Урок 72 – Добро и зло

ДОБРО И ЗЛО Какво определение може да се даде на морала?„Моралът е правилото да действаш добре, тоест да разграничаваш доброто от злото. Той се базира на спазване на Божия закон. Човек действа добре, когато прави всичко за доброто на всички, защото тогава изпълнява Божия закон.“ Как може да се различи Прочетете повече…