Урок 71 – Морални закони. Характеристики на Природния закон. Исус.

ЧАСТ ТРЕТА МОРАЛНИ ЗАКОНИГлава 1 Божествен или природен закон ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИРОДНИЯ ЗАКОН Какво трябва да се разбира под природен закон?„Природния закон е законът на Бог. Това е единствената истина за щастието на човека. Той му сочи какво да прави или да спре да прави, а човек е нещастен единствено, Прочетете повече…