Театър – Законът за Причината и Следствието, възпитателния метод на един родител

Ричард Симонети от книгата „От другата страна на улицата“ Действие Iво – Във фирмата – Шефе, синът ви претърпя една злополука!… – Боже мой! Какво стана? Сериозно ли е? – Успокойте се, само младежка шега. Драскал по оградата на една резиденция, когато се появил собственика. По време на прибързаното му Прочетете повече…

Магически средства

Днес повечето хора изпитват трудности да се справят с духовния свят. Мнозина все още палят свещи за любимите си светци. Но всичко това, макар и уважително, характеризира нашата материалност. Тази истина е добре илюстрирана в следния текст на автора Ричард Симонети от книгата „От другата страна на улицата“ Глава 36 Прочетете повече…