Съществуват ли Болници в Отвъдното

Извеждането и спасяването на духовете попаднали в Ниските Духовни Зони Умбрал.Материала е съставен по свидетелствата на медиума Шико Шавиер. За повече информация по темата – Описание на Духовните Сфери около планетата Земя https://youtu.be/-oMnB8Hwt8o?si=aV6isGfjT9UwPW-w Кой е медиумът Шико Шавиер