Урок 13 – Форма и повсеместност на Духовете, Периспирит

Коментар на Кардек: Обикновено гениите биват рисувани с пламък или звезда на челото. Това е една алегория, която напомня същностната природа на Духовете. Слагат го горе на главата, защото там е центъра на интелекта. В книгата „Еволюция в 2 Свята“, която описва сагата на еволюцията на интелигентния принцип по пътя Прочетете повече…