7-17 част на Въведение КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА СПИРИТИСТКАТА ДОКТРИНА

Ето и темите: 00:00:01 VII Мнението на науката00:09:03 VIII Какво изисква едно сериозно изследване на Спиритизма00:12:46 IX Задълбочени наблюдения00:17:15 X Някои от възраженията – езика, който използват Духовете00:21:33 XI Още възражения – Духовете на известни персони00:23:28 XII Проверка на идентичността на общуващия Дух00:30:15 XIII Разлики в отговорите според знанието и Прочетете повече…