Урок 81 – Войни, убийство, жестокост – разгледани през призмата на Спиритизма.

ВОЙНИ Какво тласка човека към война?„Преобладаването на животинската природа над духовната и преливащите страсти. В състоянието на варварство народите признават едно единствено право – правото на най-силния. Ето защо за такива народи войната е едно нормално състояние. С напредъка на човека войните все повече ще намаляват, защото той ще избягва Прочетете повече…