Андре Луис – духът на бразилския лекар, който разказва своито преживявания в Отвъдното

В своя живот в началото на 20ти век той бил лекар и изследовател. Днес Спиритистите познават Духа и автора Андре Луис като един прекрасен посланик, учител и приятел, на когото силно се възхищават и почитат неговия литературен принос към напредъка на човешкото разбирането по духовните въпроси. От момента, когато неговата първа книга „НАШ ДОМ” (по която е направен филма НАШ ДОМ) бе публикувана в Бразилия през 1944г., след като е била психографирана от бразилския спиритист и медиум Франсиско Кандидо Шавиер, също познат като Шико Шавиер, Андре Луис печели сърцата и умовете на своите читатели.

„Наш Дом“ беше първият от поредица от 11 романа за Животът в Духовния Свят, които буквално катализираха Спиритисткото движение, пробуждайки читателите към „осезаемостта” на духовния живот и към взаимодействието между духовния и физическия свят. Ние може би бихме могли да кажем, че изучаването на Спиритизма, както го познаваме в по-скорошните години, не би било същото без трудовете представени от Андре Луис и неговия верен медиум Шико.

Филма НАШ ДОМ показва една малка част от богатството на информации предоставено в книгата

Верен на задължителната и солидна основа намираща се в кодифицирания от Алан Кардек Спиритизъм, колекцията от романи на Андре Луис, в действителност представлява един удивителен и автентичен разказ от първо лице за образователните и трансформиращи преживявания на автора в духовния свят. Те буквално събуждат към живот ученията на Спиритистката философия, откривателските наблюдения на Спиритистката наука и недвусмисленото действие и справедливост на природните закони, които регулират живота.

За „Наш Дом” Андреа Десен пише:

„Андре Луис действа като репортер за условията в духовния свят, разкривайки детайли от живота му, хора, места и организации. Той прави това през призмата на спомените си за своето собствено преживяване след смъртта и борбата му да разбере своята нова реалност. Имено в този личен аспект Андре Луис разкрива своята самоличност като лекар, който е практикувал в югоизточна Бразилия в първите десетилетия на 20ти век, и който напуска физическото си тяло преди началото на Втората Световна Война. Един истински скептик към момента на смъртта си, първоначално той е шокиран при откритието, че смъртта не е нищо повече от портал към нов и по-богат живот. С течение на времето все пак той преминава през неизбежни преживявания и обучения в духовната сфера, които го водят до едно по-добро разбиране на смисъла на живота.”

Този прогрес, който започва за Андре в „Наш Дом” продължава нататък, както самия Андре разказва в следващите книги. Във всяка книга Андре отвежда читателите със себе си, когато той придружава своите наставници и ментори и други приятели, които междувременно среща, в изпълнението на различни задачи, които ги отвеждат до най-различни места. Читателите и по-специално онези, които са нови за Спиритистките идеи, ще се изненадат от реалностите на духовния водач, видени през очите на Андре Луис, и от това колко много ние си взаимодействаме с тези живи същества, които в настоящия момент не са инкарнирани. И все пак това е красотата в сведенията на Андре. Ние можем да знаем, например, че Бог ни помага в нашите неволи, или че ние е нужно да вярваме на Божията справедливост и мъдрост. И все пак Андре наблюдава буквалното „олицетворение” на тази истинска любов и състрадание в своите ментори и приятели, които смятат себе си за Божии работници. И отгоре на всичко, което Андре открива по време на това пътуване и споделя със своите читатели, включва идеи и концепции, които разкриват духовните механизми зад физическите феномени, които науката едва сега открива! Дали Андре получава нова научна осъзнатост или е научен на важни морални уроци, като читатели ние чувстваме, че сме точно там и се учим заедно с него. Ние успяваме да прочетем за хората, местата и събитията, които ни помагат да видим живота по един напълно нов начин. С времето влиянието, което всички тези събития оказват на Андре и начина, по който го трансформират, е образователен и вдъхновяващ.
Въпреки новостта на идеите и, в някои случаи, сложността на обхванатите концепции, Андре Луис ги споделя с нас в един език, които е и разбираем и завладяващ. В допълнение към романите обсъждани тук, Андре Луис написва няколко книги, които вдъхновяват с възвишени мисли и чувства и насочват нашето поведение в правилната посока. Обичният ни медиум Шико Шавиер вече не живее сред нас тук на Земята. Въпреки това, като Спиритисти и като хора по принцип ние всички ще имаме полза от приноса, който Андре вече е направил и от плодовете на неговото сътрудничество с Шико Шавиер.

Андре Луис – колекция – Животът в Духовния Свят

НАШ ДОМ (1944)
ПРАТЕНИЦИТЕ (1944)
Missionários da Luz (1945)
Obreiros da Vida Eterna (1946)
No Mundo Maior (1947)
Libertação (1949)
Entre a Terra e o Céu (1954)
Nos Domínios da Mediunidade (1955)
Ação e Reação (1957)
Evolução em Dois Mundos (1959, в сътрудничество с Валдо Виейра)
Mecanismos da Mediunidade (1960, в сътрудничество с Валдо Виейра)
Sexo e Destino (1963, в сътрудничество с Валдо Виейра)
E a Vida Continua… (1968)

Série André Luiz (Obras Complementares)
Agenda Cristã (1948)
Conduta Espírita (1960, psicografado por Waldo Vieira)
Desobsessão (1964, em colaboração com Waldo Vieira)


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *