Забравеното ясновидство

Книга „Репортажи от отвъдното“, дух автор Ирмао Х, чрез психографията на медиума Шико Шавиер Глава 3 – ЗАБРАВЕНОТО ЯСНОВИДСТВО (Допълнителен материал към Курс Механизми на Медиумизма през погледа на Спиритизма) Бенисио Фернандес беше чест посетител на една спиритистка група, но никога не успяваше да избегне своето огромно раздразнение, че не Прочетете повече…

Глава 37 Пренастройка

Когато приятелите си тръгнаха, Кларенсио обгради Зулмира със специални грижи, прилагайки ѝ успокоителни магнетизиращи пасове. Вливането на обновителна кръв ѝ бе подействало много добре. Малко по малко центровете на силата се адаптираха.От дезинкарнацията на момченцето си, бедната не се бе радвала на такава истинска почивка, както по това време. Нашият Прочетете повече…

Глава 34 Една спасителна задача

На следващия ден вечерта неочаквано бяхме посетени от Одила, която ни помоли за помощ.Притеснената приятелка, сега наясно с тъмната драма, която се бе разиграла в близкото минало, за да отговори по-добре на грижите на настоящето, бе разбрала нуждите на Амаро и Жулио, които обичаше като съпруг и син на сърцето Прочетете повече…

Глава 25 Помирение – когато възвишената любов проникне в сърцето

Амаро не регистрира поканата на дезинкарнираната си спътничка, под формата на чути думи, но я отчете като един мълчалив апел в менталната сфера. Той отиде до трапезарията, мислейки за Зулмира, с неудържимото желание да ѝ съобщи за странното задоволство, което го бе обладало. Не беше ли редно да сподели с Прочетете повече…

Глава 16 Нови преживявания

В късната и непрогледна нощ се върнахме в дома на медицинския работник,следвани от Кларенсио, който работеше, както винаги, с нас, като усърден ментор и приятел.Марио Силва, проснат на чаршафите, напразно се опитваше да заспи. Вчерашният сън тормозеше мислите му. Разсъждавайки над впечатленията от сутринта, той си размишляваше вътрешно: „Наистина ли Прочетете повече…

Глава 15 Отвъд съня – видоизменяне на нощните духовни срещи в объркан спомен на сутринта

Обръщайки се към Естевес, Кларенсио му предложи приятелска ръка, но младежът избухна в молби:– Не ме арестувайте! Не ме арестувайте! Аз съм жертвата!… Министърът се въздържа от по-нататъшна демонстрация на своята симпатия. В бавното темпо на някой, който носи едно мъчително бреме на плещите си, врагът на Леонардо се оттегли Прочетете повече…

Глава 14 Изглаждане на различията – лечение на минали отношения в съня

Ще стартираме с малко припомняне от предишната Глава 13: В предишния епизод видяхме как духа на Леонардо Пирес успя да си спомни, под въздействието на магнетизиращото влияние на министър Кларенсио, своя минал живот и събитията в Парагвай, под влиянието на което той започна да вика и да призовава духа на Прочетете повече…

Глава 13 Умствен анализ – регресия на паметта на духа Леонардо Пирес

Земният часовник показваше полунощ и три четвърти, когато се върнахме в простата домашна обител на Антонина.Малката къща спеше спокойно.В един ъгъл на стаята седеше духът на старецът Леонардо и мислеше… мислеше… Ние придобихме по плътен вид за зрението му и, разпознавайки ни, той се изправи и започна да вика:– Помогнете Прочетете повече…

Глава 9 В Дома на Благословията – срещи на родители и деца насън

Кларенсио премести дясната си ръка, показвайки една възвишена картина, която се разгърна пред погледа ни. Във въздуха вибрираше сладка мелодия, на която огромен ансамбъл от момчета акомпанираше, пеейки един нежен химн на висшата майчина любов.Тук-там под туфи от бледозелена растителност много дами държаха красиви деца в обятията си. – Това Прочетете повече…

Глава 8 Една прекрасна екскурзия – майки на сън посещават духовната колония на починалите си деца

Дезинкарнирания старец показа абсолютно безразличие пред описанието на нашия съветник, но сякаш присъствието на благородната дама събуди един нов интерес у него. Той я погледна с внезапно озарени очи, след което извика: – Антонина! Антонина!… Помогни ми. Изплашен съм! Много ме е страх!… Жената, която извън плътното си тяло изглеждаше Прочетете повече…

Урок 93 – Закон за Справедливостта, Любовта и Милосърдието. От Прелюбодейката до света Сесилия, римската дева мъченица.

ГЛАВА X IЗакон за справедливостта, любовта и милосърдието СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВА а) Какво определя тези права?„Две неща: човешкия закон и природния закон. С формулирането на закони, подходящи за техните обичаи и характер, хората са установили права, които са променливи с напредъка на просветлението. Вижте дали днес вашите закони, макар Прочетете повече…

Глава 5 Безценни наблюдения – духовна подготовка за смъртта

Бяхме стигнали на брега на морето посред нощ. Движението на духовния живот там беше много интензивно. Дезинкарнирани от различен произход отново срещаха приятели, които все още живееха на Земята, моментно отделени от тялото чрез анестезията на съня. Сред тях обаче се открояваха голям брой болни духове.Старци, жени и деца се Прочетете повече…