Урок 108 – Изкупление и покаяние. Страдания на безразличните духове. Забавено покаяние и връщане към пътя на злото.

ИЗКУПЛЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ Много хора чувстват тежест заради грешки допуснати от незрялост и неопитност в живота, както в отношенията си с близки хора, така и в изборите, които са правили поради подхлъзване по изкушения и низши тенденции.Понякога самите ние чуваме – „вече е твърде късно, няма как да поправя миналото, Прочетете повече…

Урок 107 – Временни наказания, материални и морални страдания в живота и след смъртта

ВРЕМЕННИ НАКАЗАНИЯ Коментар на Кардек: В светове, където съществуването е по-малко материално, отколкото в този свят, нуждите не са толкова груби и физическите страдания не са толкова тежки. Там хората не познават злите страсти, които в низшите светове ги превръщат във врагове един на друг.Без никакъв мотив за омраза или Прочетете повече…

Урок 106 – За оголването на всички наши постъпки в Духовния Свят и възприятията на различните нива души.

Коментар на Кардек: В Блуждаещо Състояние, Духът вижда от една страна всички негови минали съществувания; от друга страна, бъдещето, което му е обещано, и осъзнава какво му липсва, за да го постигне. Той е подобно на пътник достигал върха на една планина: вижда пътя, който е изминал и през какво Прочетете повече…

Урок 105 – Характер на бъдещите страдания и радости. Три примера за състоянието на духовете след смъртта.

а) Тогава смъртта не ни освобождава от изкушението, така ли?„Не, но действието на лошите Духове винаги е по-голямо над хората и по-малко над други Духове, защото те не са подвластни на материалните страсти, както е при хората.” (996) а) Но каква полза от тези страсти, ако вече нямат истински обект?„Точно Прочетете повече…

Урок 104 – Небитие. Бъдещ живот. Интуиция за бъдещите наказания и компенсации.

ГЛАВА II Наказания и бъдещи наслади НЕБИТИЕ. БЪДЕЩ ЖИВОТ Защо човекът инстинктивно изпитва отблъскване от идеята за небитието* (несъществуване, изчезване)?„Защото небитие не съществува.“ Откъде идва инстинктивното чувство у човека за бъдещия живот?„Вече казахме: преди да се инкарнира, Духът знаеше всички тези неща и душата запазва смътен спомен за това, което Прочетете повече…

Урок 103 – Недоволство от живота. Самоубийство.

Недоволство от живота. САМОУБИЙСТВО Не сме ли виждали родители да възпитават децата си да трупат пари за сметка на естествените професионални способности? Не сме ли виждали интелектуалци да твърдят, че след смъртта има само едно нищо? Не сме ли виждали религиозни представители на различните вероизповедания, които трансформират обмена със Създателя Прочетете повече…

Урок 102 – Страх от смъртта. Помощ от духовния свят в процеса на дезинкарнация.

СТРАХ ОТ СМЪРТТА 941. За много хора страхът от смъртта е една причина за ступор и смущение. Откъде идва този страх, след като имат бъдещето пред себе си?„Те нямат основание за такъв страх. Но какво искате, когато още от деца се опитват да ги убедят, че съществува ад и рай, Прочетете повече…

Дезинкарниращия се човек – духовна помощ на смъртното легло

Това е история предадена през погледа на духовните работници присъстващи в последните мигове на човека във физическо тяло, които се стремят да му помогнат. Много важен пример за всички нас да разберем кое възпрепятства лекотата на процеса и кое би било от полза. От книгата на медиума Зибия Гаспарето – Прочетете повече…

Урок 21 – Духовен смут. Състояние на душата след смъртта

ДУХОВЕН СМУТ Множественост на съществуванията РЕИНКАРНАЦИЯ Коментар на Кардек: При смъртта в началото всичко е объркващо. Душата се нуждае от известно време, за да осъзнае себе си. Тя е сякаш зашеметена, в състояние на човек, който се е събудил от един дълбок сън и се стреми да разбере в какво Прочетете повече…

Урок 20 – Отделяне на душа и тяло

ОТДЕЛЯНЕ НА ДУША И ТЯЛО Коментар на Кардек: При естествена смърт, която идва от изтощението на органите, в резултат на напреднала възраст, човекът оставя живота без да го забележи: той е като пламъкът на една лампа, която угасва поради липса на масло. Отговорът на водача засяга феномена на прекъсване връзката Прочетете повече…