да упорстват в своите мнения, и в преценката си за нещата. Престоят в Духовния свят ще бъде достатъчен, за да отвори очите им, там да видят онова, което не биха могли да видят на Земята.
Тогава скептика, фанатика, абсолютиста могат успешно да се върнат с вродени идеи за вяра, за толерантност и за свобода. При завръщането си те ще намерят нещата променени и ще изпитат влиянието на новата среда, в която са родени. Вместо да се противопоставят на новите идеи, те ще ги подпомагат.

Алан Кардек описва промените на Земята с помощта на Висши Духове в книга Генезис още през далечната 1868г

33. Следователно регенерацията на човечеството не изисква абсолютно и цялостно обновяване на Духовете. Една промяна в техните морални предразположености е достатъчна. Тази промяна се извършва при всички, които са предразположени към нея, стига да са се освободили от пагубните влияния на света. Така не винаги онези, които се връщат, биват други Духове, те често са същите, но мислят и чувстват по различен начин.

Когато това подобрение е изолирано и индивидуално, то преминава незабелязано и е без видимо въздействие върху света. Напълно различен е ефектът, когато подобрението се извършва едновременно върху големи маси от хора; защото тогава, според пропорциите, които приема, в едно поколение то може да промени дълбоко идеите на един народ или една раса.
Това е наблюдавано почти винаги след големи бедствия, които покосяват населението. Разрушителните опустошения не унищожава духа, а само тялото; те ускоряват реципрочното движение между телесния и духовния свят, и в последствие прогресивното движение на инкарнирани и дезинкарнирани духове. Трябва да се отбележи, че във всички исторически епохи, големите социални кризи са били последвани от една ера на прогрес.

34. Едно от тези общи движения в момента е задействано, с цел да прекрои човечеството. Множеството причини на унищожение са един характерен знак на времената, тъй като те ще ускорят появата на новите кълнове. Те са листата, които паднат през есента, и след които други листа пълни с живот ще покарат; защото човечеството има своите сезони, тъй както хората имат различна възраст. Мъртвите листа на човечеството падат, повалени от бурни пориви на вятъра, само за да се преродят още по-жизнени със същия дъх на живот, който не се унищожава, а се пречиства.

За материалиста разрушителните опустошения са бедствия, които трябва да се обезщетят, без ползотворни резултати, тъй като според него те унищожават съществата завинаги.

Но са дошли времената, когато за онзи, който знае, че смъртта унищожава само обвивката, тези опустошения не водят до същите последици и не предизвикват ни най-малко ужас. Той разбира тяхната цел и знае, че хората, когато умират заедно, не губят повече, отколкото, когато умират изолирано, тъй като по единия или другия начин, всички винаги ще пристигнат.
Невярващите ще се смеят над тези неща и ще ги нарекат химери; но каквото и да казват, те не могат да избегнат общия закон. Те ще паднат на свой ред, както другите; и тогава какво ще се случи? Казват: нищо! Но те обаче ще живеят независимо от себе си и един ден ще бъдат принудени да отворят очите си.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *