17те Инкарнации на ЕУСТАКИО

15 века на една траектория МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ КНИГАТА ОТ ТУК ВАЖНО!!! – ИЗУЧАВАНЕ НА КНИГАТА С КОМЕНТАРИ – Еустакио – АУДИО-КНИГА– с коментари за 17те прераждания, духовния прогрес и еволюция ПРЕДГОВОР Приятелю читател! От август 1991 г. Учебна Група Каирбар Шутел започна да събира данни под наставничеството на Духа Прочетете повече…

Глава 22 Сестра Клара – пречистеното чувство, способно да гарантира обновяването на душата

В нощта непосредствено след преживяванията, които описахме, Министърът ни покани да посетим сестра Клара, която щеше да помоли за помощ в полза на просветляването на Одила.Аз се чувствах все повече и повече привлечен към живия роман на тази група души, които съдбата беше хванала в мрежите си. Ако ми беше Прочетете повече…

Планетарния Преход обяснен от Спиритизма, различни интервюта

Медиума Дивалдо Франко и други изследователи на Спиритизма https://youtu.be/nHm8RGU0NLsИдването на един Свят на РегенерацияКакъв е този преход между два святаКакви духове се инкарнират все ощеСпад на моралните ценностиНасоки за новото образованиеМоралният профил на на духовете, които ще обитават Земята след Прехода„Новата Ера“ според Спиритизма и Алан КардекДа оставим ли настрана Прочетете повече…

Аудио Почитай майка си и баща си – истинското ни семейство – духовно и телесно родство

Глава 14 – Почитай майка си и баща си Алан Кардек„Евангелието според Спиритизма“ Какво е синовна преданост?Кое е истинското ни семейство?Колко са важни семейните връзки и кои са истинските връзки – телесните или духовните?Защо понякога едно дете не се чувства част от собственото си семейство?Защо нерядко някой родител се чувства Прочетете повече…

Глава 21 Поучителен Разговор – болестта като духовна дисхармония отразена в периспирита

Като се върнахме към нашия кръг на работа и обучение, за да формулираме нови мерки за помощ в полза на протагонистите на историята, която животът пишеше, аз заключих, че не бива да пропускам възможността да добия по-широко разбиране от нашия съветник, намеквайки за разясненията, който ни беше дал за периспирита. Прочетете повече…

Естество на общуванията с духове – Груби, лекомислени, сериозни и поучителни (инструктивни) общувания

Книга на Медиумите, Алан Кардек ГЛАВА X Естество на общуванията с духовеГруби, лекомислени, сериозни и поучителни (инструктивни) общувания 133 – Казахме, че всяко следствие, което разкрива в своята причинност един дори и незначителен акт на свободна воля, свидетелства чрез това обстоятелство за съществуването на една разумна причина. По този начин Прочетете повече…

Забраната на Моисей за общуване с Духове

Автор духа Ирмао Х, книга „Басни и Апологети“ чрез медиума Франсиско Кандидо Шавиер Разказва се в пустинята, че по времето на Моисей, Велики Мъдреци на духовността изучавали ресурсите, за да осигурят на света нов сценарий на откровения. С такова начинание хората щяха да могат да пътуват до царствата на смъртта, Прочетете повече…

Урок 93 – Закон за Справедливостта, Любовта и Милосърдието. От Прелюбодейката до света Сесилия, римската дева мъченица.

ГЛАВА X IЗакон за справедливостта, любовта и милосърдието СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВА а) Какво определя тези права?„Две неща: човешкия закон и природния закон. С формулирането на закони, подходящи за техните обичаи и характер, хората са установили права, които са променливи с напредъка на просветлението. Вижте дали днес вашите закони, макар Прочетете повече…

Урок 92 – Познание за бъдещето. Какъв е мотивът за човешките действия

ПОЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО Може ли бъдещето да се разкрие на човека?„По принцип бъдещето е скрито от вас и само в редки случаи и по изключение Бог позволява да бъде разкрито.” С каква цел бъдещето се пази скрито от човека?„Ако човек знаеше бъдещето, той би пренебрегнал настоящето и не би действал Прочетете повече…

Урок 90 – Свободна воля. Алкохолизъм и свободна воля. Последици от алкохолизма върху периспирита

СВОБОДА НА МИСЛЕНЕТО Има ли в човека нещо, което избягва всички ограничения и чрез което той се радва на абсолютна свобода?„В мисълта човек се радва на неограничена свобода, защото няма как да ѝ сложите прегради. Можете да възпрепятствате изразяването ѝ, но не и да я унищожите.” Човекът отговорен ли е Прочетете повече…

Урок 89 – Законът за свободата. Робство. Изплащане на жестокостта в следващи животи.

ГЛАВА X Законът за свободата ЕСТЕСТВЕНА СВОБОДА Съществуват ли позиции в света, където човек може да се похвали, че се радва на абсолютна свобода?„Не, защото всички се нуждаете един от друг, както малките, така и големите.“ При какви условия човекът би могъл да се радва на абсолютна свобода?„В такива условия Прочетете повече…

Урок 88 – Равенство на правата на мъжете и жените. Равенство пред гроба.

РАВЕНСТВО НА ПРАВАТА НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ Мъжът и жената равни ли са пред Бога и имат ли еднакви права?„Нима Бог не е дал и на двамата разсъдъка за добро и зло и способността да напредват?“ От Парижкото списание „Revue Spirite“ от 1858 г. извличаме откъс от интервюто с дух, Прочетете повече…