Урок 12 – Произход и Природа на Духовете

ВТОРА ЧАСТДУХОВНИЯТ СВЯТ или СВЕТЪТ НА ДУХОВЕТЕ ГЛАВА I – ДУХОВЕ ПРОИЗХОД И ПРИРОДА НА ДУХОВЕ Бележка на Кардек – Думата Дух се използва тук, за да обозначи индивидуалностите на извънтелесните същества, а не интелигентният елемент на Вселената. Това е точния отговор: „Духовете са интелигентното същество на творението“.Тук от отговора Прочетете повече…

Урок 10 – ЖИЗНЕН ПРИНЦИП. Органични и неорганични същества, Живот и Смърт

ГЛАВА IV Жизнен ПринципОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ СЪЩЕСТВА Коментар на Кардек: Органичните същества са тези, които имат в себе си един източник на дейност, който произвежда у тях феномена на живота. Те се раждат, растат, възпроизвеждат се сами и умират. Те са снабдени със специални органи за изпълнение на различните житейски Прочетете повече…

Урок 9 – Библейско разглеждане и съгласуваност относно Сътворението

59. Хората са формирали много различни идеи за Сътворението, според светлината, която са притежавали. Подкрепен от Науката, разумът признава малката вероятност на някои от тези теории. Това, което Духовете представят, потвърждава отдавна възприетото мнение на едни от най-просветените представители на модерната наука. Възражението, което може да му бъде повдигнато – Прочетете повече…

Урок 7 – Създаване на живите същества и населяване на Земята – АДАМ

Създаване на Живите Същества Според информацията от Духовния свят, Чарлз Дарвин е трябвало да сподели известната си книга „Произходът на видовете“ преди публикуването на Книга на Духовете (1857), за да помогне за разбирането на концепцията за еволюцията на съществата. Въпреки това, поради дилемата, пред която е изправен Дарвин между вярата Прочетете повече…

Урок 6 – Сътворение и Формиране на Световете

ГЛАВА III СЪТВОРЕНИЕ Формиране на Световете Коментар на Кардек: Вселената включва безкрайността на световете, както тези, които виждаме, така и тези, които не виждаме, всички одушевени и неодушевени същества, всички звезди, които се въртят в пространството, и всички флуиди, с които пространството е запълнено. Създадена ли е Вселената или съществува Прочетете повече…

Урок 3 – Основни елементи на Вселената, Дух и Материя

ГЛАВА IIОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВСЕЛЕНАТА Познание за първите Принципи на нещата „Не. Има неща, които не могат да бъдат разбрани от човека на този свят.“ За да узнае принципа на всичко, човек трябва да извърви необходимите стъпки. Все едно да се опитате да предадете на едно обикновено дете знанието, което Прочетете повече…