Глава 16 Нови преживявания

В късната и непрогледна нощ се върнахме в дома на медицинския работник,следвани от Кларенсио, който работеше, както винаги, с нас, като усърден ментор и приятел.Марио Силва, проснат на чаршафите, напразно се опитваше да заспи. Вчерашният сън тормозеше мислите му. Разсъждавайки над впечатленията от сутринта, той си размишляваше вътрешно: „Наистина ли Прочетете повече…

Глава 15 Отвъд съня – видоизменяне на нощните духовни срещи в объркан спомен на сутринта

Обръщайки се към Естевес, Кларенсио му предложи приятелска ръка, но младежът избухна в молби:– Не ме арестувайте! Не ме арестувайте! Аз съм жертвата!… Министърът се въздържа от по-нататъшна демонстрация на своята симпатия. В бавното темпо на някой, който носи едно мъчително бреме на плещите си, врагът на Леонардо се оттегли Прочетете повече…

Глава 14 Изглаждане на различията – лечение на минали отношения в съня

Ще стартираме с малко припомняне от предишната Глава 13: В предишния епизод видяхме как духа на Леонардо Пирес успя да си спомни, под въздействието на магнетизиращото влияние на министър Кларенсио, своя минал живот и събитията в Парагвай, под влиянието на което той започна да вика и да призовава духа на Прочетете повече…

Глава 13 Умствен анализ – регресия на паметта на духа Леонардо Пирес

Земният часовник показваше полунощ и три четвърти, когато се върнахме в простата домашна обител на Антонина.Малката къща спеше спокойно.В един ъгъл на стаята седеше духът на старецът Леонардо и мислеше… мислеше… Ние придобихме по плътен вид за зрението му и, разпознавайки ни, той се изправи и започна да вика:– Помогнете Прочетете повече…

За Духовете на починалите

За деня, в който почитаме нашите любими починали хора имаме да споделим 2 красиви истински истории за това как нашите любими създания идват при нас, с което отправяме една покана към всички вас да не скърбите за вашите любими хора, а да празнувате безсмъртието на душата им.Обичаме да използваме израза Прочетете повече…

Глава 12 Учейки се винаги – принципа за наследствеността от духовна гледна точка

След като се сбогуваме, взехме пътничките под наша закрила и след кратко време отново бяхме на земния път.От един регион на слънчева светлина ние се върнахме към потапяне в нощната сянка, но небесния спектакъл не намаля по своята красота, защото първите цветове на зората бяха започнали да оцветяват далечния хоризонт. Прочетете повече…

Глава 8 Една прекрасна екскурзия – майки на сън посещават духовната колония на починалите си деца

Дезинкарнирания старец показа абсолютно безразличие пред описанието на нашия съветник, но сякаш присъствието на благородната дама събуди един нов интерес у него. Той я погледна с внезапно озарени очи, след което извика: – Антонина! Антонина!… Помогни ми. Изплашен съм! Много ме е страх!… Жената, която извън плътното си тяло изглеждаше Прочетете повече…

Глава 6 В един християнски дом- за куража на една майка

Иларио и аз предложихме да проследим случая на Зулмира, не само за да сътрудничим в полза на нейното подобрение, но и за да чуем възможните уроци. Когато потърсихме помощ от Кларенсио, чухме от него разумни съображения: – Да – каза той – за да помагаме на процеси от такова естество Прочетете повече…