ФИНИ ДУХОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, поддържка на ЗАЩИТА

Всеки път, когато изпитвате състояние на ума, клонящо към пораженство, трайно за няколко часа, без никаква обоснована органична или морална причина, трябва да помислите за едно фино духовно въздействие. Бъдете честни пред себе си, за да помогнете на Духовните Ментори да ви помогнат. Това е един истински повод за смирение, Прочетете повече…