Урок 75 – Закон за труда. Необходимостта от труд. Ограничение на труда и почивка.

ГЛАВА III ЗАКОН ЗА ТРУДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТРУД Необходимостта от труд един закон на Природата ли е?„Трудът е закон на Природата, именно защото представлява една необходимост и цивилизацията принуждава човека да се труди по-усилено, защото увеличава неговите нужди и удоволствия.“ Под труд само материалните дейности ли трябва да се разбират?„Не; Прочетете повече…